Länka eller bädda in en PowerPoint-bild i ett Word-dokument

Office 365-prenumeration, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill skapa en dynamisk länk mellan innehållet i ditt dokument och innehållet i en presentation PowerPoint infoga innehållet som ett objekt. Till skillnad från när du klistrar in innehåll (t.ex genom att trycka på Ctrl + V), när du infogar den som ett länkat eller inbäddat objekt du kan fortsätta att arbeta med innehållet i det ursprungliga programmet där det skapades.

Om du infogar bilden i dokumentet som en PowerPoint objekt körs WordPowerPoint när du dubbelklickar på bilden och du kan använda PowerPoint kommandon för att arbeta med bilden.

När du infogar en hel PowerPoint presentation som ett objekt, visar enbart en bild i dokumentet. Dubbelklicka på objektet PowerPoint för att visa olika bilder, och tryck sedan på RETUR om du vill köra bildspelet.

Infoga ett länkat objekt eller inbäddat objekt

Du kan länka eller bädda in en eller flera bilder eller bädda in en hel presentation. När du bäddar in en PowerPoint-presentation objektet i dokumentet körs WordPowerPoint bildspel när du dubbelklickar på Presentationsobjekt i dokumentet. Du kan inte redigera presentationen i dokumentet. Presentationsobjekt kan bäddas endast inte länkat.

 1. Öppna dokumentet Word och PowerPoint presentationen som innehåller de bilder som du vill skapa ett länkat eller inbäddat objekt från.

 2. Växla till PowerPoint och markera hela presentationen eller bilder som du vill använda.

  Obs!: Om du vill markera flera bilder, i Vyn Bildsortering, klickar du på den bild som du vill använda. Om du vill markera flera bilder håller du ned SKIFT medan du klickar på först och sista bilder till området. Om du vill markera flera bilder som inte ligger bredvid varandra håller du ned Ctrl medan du klickar på bilderna som du vill använda.

 3. Tryck på Ctrl+C.

 4. Växla till Word dokumentet och klicka där du vill att informationen ska visas.

 5. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och sedan på Klistra in special.

 6. Välj Microsoft PowerPoint-presentationsobjekt eller Microsoft PowerPoint-bildobjekt i listan Som.

 7. Välj Klistra in om du vill infoga ett inbäddat objekt eller välj Klistra in länk om du vill infoga en länk till objektet och klicka sedan på OK.

Alternativt kan du infoga en länk till objektet på följande sätt.

 1. På fliken Infoga i gruppen Text klickar du på pilen bredvid Objekt och välj sedan Objekt.

 2. Klicka på fliken Skapa från fil och bläddra till presentationens plats.

 3. Markera Länka till fil eller Visa som ikon och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Uppdatera länkade objekt

Som standard uppdateras länkade objekt automatiskt. Detta innebär att Word den länkade informationen uppdateras varje gång du öppnar filen Word eller helst källfilen PowerPoint ändras när Word-filen är öppen. Du kan ändra inställningarna för enskilda länkade objekt så att det länkade objektet inte uppdateras eller så att det uppdateras när dokumentet läsaren väljer att manuellt uppdatera den.

Du kan även förhindra att Word automatisk uppdatering av länkar i alla dokument som du öppnar. Du kan göra detta säkerhetsskäl, så förhindrar du att uppdatera dokument med filer som är potentiellt från en ej betrodd källa.

Viktigt!: När du öppnar ett dokument som innehåller länkade objekt uppmanas Word du att uppdatera dokumentet med data från de länkade filerna. Om du tror att de länkade filerna kanske från en ej betrodd källa kan du klicka på Nej i det här meddelandet.

Du kan permanent bryta en anslutning mellan ett länkat objekt och dess källfil PowerPoint. När anslutningen har brutits, kan du inte längre redigera objekt i dokumentet. den blir en bild av PowerPoint innehåll.

Uppdatera ett länkat objekt manuellt

 1. Högerklicka på det länkade objektet, klicka på Länkat bildobjekt eller Länkat presentationsobjekt och klicka sedan på Länkar.

 2. Klicka på länken som du vill uppdatera manuellt och klicka sedan på klicka på Manuell uppdatering under Uppdateringsmetod för markerad länk.

Förhindra att ett länkat objekt uppdateras

 1. Högerklicka på det länkade objektet, klicka på Länkat bildobjekt eller Länkat presentationsobjekt och klicka sedan på Länkar.

 2. Klicka på länken som du inte vill uppdatera och markera sedan kryssrutan Låst under Uppdateringsmetod för markerad länk.

Obs!: Avmarkera kryssrutan Låst om du vill låsa upp länken.

Förhindra att Word automatiskt uppdaterar länkar i alla dokument

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Avancerat och bläddra ned till Allmänt.

 3. Avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiska länkar vid Öppna.

Bryt kopplingen mellan ett länkat objekt och dess källa

 1. Högerklicka på det länkade objektet, klicka på Länkat bildobjekt eller Länkat presentationsobjekt och klicka sedan på Länkar.

 2. Klicka på länken som du vill ta bort kopplingen för och klicka sedan på Bryt länk.

Överst på sidan

Ändra länkade eller inbäddade objekt

 1. Högerklicka på det länkade objektet och klicka sedan på Länkat bildobjekt eller Länkat presentationsobjekt.

 2. Klicka på Öppna eller Öppna länk, beroende på om objektet är inbäddat eller länkat och gör sedan de ändringar du vill.

  Om objektet är inbäddat finns ändringarna endast i den kopia som finns i dokumentet. Om objektet är länkat görs ändringarna i källfilen.

Överst på sidan

Infoga ett länkat objekt eller inbäddat objekt

Du kan länka eller bädda in en eller flera bilder eller bädda in en hel presentation. När du bäddar in en PowerPoint Presentationsobjekt i dokumentet körs WordPowerPoint bildspel när du dubbelklickar på Presentationsobjekt i dokumentet. Du kan inte redigera presentationen i dokumentet. Presentationsobjekt kan bäddas endast inte länkat.

 1. Öppna dokumentet Word och PowerPoint presentationen som innehåller de bilder som du vill skapa ett länkat eller inbäddat objekt från.

 2. Växla till PowerPoint och markera hela presentationen eller bilder som du vill använda.

  Obs!: Om du vill markera flera bilder, i Vyn Bildsortering, klickar du på den bild som du vill använda. Om du vill markera flera bilder håller du ned SKIFT medan du klickar på först och sista bilder till området. Om du vill markera flera bilder som inte ligger bredvid varandra håller du ned Ctrl medan du klickar på bilderna som du vill använda.

 3. Tryck på Ctrl+C.

 4. Växla till Word dokumentet och klicka där du vill att informationen ska visas.

 5. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och sedan på Klistra in special.

  Bild av menyflikar i Word

 6. Välj Microsoft Office PowerPoint-objekt i listan Som.

 7. Klicka på Klistra in om du vill infoga ett inbäddat objekt eller klicka på Klistra in länk om du vill infoga en länk till objektet.

Överst på sidan

Uppdatera länkade objekt

Som standard uppdateras länkade objekt automatiskt. Detta innebär att Word den länkade informationen uppdateras varje gång du öppnar filen Word eller helst källfilen PowerPoint ändras när Word-filen är öppen. Du kan ändra inställningarna för enskilda länkade objekt så att det länkade objektet inte uppdateras eller så att det uppdateras när dokumentet läsaren väljer att manuellt uppdatera den.

Du kan även förhindra att Word automatisk uppdatering av länkar i alla dokument som du öppnar. Du kan göra detta säkerhetsskäl, så förhindrar du att uppdatera dokument med filer som är potentiellt från en ej betrodd källa.

Viktigt!: När du öppnar ett dokument som innehåller länkade objekt uppmanas Word du att uppdatera dokumentet med data från de länkade filerna. Om du tror att de länkade filerna kanske från en ej betrodd källa kan du klicka på Nej i det här meddelandet.

Du kan permanent bryta en anslutning mellan ett länkat objekt och dess källfil PowerPoint. När anslutningen har brutits, kan du inte längre redigera objekt i dokumentet. den blir en bild av PowerPoint innehåll.

Uppdatera ett länkat objekt manuellt

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbereda och klicka sedan på Redigera länkar till filer.

 2. Klicka på länken som du vill uppdatera manuellt och klicka sedan på klicka på Manuell uppdatering under Uppdateringsmetod för markerad länk. Eller tryck på Ctrl+Skift+F7.

Förhindra att ett länkat objekt uppdateras

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbereda och klicka sedan på Redigera länkar till filer.

 2. Klicka på länken som du inte vill uppdatera och markera sedan kryssrutan Låst under Uppdateringsmetod för markerad länk. Eller tryck på F11.

Obs!: Om du vill låsa upp länken, klicka på det länkade objektet och tryck sedan på Ctrl + Skift + F11.

Förhindra att Word automatiskt uppdaterar länkar i alla dokument

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och bläddra ned till Allmänt.

 3. Avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiska länkar vid Öppna.

Bryt kopplingen mellan ett länkat objekt och dess källa

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbereda och klicka sedan på Redigera länkar till filer.

 2. Klicka på länken som du vill ta bort kopplingen för och klicka sedan på Bryt länk. Eller tryck på Ctrl+Skift+F9.

Överst på sidan

Ändra länkade eller inbäddade objekt

 1. Högerklicka på objektet och klicka sedan på Länkat presentationsobjekt eller Bildobjekt.

 2. Klicka på Öppna eller Öppna länk, beroende på om objektet är inbäddat eller länkat och gör sedan de ändringar du vill.

  Om objektet är inbäddat finns ändringarna endast i den kopia som finns i dokumentet. Om objektet är länkat görs ändringarna i källfilen.

Överst på sidan

Huvudskillnaderna mellan länkade och inbäddade objekt är var data lagras och hur du uppdaterar data när du har placerat dem i målfilen.

Du placerar antingen en länk till objektet eller en kopia av objektet i dokumentet. Du kan infoga innehåll på det här sättet från ett program som stöder teknik för att länka och bädda in objekt (OLE).

Till exempel kan en månadsrapport innehålla information som hanteras separat i en PowerPoint-bild. Om du länkar rapporten till bild uppdateras data i rapporten när källfilen uppdateras. Om du bäddar in bilden i rapporten innehåller en statisk kopia av data i rapporten.

Länkade och inbäddade objekt i ett Office för Windows-dokument

1. Inbäddat objekt

2. Länkat objekt

3. Källfil

När ett objekt länkas kan information uppdateras om källfilen ändras. Länkade data lagras i källfilen. I Word-filen (målfilen) lagras endast källfilens plats och en representation av länkade data visas. Använd länkade objekt om du måste tänka på filstorleken.

Länkning är även användbart när du vill ta med information som lagras någon annanstans, t ex data som samlas in från någon annan avdelning och när du vill hålla informationen aktuell i ett Word dokument.

När du bäddar in en PowerPoint objekt ändras inte information i filen Word om du ändrar PowerPoint källfilen. Inbäddade objekt blir en del av filen Word och när de infogas de inte längre en del av källfilen.

Eftersom informationen är helt innesluten i ett enda Word dokument, är inbäddning användbar när du inte vill att informationen ska återspegla ändringar i källfilen eller när du inte vill att dokumentets mottagare ska med uppdatera den länkade information.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×