Länka eller bädda in data i Office för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder Office kan du dela information mellan program på flera olika sätt. Kopiera och klistra in är ett sätt men du kan även länka information så att den uppdateras automatiskt eller bädda in informationen så att den uppdateras manuellt när du öppnar filen. Du kan även länka till en del av en fil – till exempel några celler i ett Excel-blad – genom att använda ett länkat objekt.

Fördelar och nackdelar när det gäller länkning kontra inbäddning

länkning

inbäddning

Uppdaterar information automatiskt

Gör det enkelt att öppna det program som den inbäddade information skapades i

Håller filerna små

Resulterar i filstorlekar som är större än med länkad information

Kräver att båda filerna är tillgängliga för att visa informationen

Kräver att båda filerna är tillgängliga för att uppdatera informationen men inte för att visa den

Är inte lämpligt om du vill distribuera filen online

Är lämpligt om du vill distribuera filen online eftersom all information finns i en fil

Word

Om du har data i en Excel-fil och relaterad information i en Word-fil kan du länka informationen så att uppdateringen blir enklare. Anta att du vill länka det senaste försäljningsresultatet till en månatlig statusrapport. Statusrapporten är ett Word-dokument och försäljningsresultatet finns i ett Excel-blad. Genom att länka dokumentet och kalkylbladet uppdateras statusrapporten automatiskt när försäljningsresultatet uppdateras. Eller så kanske du vill infoga instruktioner från ett Word-dokument i flera Excel-filer. Med hjälp av en länk kan du uppdatera instruktionerna, och uppdateringarna visas i alla Excel-filerna.

 1. Klicka där du vill infoga länken.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Leta upp och klicka på filen som du vill länka till och klicka sedan på Alternativ.

 4. Markera kryssrutan länka till fil

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 5. Klicka på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.

  Om kommandot Länkar inte är tillgängligt innehåller filen ingen länkad information.

 2. Klicka på den länkade filen under Källfil och klicka sedan på Öppen källa.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Spara dina ändringar genom att i Arkiv-menyn och klicka på Spara.

  Observera att det är filen med länken som innehåller ändringarna.

Om du vill att de två filerna förblir länkade men du inte vill att huvudfilen ska uppdateras när den andra filen ändras kan du bädda in informationen. Om du till exempel inte vill att statusrapporten ska ändras när Excel-bladet ändras eller om du inte vill att Excel-bladet ska ändras när instruktionerna ändras kan du bädda in informationen. Eftersom informationen helt och hållet finns i en fil kan det vara bra att bädda in när du vill distribuera en onlineversion av filen till personer som inte har åtkomst till den inbäddade filen.

 1. Klicka där du vill bädda in filen.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Markera den fil du vill använda och klicka sedan på Alternativ.

  Om du bäddar in ett Excel-blad måste det vara det första bladet i en arbetsbok.

 4. Avmarkera kryssrutan länka till fil.

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 5. Klicka på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Dubbelklicka på det inbäddade objektet.

 2. Gör ändringarna och spara dem.

 3. Arkiv-menyn klickar du på Stäng & återgå till [namn på fil].

  Observera att den inbäddade filen innehåller dina ändringar.

Du kan länka till en del av en fil. I en månadsrapport kanske du vill länka till ett specifikt intervall med celler från ett Excel-blad i stället för hela bladet. Du kanske vill länka till specifika instruktioner från ett Word-dokument i stället för hela dokumentet.

 1. Välj den information du vill klistra in – till exempel ett intervall med celler i ett Excel-blad.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Växla till den andra filen och klicka sedan där du vill att informationen visas.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn och klicka sedan på Klistra in länk.

 5. I rutan Som klickar du på typen av objekt, till exempel kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel och klickar sedan på OK.

PowerPoint

Om du vill att de två filerna förblir länkade men du inte vill att huvudfilen ska uppdateras när den andra filen ändras kan du bädda in informationen. Anta att du vill bädda in det senaste försäljningsresultatet i en månatlig statusrapport. Statusrapporten är en PowerPoint-presentation och försäljningsresultatet finns i ett Excel-blad. Genom att bädda in bladet i en presentation förblir de två filerna länkade.

 1. Klicka där du vill bädda in filen.

 2. Klicka på objektInfoga-menyn och klicka sedan på från fil.

 3. Leta reda på och klicka på filen som du vill bädda in.

  Om du bäddar in ett Excel-blad måste det vara det första bladet i en arbetsbok.

 4. Klicka på Infoga och sedan på OK.

  Om du inte kan se informationen i den inbäddade filen drar du en storlekshandtag tills du ser filens innehåll.

 1. Dubbelklicka på den inbäddade filen.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Uppdatera.

 4. Arkiv-menyn klickar du på Stäng & återgå till [namn på fil].

  Observera att den inbäddade filen innehåller dina ändringar.

Du kan bädda in en del av filen. Exempel: i en månatlig statusrapport kanske du vill bädda in ett specifikt intervall med celler från ett Excel-blad istället för hela bladet.

 1. Välj den information du vill klistra in – till exempel ett intervall med celler i ett Excel-blad.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Växla till den andra filen och klicka sedan där du vill att informationen visas.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. I rutan Klistra in som klickar du på typen av objekt, till exempel kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel och klickar sedan på OK.

Excel

Om du har data i en Excel-fil och relaterad information i en Word-fil kan du länka informationen så att uppdateringen blir enklare. Anta att du vill länka det senaste försäljningsresultatet till en månatlig statusrapport. Statusrapporten är ett Word-dokument och försäljningsresultatet finns i ett Excel-blad. Genom att länka dokumentet och kalkylbladet uppdateras statusrapporten automatiskt när försäljningsresultatet uppdateras. Eller så kanske du vill infoga instruktioner från ett Word-dokument i flera Excel-filer. Med hjälp av en länk kan du uppdatera instruktionerna, och uppdateringarna visas i alla Excel-filerna.

 1. Klicka där du vill infoga länken.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Välj den fil som du vill länka till och sedan på Alternativ.

 4. Markera kryssrutan länka till fil

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 5. Klicka på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Klicka på Redigera länkarData-menyn.

  Om kommandot Redigera länkar är inte tillgängligt, innehåller filen inte länkad information.

 2. Klicka på den länkade filen under Källfil och klicka sedan på Öppen källa.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Spara dina ändringar genom att i Arkiv-menyn och klicka på Spara.

 5. Klicka på den länkade filen. Observera att filen innehåller ändringarna.

Om du vill att de två filerna förblir länkade men du inte vill att huvudfilen ska uppdateras när den andra filen ändras kan du bädda in informationen. Om du till exempel inte vill att statusrapporten ska ändras när Excel-bladet ändras eller om du inte vill att Excel-bladet ska ändras när instruktionerna ändras kan du bädda in informationen. Eftersom informationen helt och hållet finns i en fil kan det vara bra att bädda in när du vill distribuera en onlineversion av filen till personer som inte har åtkomst till den inbäddade filen.

 1. Klicka där du vill bädda in filen.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Välj den fil som du vill bädda in och klicka sedan på Alternativ.

  Om du bäddar in ett Excel-blad måste det vara det första bladet i en arbetsbok.

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka till fil och klicka sedan på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Dubbelklicka på den inbäddade filen.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Klicka på UppdateraArkiv-menyn.

  Observera att den inbäddade filen innehåller dina ändringar.

Du kan länka till en del av filen. Till exempel kan du vilja länka till ett specifikt intervall med celler från ett Excel-blad istället för hela bladet.

 1. Välj den information du vill klistra in – till exempel några meningar i ett Word-dokument.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Växla till den andra filen och klicka sedan där du vill att informationen visas.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn och klicka sedan på Klistra in länk.

 5. I rutan Som klickar du på typen av objekt, till exempel Microsoft Word-dokumentobjekt och klickar sedan på OK.

Word

Om du har data i en Excel-fil och relaterad information i en Word-fil kan du länka informationen så att uppdateringen blir enklare. Anta att du vill länka det senaste försäljningsresultatet till en månatlig statusrapport. Statusrapporten är ett Word-dokument och försäljningsresultatet finns i ett Excel-blad. Genom att länka dokumentet och kalkylbladet uppdateras statusrapporten automatiskt när försäljningsresultatet uppdateras. Eller så kanske du vill infoga instruktioner från ett Word-dokument i flera Excel-filer. Med hjälp av en länk kan du uppdatera instruktionerna, och uppdateringarna visas i alla Excel-filerna.

 1. Klicka där du vill infoga länken.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Leta reda på och klicka på filen som du vill länka till.

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 4. Markera kryssrutan Länka till fil och klicka sedan på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.

  Om kommandot Länkar inte är tillgängligt innehåller filen ingen länkad information.

 2. Klicka på den länkade filen under Källfil och klicka sedan på Öppen källa.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Spara dina ändringar genom att i Arkiv-menyn och klicka på Spara.

  Observera att det är filen med länken som innehåller ändringarna.

Om du vill att de två filerna förblir länkade men du inte vill att huvudfilen ska uppdateras när den andra filen ändras kan du bädda in informationen. Om du till exempel inte vill att statusrapporten ska ändras när Excel-bladet ändras eller om du inte vill att Excel-bladet ska ändras när instruktionerna ändras kan du bädda in informationen. Eftersom informationen helt och hållet finns i en fil kan det vara bra att bädda in när du vill distribuera en onlineversion av filen till personer som inte har åtkomst till den inbäddade filen.

 1. Klicka där du vill bädda in filen.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Leta reda på och klicka på filen som du vill bädda in.

  Om du bäddar in ett Excel-blad måste det vara det första bladet i en arbetsbok.

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka till fil och klicka sedan på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Klicka på den inbäddade filen.

 2. Redigera-menyn pekar du på [typ av objekt] objekt, till exempel Kalkylbladsobjekt och klickar sedan på Redigera.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Arkiv-menyn klickar du på Stäng & återgå till [namn på fil].

  Observera att den inbäddade filen innehåller dina ändringar.

Du kan länka till en del av en fil. I en månadsrapport kanske du vill länka till ett specifikt intervall med celler från ett Excel-blad i stället för hela bladet. Du kanske vill länka till specifika instruktioner från ett Word-dokument i stället för hela dokumentet.

 1. Välj den information du vill klistra in – till exempel ett intervall med celler i ett Excel-blad.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Växla till den andra filen och klicka sedan där du vill att informationen visas.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn och klicka sedan på Klistra in länk.

 5. I rutan Som klickar du på typen av objekt, till exempel kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel och klickar sedan på OK.

PowerPoint

Om du vill att de två filerna förblir länkade men du inte vill att huvudfilen ska uppdateras när den andra filen ändras kan du bädda in informationen. Anta att du vill bädda in det senaste försäljningsresultatet i en månatlig statusrapport. Statusrapporten är en PowerPoint-presentation och försäljningsresultatet finns i ett Excel-blad. Genom att bädda in bladet i en presentation förblir de två filerna länkade.

 1. Klicka där du vill bädda in filen.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Skapa från fil.

 3. Leta reda på och klicka på filen som du vill bädda in.

  Om du bäddar in ett Excel-blad måste det vara det första bladet i en arbetsbok.

 4. Klicka på Infoga och sedan på OK.

  Om du inte kan se informationen i den inbäddade filen drar du en storlekshandtag tills du ser filens innehåll.

 1. Klicka på den inbäddade filen.

 2. Redigera-menyn pekar du på [typ av objekt] objekt, till exempel Kalkylbladsobjekt och klickar sedan på Redigera.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Arkiv-menyn klickar du på Stäng & återgå till [namn på fil].

  Observera att den inbäddade filen innehåller dina ändringar.

Du kan bädda in en del av filen. Exempel: i en månatlig statusrapport kanske du vill bädda in ett specifikt intervall med celler från ett Excel-blad istället för hela bladet.

 1. Välj den information du vill klistra in – till exempel ett intervall med celler i ett Excel-blad.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Växla till den andra filen och klicka sedan där du vill att informationen visas.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. I rutan Klistra in som klickar du på typen av objekt, till exempel kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel och klickar sedan på OK.

Excel

Om du har data i en Excel-fil och relaterad information i en Word-fil kan du länka informationen så att uppdateringen blir enklare. Anta att du vill länka det senaste försäljningsresultatet till en månatlig statusrapport. Statusrapporten är ett Word-dokument och försäljningsresultatet finns i ett Excel-blad. Genom att länka dokumentet och kalkylbladet uppdateras statusrapporten automatiskt när försäljningsresultatet uppdateras. Eller så kanske du vill infoga instruktioner från ett Word-dokument i flera Excel-filer. Med hjälp av en länk kan du uppdatera instruktionerna, och uppdateringarna visas i alla Excel-filerna.

 1. Klicka där du vill infoga länken.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Leta reda på och klicka på filen som du vill länka till.

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 4. Markera kryssrutan Länka till fil och klicka sedan på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.

  Om kommandot Länkar inte är tillgängligt innehåller filen ingen länkad information.

 2. Klicka på den länkade filen under Källfil och klicka sedan på Öppen källa.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Spara dina ändringar genom att i Arkiv-menyn och klicka på Spara.

  Observera att det är filen med länken som innehåller ändringarna.

Om du vill att de två filerna förblir länkade men du inte vill att huvudfilen ska uppdateras när den andra filen ändras kan du bädda in informationen. Om du till exempel inte vill att statusrapporten ska ändras när Excel-bladet ändras eller om du inte vill att Excel-bladet ska ändras när instruktionerna ändras kan du bädda in informationen. Eftersom informationen helt och hållet finns i en fil kan det vara bra att bädda in när du vill distribuera en onlineversion av filen till personer som inte har åtkomst till den inbäddade filen.

 1. Klicka där du vill bädda in filen.

 2. Klicka på ObjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 3. Leta reda på och klicka på filen som du vill bädda in.

  Om du bäddar in ett Excel-blad måste det vara det första bladet i en arbetsbok.

  Tips: Om du vill att läsarna bara ser en ikon som de kan klicka på för att visa informationen markerar du kryssrutan Visa som ikon.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka till fil och klicka sedan på Infoga om du använder Word eller klicka på OK om du använder Excel.

 1. Klicka på den inbäddade filen.

 2. Redigera-menyn pekar du på [typ av objekt] objekt, till exempel Kalkylbladsobjekt och klickar sedan på Redigera.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Arkiv-menyn klickar du på Stäng & återgå till [namn på fil].

  Observera att den inbäddade filen innehåller dina ändringar.

Du kan länka till en del av filen. Till exempel kan du vilja länka till ett specifikt intervall med celler från ett Excel-blad istället för hela bladet.

 1. Välj den information du vill klistra in – till exempel några meningar i ett Word-dokument.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Växla till den andra filen och klicka sedan där du vill att informationen visas.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn och klicka sedan på Klistra in länk.

 5. I rutan Som klickar du på typen av objekt, till exempel Microsoft Word-dokumentobjekt och klickar sedan på OK.

Se även

Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×