Länka aktiviteter inom projektet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar aktiviteter i ett projekt måste du koppla dem om du vill visa relationerna mellan dem.. Länka aktiviteter skapar aktivitetssamband.

Tips: Du kan också visa relationer mellan flera projekt genom att länka aktiviteter mellan projekt eller med hjälp av samband mellan projekt.

I den här artikeln

Länka aktiviteter i vyn Gantt-schema

Länka aktiviteter i nätverksdiagrammet

Länka aktiviteter i kalendervyn

Aktivera eller inaktivera autolinking

Om att länka aktiviteter

Länka manuellt schemalagda aktiviteter

Länka aktiviteter i vyn Gantt-schema

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Markera två eller flera aktiviteter som du vill länka till varandra i den ordning du vill länka dem i fältet Aktivitetsnamn.

  • Om du vill markera aktiviteter som är bredvid varandra håller du ned SKIFT och klickar på den första och den sista aktiviteten som du vill länka.

  • Om du vill markera aktiviteter som inte är bredvid varandra håller du ned CTRL och klickar på de aktiviteter som du vill länka.

 3. Klicka på knappen Länka aktiviteter på fliken aktivitet i gruppen schema.

  Fliken Aktivitet i gruppen Schema

  I Project skapas en avslut-till-start-länk som standard. Du kan ändra aktivitetslänken till en start-till-start-, avslut-till-start- eller start-till-avslut-länk.

Överst på sidan

Länka aktiviteter i vyn Nätverksdiagram

 1. Klicka på Nätverksdiagram i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Placera pekaren i mitten av den föregående aktivitetsrutan.

 3. Dra linjen till efterföljande aktivitetsruta.

Överst på sidan

Länka aktiviteter i vyn Kalender

 1. Klicka på Kalender i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Peka på kalenderfältet för den föregående aktiviteten.

 3. Dra linjen till den efterföljande aktivitetens kalenderfält.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera automatisk länkning

Du kan konfigurera Project 2010 så att när du infogar en aktivitet mellan länkade aktiviteter den nya aktiviteten automatiskt länkas till de omgivande uppgifterna. Detta kallas autolinking. Om du har tre aktiviteter med Avslut-till-start länkar och du har lagt till en ny aktivitet mellan dem, till exempel tar den nya aktiviteten på en Avslut-till-start-länk till aktiviteterna ovanför och nedanför den.

Som standard är automatisk länkning inaktiverad. Följ dessa anvisningar om du vill aktivera automatisk länkning.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. I dialogrutan Project-alternativ klickar du på Schema och rullar till avsnittet Schemaläggningsalternativ för det här projektet.

 3. Aktivera automatisk länkning genom att markera kryssrutan Uppdatera länkar när aktiviteter infogas eller flyttas. Om du vill inaktivera automatisk länkning igen avmarkerar du kryssrutan.

Överst på sidan

Om länkning av aktiviteter

När du länkar aktiviteter i projekt är standard länktyp Avslut-till-start. En Avslut-till-start-länk fungerar inte i alla situationer. Project innehåller följande ytterligare typer av aktivitetslänkar så att du kan utforma ditt projekt så bra:

Länktyp

Exempel

Beskrivning

Avslut-till-start (AS)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte börja förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har slutförts.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Gräva grund" och "Gjuta betongplatta" kan aktiviteten "Gjuta betongplatta" inte börja förrän aktiviteten "Gräva grund" är klar.

Start-till-start (SS)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte börja förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har startat.

Den beroende aktiviteten kan börja när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har startat. Länktypen SS kräver inte att båda aktiviteterna startar samtidigt.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Gjuta betongplatta" och "Plana betongplatta" kan aktiviteten "Plana betongplatta" inte börja förrän aktiviteten "Gjuta betongplatta" har påbörjats.

Avslut-till-avslut (AA)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte slutföras förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har slutförts.

Den beroende aktiviteten kan slutföras när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har slutförts. Länktypen AA kräver inte att båda aktiviteterna slutförs samtidigt.

Om du t.ex. har de två aktiviteterna "Dra ledningar" och "Inspektera el" kan aktiviteten "Inspektera el" inte slutföras förrän aktiviteten "Dra ledningar" har slutförts.

Start-till-avslut (SA)

Kommer senare

Den beroende aktiviteten (B) kan inte slutföras förrän aktiviteten som den är beroende av (A) har startat.

Den beroende aktiviteten kan slutföras när som helst efter att aktiviteten som den är beroende av har startat. Länktypen SA kräver inte att den beroende aktiviteten slutförs samtidigt som aktiviteten som den är beroende av startas.

I ett byggprojekt byggs t.ex. takstolarna på en annan plats. Två aktiviteter i projektet är "Leverans av takstolar" och "Takresning". Aktiviteten "Takresning" kan inte slutföras förrän aktiviteten "Leverans av takstolar" har startat.

Överst på sidan

Om att länka manuellt schemalagda aktiviteter

När du länkar en manuellt schemalagd aktivitet till en annan aktivitet Project respekterar länktypen och placeras den manuellt schemalagda aktiviteten i relation till den andra aktiviteten. Till exempel visas den efterföljande aktiviteten med en Avslut-till-start-länk i början när den föregående aktiviteten avslutas.

Du kan konfigurera Project 2010 så att en manuellt schemalagd aktivitet inte flyttas när den är länkad till en annan aktivitet:

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. I dialogrutan Project-alternativ klickar du på Schema och rullar till avsnittet Schemaläggningsalternativ för det här projektet.

 3. Avmarkera kryssrutan Uppdatera manuellt schemalagda aktiviteter när länkar redigeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×