Lägga till Visio bilder i Power BI-rapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Visio kan skapa du beskrivande diagram, till exempel sammanhängande arbetsflöden och verkliga layouter till enheten fungerar intelligence. Med Power BI kan du skapa intuitiva instrumentpaneler från olika visualiseringar som diagram och kartor, att förstå komplexa datamängder, KPI åtgärder och spårade mål – alla för att uppnå business intelligence.

Med hjälp av Visio Online och Power BI tillsammans kan du illustrera och jämföra data som diagram och visualiseringar i en och samma plats att få stor bild och enheten fungerar och business intelligence.

Om du vill prova olika exempel? Se dessa Exempel Visio Power BI bilder och klicka sedan på olika Visio-former eller Power BI datadiagram att se interaktionen.

Viktigt    Om ditt företag har konfigurerat en Azure Active Directory (AAD) villkorsstyrd åtkomst inställningar princip till Power BI Desktop app kan uppmanas du att installera ett webbläsartillägg när du använder Visio Visual att logga in och läsa in Visio-filen. Visio Visual stöder inte det här scenariot.

Vad vill du göra?
Lägg till Visio bilder till rapporter på Power BI Web
Med hjälp av Power BI publicera webben
Inloggningsproblem
Förbättra sidan läses in tid och stöd för komplexa diagram
Aktivera eller inaktivera automatisk zoomning
Hur skaffar jag Visio Visual?
Viktiga ytterligare anteckningar

Lägga till Visio visuella rapporter på Power BI Web

Här är de faser och steg för att den här proceduren för att hämta den här specifika Exempel Visio Power BI bilder (exempel 3).

Fas 1: Hämta den programvara som krävs och hämta exempelfiler

Innan du börjar bör du kontrollera att du har vilken programvara som krävs.

Fas 2: Modellera Power BI-data och skapa Visio-diagram

 1. Skapa en uppsättning Power BI-data och kontrollera att en kolumn identifierar varje rad. Den här kolumnen används för att mappa till former i Visio-diagrammet.

  Du kan lägga till ytterligare datakolumner som ska användas som formdata. I Lead Management Flow Data.xlsx-filen som du hämtade tidigare identifieras varje rad unikt i ID-kolumnen. Du kan också visa värdena i kolumnerna för målvärden, faktiska värden och skillnaden som datagrafikfält och som är länkade till de olika formerna.

  Exempel på Excel-data
 2. Se till att Visio-formerna som du vill länka till Power BI-data i diagrammet har unik text eller formdata som kan användas för att mappa Power BI-data till formerna i diagrammet.

  Visio-exempeldiagram

  Mappningen: data i kalkylbladet mappas till de olika formerna och dess formdata

  Du kan lägga till och redigera mappning från i Visio Visual samt senare.

  En översikt över mappning

  Tips: Om du vill ta bort arbetsytan mellanrum från diagrammet, Välj Design > storlek > Anpassa till ritning.

Fas 3: Skapa din Power BI-rapport

 1. Om du vill skapa en Power BI-rapport går du till https://www.powerbi.com/ eller startar Power BI Desktop och klickar sedan på knappen Get Data (hämta data) i det nedre vänstra hörnet i fönstret för Power BI.

 2. På skärmen Get Data (hämta data) i avsnittet Import or Connect to Data (importera eller anslut till data) klickar du på Get (hämta) under Files (filer).

 3. Välj Lead Management Flow Data.xlsx som datakälla. Datakällor kan vara lokala filer, filer som lagrats på One Drive- eller SharePoint-webbplatser eller andra datakällor som stöds av Power BI.

 4. När alla data har importerats klickar du på Datasets (datauppsättningar), och klickar sedan på Create Report (skapa rapport) för att skapa en ny rapport i Power BI.

Steg 4: Importera Visio Visual i Power BI-rapport

 1. Klicka på knappen punkter (... ) i rutan visualiseringar i Power BI i Power BI-rapporten och klicka på Importera från marketplace.

 2. Söka efter ”Visio”, leta efter Visio Visual och klicka på Lägg till.

  Den nya anpassade Visio visual visas som en ikon i fönstret visualiseringar.

  Den nya ikonen för anpassade visuella objekt

Fas 5: Infoga Visio-diagram i Power BI-rapporten

 1. Klicka på ikonen Visio Visual om du vill lägga till visuella rapport-arbetsytan.

 2. Välj fältet Power BI som identifierar Visio-former och lägga till den i avsnittet ID i rutan fält.

 3. På arbetsytan rapport anger du Bädda in URL-Adressen till din Visio-diagram.

  Om du inte vet vilken Webbadress ska användas, öppna en ny flik i webbläsaren och navigera till det dokumentbibliotek där Visio-ritningen lagras genom att klicka på Öppna i Visio Online. Öppna dialogrutan bädda in, kopierar Bädda in URL-Adressen på ritningen och klistra in den i textrutan Ange filens URL för att öppna Visio-diagram på Power BI-rapport arbetsytan. Om du redigerar Online Visio-diagram, öppna dialogrutan bädda in genom att välja Arkiv > Dela > bädda in. Om du visar Online Visio-diagram kan du öppna dialogrutan bädda in genom att välja Visa fler kommandon (...) > bädda in.

 4. Klicka på Anslut.

  Visio-diagram visas i Visio Visual och länkas till Power BI-data.

 5. Om du vill visa diagrammet i Fokusläge, klicka på ellipsen (... ) i Visio Visual och välj sedan Redigera.

  Ange fokusläge

Fas 6: Länka Power BI-data till ditt Visio-diagram

 1. Expandera fönstret mappning på höger sida i Visio Visual. Visio Visual läser diagram egenskaper eller formdata och länkar automatiskt till data med hjälp av de mappade Power BI-ID raderna. Standardfärger används, men du kan använda anpassningsalternativ för att ändra färger.

  Länka andra data

  Du kan länka ytterligare diagramegenskaper genom att klicka på Visio-former som inte är länkade och sedan klicka på Power BI-raden.

 2. Om du vill lägga till andra kolumner för Power BI som färger eller värden i diagrammet och välj Power BI-kolumner och placera dem under avsnittet värden i Visio Visual.

  Länka fält till färger
 3. Stäng fokusläget genom att klicka på Back to report (tillbaka till rapporten).

  resultaten av anpassat visuellt Visio-objekt

Du kan nu fästa rapporten på en instrumentpanel och dela instrumentpanelen med din grupp.

Visio Visual stöder dubbelriktat interaktivitet när du filtrerar i Power BI. Klicka på en Power BI visuella element, till exempel liggande stapeldiagrammet till automatisk zoomning i en mappad form i Visio Visual.

Överst på sidan

Med hjälp av Power BI publicera på webben

Du kan bädda in interaktiva Power BI visualiseringar online, blogginlägg, webbplatser, e-postmeddelanden eller sociala media med Power BI Publicera webben. Visio Visual stöder Publicera webben från Power BI -funktioner. Om du vill göra det här har Visio-fil inbäddad gäståtkomst där webbanvändare utan att behöva autentisera sig själva. Kopiera anonym delar eller gäst access URL-Adressen för Visio-fil genom att gå till OneDrive för företag eller SharePoint Online och klickar på Dela för Visio-fil. Klistra in den här URL-Adressen i textrutan Ange filens URL för att öppna Visio-diagram på en Power BI-rapport yta (se steg 5: Infoga Visio-diagram i Power BI-rapport) och utför resten av stegen.

Överst på sidan

Inloggningsproblem

Du bör känna till följande inloggningsproblem:

 • Visio Visual i Power BI inbäddade rapporter    En Power BI-rapport kan bäddas in i program, till exempel Microsoft Teams eller program från tredje part. De här apparna kan blockera popup-fönster, till exempel en uppmaning logga in. I det här fallet måste filen Visio Visual gäst åtkomstbehörighet i SharePoint Online och OneDrive för företag. Annars Visio Visual behåller uppmanar logga in men programmet Fortsätt blockera inloggningen popup-fönstret.

 • Enkel inloggning autentisering    Visio Visual i Power BI behöver åtkomst till Visio-diagrammet du arbetar med, vilket betyder att du kanske går du till registrera frågan. I fall där Power BI användarens inloggningsadress information inte kan utnyttjas via enkel inloggning autentisering visas användare försöker visa Power BI-rapport inloggning uppmaning att autentisera sig själva arbeta med Visio-Visual.

 • Internet-säkerhetszoner    Om du fortfarande har problem med autentisering medan du arbetar med Visio Visual använder Internet Explorer, kanske Power BI och SharePoint i olika internet-säkerhetszoner. Lägga till Power BI-domänen och SharePoint-domän i säkerhetszonen samma i Internet-alternativ och försök att arbeta med Visio-Visual. Mer information finns i Ändra säkerhets- och sekretessinställningar för Internet Explorer 11.

Överst på sidan

Förbättra inläsningstiden sida och ge support för komplexa diagram

Antal former (än 1 000) i Visio-diagram och komplexiteten i formerna (geometri, skuggning etc.) påverkar du inläsningstiden av Visio-diagram i Power BI. Höja sidan inläsning prestanda, ta bort alla former som du inte behöver från Visio-diagram eller lägga till dem i ett lager som börjar med # symbol som beskrivs nedan. Du kan också ange teman på Inget tema på fliken Design.

Lägga till former som kräver Power BI mappning till # lager i stora Visio-filer

Ett annat effektivt sätt att förbättra sidinläsningstiden är att lägga till former som måste mappas till Power BI-data till ett lager med namnet # eller alla lager som börjar med tecknet # i stora Visio-filen. Om diagrammet innehåller ett # lager kan mappas endast former på # lager till Power BI-data. Färre former som du har på# lager, desto bättre är inläsningstiden sida.

Skärmbild av dialogrutan Lager i Visio

Det finns också andra fördelar med att använda #-lager:

 1. Stöd för komplexa diagram – om diagrammet innehåller fler än 1 000 former och det kan användas om former som kräver mappning i Power BI-data flyttas till# lager och det totala antalet former på# lager är mindre än 1 000.

 2. Fullständig återgivning visa – vissa toningar och linjemönster skulle återges i Visio Visual som förväntat. Om formerna inte kräver mappning i Power BI-data, de utelämnat eller tas bort från# lager. Visio visuella återger allt utom formerna på # lager i PNG-format hjälper till att förbättra inläsningstiden.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera automatisk zoom

Du kan ändra inställningar för automatisk zoomning på val av figurer eller under interaktioner med andra bilder genom att aktivera automatisk Zooma för att Aktivera eller Inaktivera fliken Inställningar i fönstret visualiseringar.

Fönstret Visualiseringar i Power BI

Överst på sidan

Hur skaffar jag Visio Visual?

Du måste naturligtvis tid att ta reda på hur ditt företag kan få ut mesta möjliga av Visio-integrering med Power BI. Därför har vi håller prenumeranter på Office 365 fem kostnadsfria utvärderingsversionen instanser av Visio Visual. De här utvärderingsversionen instanser redigeras och stanna kvar så obegränsat även efter att den ursprungliga creator har använt deras fem instanser. Det finns inget att installera för provperioden plus - Visio Visual Test är omedelbart tillgänglig i Power BI för alla Office 365-användare. När du har använt alla utvärderingsversionen instanser, ej licensierade användare kan fortfarande visa bilder och bädda in filen länkar eller, om du vill behålla fullständiga redigeringsrättigheter, köp en prenumeration på Visio Online. Anteckning för tillfället kan vi inte ge dessa kostnadsfria försök till företag ber vi dig kör en suveräna miljö.

Redigera en Visio-visuell i Power BI kräver en Visio Online licens abonnemang 1 eller abonnemang 2. Du kan besöka vår plan jämförelse att avgöra vilket alternativ som passar bäst för dig. Om du är osäker på vilket abonnemang passar bäst för dig provar du dem kostnadsfritt i 30 dagar (abonnemang 1 utvärderingsversionen, Plan 2 utvärderingsversionen). Dessa försök skiljer sig från Visio Visual Test och du kan registrera dig för båda utan att påverka din kvalificering för den andra.

Överst på sidan

Viktigt att tänka på ytterligare

 • Visio Visual stöds inte i Power BI rapportserver.

 • Datagrafik används i Visio-diagram från Visio skrivbordet tas bort så att Power BI kan använda egna grafiken.

 • Du kan märka en del skillnader mellan diagram visas i Visio-programmet och Power BI. Det här kan inträffa om diagrammet har komplexa format, teman och fyllningsmönster.

 • Om du lägger till nya former eller ta bort former som mappas till Power BI-data och den resulterande rapporten renderas inte korrekt, försök återansluta Visio Visual och kartformer igen.

 • Om du ställer in återges inte en ändring i Visio Visual i fältet värden Sammanfattningsvis ”inte”, klicka på en Power BI visuella.

 • Om du vill visa Visio-bilder i Power BI Windows-appen uppgradera enheten till den senaste uppdateringen av skapare av Windows.

 • Visio bilder kan använda endast en SharePoint Online server om Visio-filer lagras i Power BI-program.

 • Visio Visual kräver cookies från tredje part för *. sharepoint.com och *. powerbi.com (eller respektive SharePoint och Power BI-domäner för ditt företag) för att tillåtas i den webbläsare som används.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×