Lägga till video, ljud eller bilder på en klassisk sida

Lägga till video, ljud eller bilder på en klassisk sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till media (till exempel video, ljud eller en bild) på en klassisk SharePoint sida. Mediefilen kan den komma från din dator, SharePoint eller en annan plats, till exempel en filresurs. Du kan bädda in en video från en webbplats som YouTube, Vimeo eller Hulu för videodelning.

Varning!: Om du överför en ljudfil i den. WAV-format, kanske du ser ett meddelande som inte är korrekt för de flesta webbläsarna. Meddelandet stater, ”webbdelen Media Player kan inte spela upp filer i det här formatet”. Det här är felaktiga för alla webbläsare som stöds förutom Chrome. Ignorera meddelandet och fortsätt att ladda upp filen.

Viktigt!: Du måste ha behörighet att redigera sidor för att kunna utföra stegen i den här proceduren.

Infoga video i en klassisk SharePoint Online, 2016 eller 2013 sidan

 1. Gå till sidan där du vill lägga till media.

 2. Välj fliken Sida. Klicka sedan på Redigera i menyfliksområdet.

 3. Klicka inuti ett redigerbart område på sidan.

 4. Välj fliken Infoga och klicka på Video och ljud i gruppen Media på menyfliken.

  Infoga Video eller ljud knappen i menyfliksområdet redigera

 5. Följande alternativ visas:

  • Från datorn

  • Bädda in

  • Från SharePoint

  • Från adress

  Om du vill ha information om hur du infogar media med något av de här alternativen klickar du på motsvarande länk nedan.

Gör så här om du vill ladda upp en fil från datorn:

 1. Klicka på Från dator.

 2. Bläddra till platsen för den önskade filen, markera filen och klicka på Öppna.

 3. Ange ett målbibliotek där du vill lagra filen.
  Vi rekommenderar att du anger ett Resursbibliotek som mål. Ett Resursbibliotek är utformad särskilt för media och innehåller automatiskt funktioner som bildförhandsgranskning och miniatyrer för videor. Dessa funktioner gör det enklare för dig att arbeta med dina mediefiler.
  Mer information om hur du konfigurerar ett Resursbibliotek för mediefiler finns i Konfigurera ett Resursbibliotek att lagra bild-, ljud, eller videofiler.

 4. Klicka på OK.

Följ de här stegen om du vill bädda in en video från en videodelningswebbplats som YouTube, Vimeo, Hulu eller liknande webbplatser.

På webbplatsen Video gör du så här:

 1. Öppna den video du vill använda.

 2. Söka efter och klicka på Dela för videon.

 3. Du kanske måste klicka på en länk för bädda in beroende på webbplatsen eller det bero på att direkt. Klicka på den inbäddade koden och tryck påCTRL+Catt kopiera, eller högerklicka och klicka på Kopiera på snabbmenyn.

Säkerhetsmeddelande:  Av säkerhetsskäl har SharePoint endast stöd för inbäddningskod med en <iframe>-tagg.

På SharePoint-webbplatsen gör du så här:

 1. Klicka på Bädda in.

 2. Klistra in inbäddningskoden sedan i dialogrutan.

  Skärmbild av iframe-inbäddningskod för en video som kopierats från en webbplats för videodelning. Inbäddningskoden är fiktiv.

  Tips:  Vanligtvis är det enkelt att skaffa inbäddningskoden för en video från populära videodelningswebbplatser. Titta bara efter alternativet Bädda in eller Dela och följ sedan de instruktioner som visas på skärmen om du vill visa inbäddningskoden. När inbäddningskoden visas kopierar du den och klistrar sedan in koden som bilden ovan visade.

 3. Klicka på Infoga.

Gör så här om du vill lägga till en video från en plats på en SharePoint-webbplats.

 1. Klicka på från SharePoint. Då öppnas väljaren för tillgång, där du kan bläddra till den mapp eller det bibliotek som du vill använda.

 2. Bläddra till en plats på webbplatsen, till exempel ett resursbibliotek, där video- och ljudfiler sparas.

 3. Markera den fil du vill använda och klicka på Infoga.

Följ dessa steg om du vill lägga till en video från en annan plats på webben.

 1. Klicka på Från adress.

 2. Ange Webbadressen till den fil som du vill använda och klicka sedan på OK. URL: en måste peka direkt till en videofil. Till exempel: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

När du lägger till video eller ljud på en sida infogas SharePoint webbdelen Media. Du kan anpassa webbdelen när du har lagt till media. Du kanske vill ändra dess storlek eller placering, redigera rubriken eller lägga till en katalog logotyp.

När du lägger till en video på en sida ska du se till att ta med undertexter och ljudbeskrivningar av innehållet. Undertexter för videor gör att användare med nedsatt hörsel kan ta del av innehållet och underlättar för tittare med andra modersmål.

Gör så här om du vill ändra Multimediewebbdelen på en sida.

 1. Gå till den sida som innehåller videon.

 2. Välj fliken Sida och klicka sedan på Redigera.

 3. När videon visas på sidan, klicka någonstans på videobild så öppnas fliken Media och dess menyfliksområde.

  Fliken Media på menyfliken Redigera

 4. Peka på Ändra bild i gruppen Förhandsgranska i menyfliksområdet och välj den bildfil du vill ska visas som en förhandsgranskning för ljud- eller videofilen. Om du inte uppdaterar förhandsgranskningsbilden så visas standardbilden för filtypen.

 5. I gruppen Egenskaper kan du ange eller ändra den titel som visas. Du kan också ange om du vill att filen ska spelas upp automatiskt när sidan läses in, eller om uppspelningen ska börja om tills den stoppas.

 6. Peka på Format i gruppen Spelarformat och välj det format som du föredrar för spelaren.

 7. I gruppen Storlek i menyfliksområdet kan du även ändra spelarens vågräta och lodräta storlek.

 8. Om du vill redigera webbdelen Media, för musen över media rubrik och klicka sedan på pilen som visas om du vill öppna Media Webbdelsmeny.

  Menyn Webbdel med valet Redigera webbdel

 9. Välj Redigera webbdel så öppnas redigeringsfönstret på sidan av skärmen.

 10. I webbdelen redigeringspanelen, Välj de egenskaper du vill ändra. När du är klar med ändringarna klickar du på Använd.

  Skärmbild av redigeringspanelen för Multimediewebbdel som visar vissa av de egenskaper du kan konfigurera

 11. Klicka på OK när du vill stänga redigeringsfönstret och återgå till sidan.

 12. När du är klar med ändringarna på sidan väljer du fliken Sida och klickar sedan på Spara. Om sidan är utcheckad till dig visas ett varningsmeddelande tillsammans med en länk så att du kan checka in den.

Så här gör du vill placera en mycket mindre, smalare kontrollfältet till en webbsida. Den här kontrollfältet fungerar bäst för ljudfiler som poddsändningar fullständiga multimediewebbdelen ska vara för stor.

 1. Ladda upp ljudfilen och transkriptionsfilen till mappen Webbplatstillgångar.

  1. Om du vill öppna menyn Inställningar i det övre högra hörnet väljer du Inställningar.

  2. Markera länken Webbplatsinnehåll.

  3. Gå till mappen Webbplatstillgångar.

  4. Dra filen ljud och avskrift till mappen.

  5. Hämta webbadresserna till filerna. Öppna filåtgärdsmenyn genom att markera ellipsen bredvid filnamnet. Kopiera och klistra in länken från åtgärdsmenyn till en annan fil. Du behöver den här länken senare för ljudinbäddningskoden.

 2. Du öppnar menyfliken Redigering och väljer redigeringsläget genom att välja länken Redigera på den sida där du vill visa videon.

 3. Placera fokus där du vill att videon ska visas.

 4. Öppna dialogrutan Bädda in på fliken Infoga genom att öppna gruppen Video och ljud och välja Bädda in.

  Skärmbild av dialogrutan Bädda in i SharePoint Online som används för att klistra in skript eller inbäddningskod för video- eller ljudfiler och sedan infoga koden.
 5. Klistra in inbäddningskoden i fältet med ljudfilens webbadress efter "src =" och mellan citattecknen.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Med den här koden placeras kontrollfältet för media på sidan. Via det här fältet kan användarna starta och stoppa uppspelningen.

  Tips: Om inbäddningskoden inte är rätt formaterad eller om den pekar mot en plats som inte finns aktiveras inte knappen Infoga.

 6. När du är klar väljer du Infoga du vill placera dina ljudkontroll på sidan. Inbäddade ljudkontroll ser ut så här:

  Skärmbild av SharePoint Online där kontrollfältet för ljudkodstycken visar den totala längden på en ljudfil och ger dig kontroll att starta och stoppa uppspelning av filen.
 7. Placera fokus i slutet av kodstycket för ljudkontroll, gå till nästa rad och tryck på Retur.

 8. Infoga en länk till ljudtranskriptionsfilen.

  1. Öppna dialogrutan Välj en tillgång genom att öppna fliken Infoga och markera Länk och Från SharePoint.

  2. Markera ljudtranskriptionsfilen och tryck på Infoga. En hyperlänk infogas med namnet på filen som länktext.

  3. Placera fokus i länken, precis innan det sista tecknet i namnet. Ta bort alla förutom det första och sista tecknet i filnamnet genom att trycka på Backsteg.

   Tips: Genom att göra det förblir länken intakt och du har markören exakt där den måste vara för att du ska kunna ändra länktexten.

  4. Ange en länktext. För en ljudtranskription kan du till exempel skriva Visa ljudtranskription.

  5. Ta bort de återstående tecknen i filnamnet.

 9. När du är klar sparar du alla ändringar genom att klicka på Spara högst upp på sidan.

Om du använder SharePoint Online klassisk kan du lägga till Office 365 Video eller Microsoft Stream på sidan. Se bädda in en video från Office 365 Video eller Använd webbdelen ström.

När du använder foton, bilder, ClipArt eller ljud kan ansvarar du för att respektera copyright.

 1. Du öppnar menyfliken Redigering och väljer redigeringsläget genom att välja länken Redigera på den sida du vill redigera.

 2. Placera fokus där du vill att bilden ska visas.

 3. Öppna dialogrutan Ladda upp bild på fliken Infoga genom att öppna gruppen Bild och välja Från dator.

  Skärmbild av menyfliksområdet i SharePoint Online. Välj fliken Infoga och välj sedan Bild för att välja om du vill ladda upp en fil från din dator, en webbadress eller en SharePoint-plats.

  Tips: Välj Från adress om du vill infoga en bild från Internet genom att klistra in en bild-URL. Välj Från SharePoint om du vill infoga en bild från webbplatsen SharePoint.

 4. Välj filen, markera en målmapp på webbplatsen SharePoint (standard är mappen Webbplatstillgångar ) och inkludera kommentarer om annan bild-version.

 5. Om du vill infoga bilden och aktivera på fliken bild, klicka på OK.

  Skärmbild som visar en del av menyfliksområdet i SharePoint Online med fliken Bild markerad och de val som är tillgängliga i grupperna Välj, Egenskaper, Formatmallar, Ordna, Storlek och Avstånd.

  Tips: Fliken Bild visas bara när du har markerat en bild.

 6. Gå till rutan Alternativ text på fliken Bild och ange en alternativ text för bilden.

 7. Klicka på Spara när du är klar.

Tips om Hjälpmedel   

 • Alternativ text ska vara kort och beskrivande.

 • Bra alternativ text anger för lyssnaren varför bilden är viktig.

Mer information om alternativ text, samt exempel och länkar till mer information finns på WebAIM-sidan om alternativtext.

Lägga till webbdelen Media på en sida

Du kan använda webbdelen Media att spela upp ljud- eller videoklipp på en sida. Information om de specifika video och ljud format som stöds av webbdelen Media finns i stöds medieformat och protokoll i Silverlight.

Du måste ha behörighet att redigera sidor för att kunna utföra stegen i den här proceduren.

 1. Gå till den sida du vill uppdatera.

 2. Klicka på Redigera på fliken sida i menyfliksområdet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du redigerar en wiki-sida eller en publiceringssida klickar du på ett redigerbart plats på sidan där du vill lägga till webbdelen Media, klicka på fliken Infoga under Redigeringsverktyg i menyfliksområdet och klicka sedan på Video och ljud.

  • Om du redigerar en webbdelssida klickar du på Lägg till en webbdel i kolumnen eller zonen där du vill bädda in media. Klicka på Media och innehåll under kategorier. Klicka på Webbdelen Media under Webbdelar, och klicka sedan på Lägg till.

 4. När webbdelen Media visas på sidan, klicka på texten där det står Klicka här om du vill konfigurera.
  Nyligen infogad multimediewebbdel

 5. Klicka på fliken Media alternativ i menyfliksområdet.

 6. Om du vill konfigurera webbdelen Media om du vill visa specifika ljud- eller videofilen, peka på Ändra Media och välj något av följande:

  • Om du vill överföra en fil från datorn klickar du på Från dator, bläddra till platsen för den fil du vill använda och klicka sedan på OK.

  • Om du vill bädda in en video som redan har sparats på en SharePoint-webbplats klickar du på Från SharePoint, och gör sedan och bläddrar sedan till en plats på din webbplats, till exempel ett Resursbibliotek, där video-och ljudfiler sparas. Markera den fil du vill använda och klicka sedan på OK.

  • Om du vill bädda in en video från en videodelningswebbplats, klicka på Från adress och Skriv URL-Adressen för den fil du vill använda.

   Webbdelen Media stöder spela upp filer från URL-adresser som pekar direkt till en videofil. Till exempel: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Om du använder inbäddad kod eller dela länkar till sidor med video, de fungerar inte. Information om hur du bäddar in videor med hjälp av bädda in kod, se bädda in en video på en sida med inbäddad kod.

 7. Klicka på OK när du har markerat den fil du vill använda.

 8. Peka på Ändra bild i gruppen Förhandsgranska och välj den bildfil som du vill visa som en förhandsgranskning för ljud-eller video. Om du inte uppdaterar förhandsgranskningsbilden ska standardbild för filtypen som visas.

 9. Ange rubriken som du vill ska visas för webbdelen i gruppen Egenskaper. Du kan också ange om du vill att filen ska spelas upp automatiskt när sidan läses in eller om det bör loopa tills det stoppas.

 10. Peka på Format i gruppen Spelarformat i menyfliksområdet och välj det format som du föredrar för spelaren.

 11. Du kan om du vill ange de ändringar du vill ändra spelarens vågräta och lodräta storlek i gruppen storlek i menyfliksområdet.

Du kan använda den innehållsfråga att lägga till en dynamisk översikt över videoklipp eller ljudfiler på en sida. Detta är användbart om du vill lägga till ett avsnitt på sidan som innehåller ”upp klassificerat” videoklipp eller alla videor med en specifik metadatatagg.

Exempel på en webbdel av typen Innehållsfråga

När du lägger till en webbdel för innehållsfråga av innehåll på en sida kan konfigurera du den för att söka efter alla innehållsobjekt på en webbplats som uppfyller vissa villkor. Sedan visas resultatet av frågan på sidan. Om nytt innehåll läggs till på webbplatsen och den uppfyller villkoren för frågan kan visas det också i webbdelen. Webbdel för innehållsfråga innehåll kan returnera innehåll från en enstaka lista eller bibliotek eller från flera listor och bibliotek i en webbplatssamling.

Du måste ha behörighet att redigera sidor för att kunna utföra stegen i den här proceduren.

Det här förutsätter du vill visa videor, men fungerar även för ljud och bild.

 1. Gå till den sida du vill uppdatera.

 2. Klicka på Redigera på fliken sida i menyfliksområdet. Gör något av följande:

  • Om du redigerar en wiki-sida eller en publiceringssida klickar du på ett redigerbart område på sidan där du vill lägga till i webbdelen för innehållsfråga. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet Redigeringsverktyg och klicka sedan på Webbdel. Klicka på Samlat innehåll under kategorier. Klicka på Lägg till under WebbdelarInnehållsfråga.

  • Om du redigerar en webbdelssida klickar du på Lägg till en webbdel i kolumnen eller zon du där du vill lägga till i webbdelen för innehållsfråga. Klicka på Samlat innehåll under kategorier. Klicka på Lägg till under WebbdelarInnehållsfråga.

 3. Klicka på pilen i innehållsfråga, och klicka sedan på Redigera webbdel.

 4. Klicka på länken Öppna verktygsfönstret.

 5. Klicka på om du vill visa frågan i verktygsfönstret innehållsfråga.

 6. Ange plats för de objekt som du vill visa under källa. Om det behövs, bläddra till platsen på särskilda webbplatser, underwebbplats eller lista.

 7. Om du begränsade frågan till webbplatsen, anger du vilken typ av lista som du vill visa objekt under aktuella listtypen. Om du har valt en utvald lista eller ett bibliotek i steg 6, sedan fylls det här fältet automatiskt åt dig.

 8. Välj Innehållstyper för digitala tillgångar under Visa objekt av den här innehållstypgruppen under Innehållstyp.

 9. Välj Video under Visa objekt av den här innehållstypen. Om din organisation har skapat anpassade versioner av digitala resurser innehållstyper, kan du även markera kryssrutan Inkludera underordnade innehållstyper.

 10. Om du vill kan du välja om du vill använda målgrupp filtrering, som visar vissa objekt till vissa målgrupper, beroende på hur målgruppsanpassning är konfigurerat för webbplatsen under Målgrupper.

 11. Du kan använda objektmetadata för att filtrera vad som visas under Ytterligare filter. Till exempel om du vill visa videor som har taggats med ett specifikt nyckelord väljer Företagsnyckelord med operatorn som innehåller något av och skriv sedan de värden du vill använda.

 12. Om du vill lägga till fler filter klickar du på och eller eller och ange ytterligare filter.

 13. Expandera Presentation, gör eventuella anpassningar som du vill använda under gruppering och sortering, Format och fält som ska visas. Under Format är det bra att kontrollera att kryssrutan Spela upp Medialänkar i webbläsare är markerat om du vill att besökarna ska kunna spela upp medieklipp direkt i webbläsaren.

  När du konfigurerar från början på webbdelen för innehållsfråga, kan du inte vet hur du vill konfigurera objekt under presentationen. Det kan vara bra att först Förhandsgranska din fråga i webbdelen och sedan redigera den igen om du vill göra anpassningar utseendet av informationen.

  Till exempel om du inte anpassa inställningar under presentationen kan videor visas med en stor förhandsgranskningsbild som inte kanske fungerar med design på sidan. I så fall kanske du vill markera fast bildstorlek under formatmallar | Objektet format förse besökarna med små förhandsgranskningsbilder som de kan klicka på för att spela upp videoklipp. Följande exempel visar en webbdel för innehållsfråga som visar tre videor. Den har konfigurerats med ett fast bildstorlek.
  Webbdelen Innehållsfråga konfigurerad med fast bildstorlek

 14. Klicka på OK.

 15. Spara dina ändringar på sidan.

Mer information om webbdelen innehåll finns i Visa en dynamisk vy av innehållet på en sida genom att lägga till webbdelen för innehåll.

Om du vill använda inbäddningskoden från en tredje part videodelningswebbplats för att lägga till en video på en sida kan du göra det genom att lägga till inbäddningskoden i webbdelen Innehållsredigeraren.

Du måste ha behörigheten Designer att följa den här proceduren.

 1. Leta reda på den video du vill bädda in på sidan och kopiera inbäddningskoden.

 2. Gå till den sida du vill uppdatera.

 3. Klicka på Redigera på fliken sida i menyfliksområdet. Gör något av följande:

  • Om du redigerar en wiki-sida klickar du på en plats på sidan där du vill lägga till webbdelen Innehållsredigeraren, klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet Redigeringsverktyg och klicka sedan på Webbdel. Klicka på Media och innehåll under kategorier. Klicka på Lägg till under WebbdelarInnehållsredigeraren.

  • Om du redigerar en webbdelssida klickar du på Lägg till en webbdel i kolumnen eller zonen där du vill bädda in media. Klicka på Media och innehåll under kategorier. Klicka på Lägg till under WebbdelarInnehållsredigeraren.

 4. Klicka på pilen i webbdelen Innehållsredigeraren och klicka på Redigera webbdel.

 5. Skriv önskad text som du vill visa om du vill presentera videon i webbdelen Innehållsredigeraren.

 6. Klicka på HTML på fliken Formatera Text på menyfliksområdet Redigeringsverktyg i gruppen markering och klicka sedan på Redigera HTML-källa.
  Kommandot Redigera HTML-källa

 7. Klistra in inbäddningskoden i dialogrutan HTML-källa och klicka sedan på OK.
  HTML-källredigeraren för webbdelen Innehållsredigeraren med inbäddad kod för ett videoklipp

 8. Spara sidan (eller spara och checka in, om utcheckning krävs för sidor på webbplatsen).

 9. Klicka på knappen Spela upp på den inbäddade videospelaren för uppspelning av videon.

Lägga till bilder med Alt-text

Följ de här riktlinjerna för att göra innehållet tillgängligt för alla användare.

När du använder foton, bilder, ClipArt eller ljud kan ansvarar du för att respektera copyright.

 1. Du öppnar menyfliken Redigering och väljer redigeringsläget genom att välja länken Redigera på den sida du vill redigera.

 2. Placera fokus där du vill att bilden ska visas.

 3. Öppna gruppen bild om du vill lägga till en bild på fliken Infoga och välj Från dator.

  Klicka på knappen bild i menyfliksområdet och välj från dator, adress eller SharePoint.

  Tips: Välj Från adress om du vill infoga en bild från Internet genom att klistra in en bild-URL. Välj Från SharePoint om du vill infoga en bild från webbplatsen SharePoint.

 4. Välj filen, markera en målmapp på webbplatsen SharePoint (standard är mappen Webbplatstillgångar ) och inkludera kommentarer om annan bild-version.

 5. Om du vill infoga bilden och aktivera fliken Bildverktyg, klicka på OK.

  Bildverktyg med TABB-tangenten kan du ange storlek, format, placering och alt-text i bilder.

  Tips: Fliken Bildverktyg visas endast när en bild är markerad.

 6. Gå till rutan Alternativ text på fliken Bild och ange en alternativ text för bilden.

 7. Klicka på Spara när du är klar.

Tips om Hjälpmedel   

 • Alternativ text ska vara kort och beskrivande.

 • Bra alternativ text anger för lyssnaren varför bilden är viktig.

Mer information om alternativ text, samt exempel och länkar till mer information finns på WebAIM-sidan om alternativtext.

Videoformat som stöds

Webbdelen Media använder HTML5 video och stöder .asf, AVI, .mpg, MP3, MP4, .ogg, .ogv, .webm, .wma och .wmv videoformat.

Klassisk Media webbdelen Silverlight har stöd för .asf, MP3, MP4, .wma och .wmv.

Anteckning: När alla ovanstående format som stöds, är inte alla tillgängliga ut ur rutan (till exempel .wmv). Använd MP4-format för den mest tillgänglig lösningen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×