Lägga till värden i två eller fler kontroller

Artikelinnehåll

Översikt

Använda en resultatruta till att lägga till värden i två eller fler kontroller

Använda en textruta till att lägga till värdena i två eller fler kontroller

Översikt

Om du har två eller fler kontroller i formulärmallen vars värden du vill lägga till kan du lägga till en resultatruta eller en textruta som utför beräkningen. Du kan till exempel ha en formulärmall för bokningar som innehåller en textruta där användarna anger antalet vuxna som ska delta vid ett evenemang och en textruta där användarna kan lägga till antalet barn som deltar. Du kan lägga till en tredje kontroll som automatiskt beräknar det totala antalet personer som deltar i evenemanget.

Lägga till värden i två kontroller på ett InfoPath-formulär

Om du bara vill visa resultatet av beräkningen och inte vill använda det i andra beräkningar, kan du utföra beräkningen i en resultatruta. I en resultatruta visas bara data, men inga data sparas. Om du vill använda resultatet av beräkningen i en annan beräkning använder du en textruta.

Du hittar en länk till mer information om hur du lägger till kolumner med värden i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt i avsnittet Se även.

Använda en resultatruta till att lägga till värden i två eller fler kontroller

 1. Placera markören där du vill infoga resultatrutan.

 2. På menyn Infoga klickar du på Fler kontroller.

 3. I åtgärdsfönstret Kontroller går du till Avancerat och klickar på Resultatruta.

 4. I dialogrutan Infoga resultatruta klickar du på Redigera formel Bild av knapp bredvid textrutan XPath.

 5. Klicka på Infoga fält eller en grupp.

 6. I mappträdet dubbelklickar du på det första fältet vars värde du vill lägga till.

 7. I rutan Formel anger du ett plustecken (+).

 8. Klicka på Infoga fält eller en grupp.

 9. I mappträdet dubbelklickar på det andra fältet vars värde du vill lägga till.

 10. Upprepa steg 7 till 9 för andra fält du vill lägga till.

 11. Klicka på OK två gånger.

InfoPath lägger till resultatrutan i formulärmallen.

Använda en textruta till att lägga till värdena i två eller fler kontroller

Obs!: Du kan utföra en numerisk beräkning med en RTF-ruta. Tillvägagångssättet påminner om det för att använda en textruta. Eftersom numeriska beräkningar inte innehåller någon text finns det ingen direkt fördel med att använda en RTF-ruta istället för en vanlig textruta.

 1. Placera markören där du vill infoga textrutan.

 2. På menyn Infoga klickar du på Textruta.

 3. Dubbelklicka på textrutan precis lade till i formulärmallen.

 4. Klicka på fliken Data.

 5. Under Standardvärde klickar du på Redigera formel Bild av knapp .

 6. Klicka på Infoga fält eller en grupp.

 7. I mappträdet dubbelklickar du på det första fältet vars värde du vill lägga till.

 8. I rutan Formel anger du ett plustecken (+).

 9. Klicka på Infoga fält eller en grupp.

 10. I mappträdet dubbelklickar på det andra fältet vars värde du vill lägga till.

 11. Upprepa steg 7 till 9 för andra fält du vill lägga till.

 12. Klicka på OK två gånger.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×