Lägga till uppföljningsnummer på presentkort och kuponger

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Presentkort och rabattkuponger kan spela en viktig roll i din marknadsföring strategi genom att rita nya och gamla kunder för företaget. Men hur vet du om de verkligen fungerar som hjälper dig att utveckla din verksamhet? Om du vill få ut mest av din tid och din marknadsbudget, måste du följa upp din marknadsföring så att du kan bestämma vilka marketing taktiker är effektiva för vilka kunder.

Ett av de enklaste sätten att följa upp marknadsföringsmaterial som presentkort och kuponger är att lägga till uppföljningsnummer eller kod i varje presentkort eller kuponger som du distribuerar. När presentkort och kuponger är aktiverade, kan du använda dessa uppföljningsnummer att spela in och kategorisera kundsvar.

I den här artikeln lär du dig hur du kan lägga till uppföljningsnummer partier av presentkort och kuponger som du skapar i Publisher.

Metoder för uppföljning

Du kan ta ett par olika metoder när du infogar spårningsinformation uppdaterats i dina publikationer. Till exempel kan du göra något av följande:

 • Lägg till unika nummer på presentkort     Med hjälp av ett unikt nummer på varje certifikat kan spåra du när presentkort är aktiverade, av vem och för vilken produkt eller tjänst. Dessutom genom att lägga till unika uppföljningsnummer, du kan se till att presentkort inte kopieras eller löses in flera gånger.

 • Lägg till specifika koder på kuponger för att spåra kundsvar     Använda olika koder för olika marknadsföringsaktiviteter meddelanden, annonser eller kampanjer. Dessa koder kan du hålla reda på hur kunder fick information om erbjudandet. Ju mer du lär dig mer om som dras till din verksamhet och vad som väcker kundernas uppmärksamhet, desto bättre kan du fokusera framtida marknadsföring.

Presentkort med ett unikt uppföljningsnummer

Obs!: Du kan använda samma metod när du behöver lägga till löpnummer till godkännande och lotter, fakturor och någon annan typ av publikation.

Steg 1: Skapa en datakälla som visar uppföljningsnummer

Om du vill använda dokumentkoppling för att skapa en samling presentkort och kuponger med uppföljningsnummer, måste du konfigurera en datakälla som innehåller en kolumn med uppföljningsnummer. Om du planerar att lägga till endast uppföljningsnummer i dina publikationer, skapa en datakälla för uppföljningsnummer. Om du tänker använda dokumentkoppling för att infoga ytterligare information i dina publikationer, till exempel kundernas namn eller adresser, kan du lägga till kolumnen med uppföljningsnummer till en datakälla som också visar namn och adress data som du vill använda.

Du kan använda Publisher, Excel, Access eller Outlook för att skapa en datakälla för ett kopplat dokument projekt. Om du vill skapa en lång lista med unika, löpande tal som ska användas som spåra koderna för presentkort och kuponger använda du emellertid Excel snabbt kan skapa den här listan.

Använda Excel för att skapa en lista med unika uppföljningsnummer

 1. Öppna ett nytt eller befintligt kalkylblad i Excel.

 2. I den första cellen i kolumnen där du vill lägga till uppföljningsnummer, Skriv en etikett, till exempel Uppföljningsnummeroch tryck sedan på RETUR för att flytta till nästa rad.

 3. Skriv in numret för första uppföljningsnummer i serien i den andra cellen i kolumnen. Skriv till exempel 1 000.

 4. Lägga till 1 till det nummer du angett i cellen ovanför i cellen nedanför och skriv sedan det talet. Skriv till exempel 1,001.

  Detta skapar ett mönster för talserie som du skapar.

 5. Markera cellerna som innehåller startvärdena.

 6. Dra fyllningen hantera Fyllningshandtag tvärs över området med celler som du vill fylla.

 7. När du har skapat så många uppföljningsnummer kan du spara filen.

Lägga till specifik förbestämda spårning koder till en datakälla

Om du redan har skapat en uppsättning särskilda nummer som du vill använda för att spåra och kategorisera kundsvar skriver du talen i en kolumn med den datakälla som du tänker använda för kopplingen.

 1. Öppna ett nytt eller befintligt kalkylblad i Excel.

 2. Klicka på den första cellen i kolumnen där du vill skriva in data.

 3. Skriv en etikett, till exempel Spåra kod, och tryck sedan på RETUR för att flytta till nästa rad.

 4. Ange en uppföljningskod och tryck sedan på RETUR för att flytta till nästa rad.

 5. Upprepa tills du har angett alla uppföljningskoder som du tänker använda.

  Obs!: Om du vill skapa flera kopior av ett presentkort eller en kupong med samma en specifik spårning kod skriva du samma nummer flera gånger i kolumnen.

 6. När du har skapat så många uppföljningskoder som du vill spara filen.

Steg 2: Använda Publisher för att skapa ett presentkort eller en kupong

Du kan skapa ett presentkort eller kuponger med Publisher genom att starta med en fördefinierad presentkortet eller genom att utforma en presentkort från början.

 • Om du vill välja en fördefinierad publikation, väljer du kategorin Presentkort att hitta presentkort mall du vill använda, och sedan öppna, designa och spara dina certifikat baserat på mallen.

 • Om du vill skapa ett certifikat från början, kan du börja med en helt tom publikation eller anpassa en befintlig publikation. Små publikationer, till exempel visitkort, vykort och etiketter kan anpassas till kuponger. Flygblad och broschyrer kan anpassas för användning presentkort. Mer information finns i Skapa en publikation i Publisher.

Steg 3: Använda koppling av dokument du lägger till uppföljningskoder i publikationen

När du ställer in din lista med uppföljningsnummer i datakällan och utforma din publikation är det dags att koppla listan med uppföljningsnummer till publikationen om du vill skapa en grupp med presentkort eller kuponger som var och en visar ett unikt uppföljningsnummer.

Viss dokumentkoppling projektet med hjälp av fyra grundläggande steg:

 1. Anslut din presentkort och kuponger till datakällan.

 2. Infoga ett fält i publikationen som platshållare för uppföljningsnummer.

 3. Förhandsgranska kopplingen om du vill ändra layouten

 4. Skriva ut den kopplade publikationen för att skapa eller skriva ut en grupp med presentkort och kuponger som visar uppföljningsnummer från datakällan.

Ansluta din publikation till datakällan

 1. Spara och Stäng den datakälla som innehåller listan med uppföljningsnummer.

 2. Öppna Publisher presentkort och kuponger.

 3. På fliken Utskick klickar du på menyn Koppla dokument och klicka sedan på Step by Step-Guiden Koppla dokument.

 4. Välj Använd en befintlig lista under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 5. Leta upp den datakälla som innehåller din uppföljningsnummer i dialogrutan Välj datakälla, markera filen och klicka sedan på Öppna.

 6. Om datakällan är ett Excel-kalkylblad, markera det kalkylblad som du vill använda i listan i dialogrutan Välj tabell.

 7. Du kan välja uppföljningskoder som du vill ta med i dokumentkopplingen i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de poster som du vill undanta.

  Om du bara vill använda vissa poster i listan kan du filtrera listan efter ett visst fält eller kriterium. När du en gång har filtrerat listan kan du använda kryssrutorna för att inkludera eller utelämna poster.

  Filtrera objekt i listan

  1. Klicka på pilen bredvid kolumnrubriken för det objekt som du vill filtrera efter.

  2. Klicka på något av följande:

   • Med (Tomma) visas alla poster där motsvarande fält är tomt.

   • Med (Ifyllda) visas alla poster där motsvarande fält innehåller information.

   • (Avancerat) öppnar dialogrutan Filtrera och sortera där du kan använda för att filtrera med flera villkor. Du kan också klicka på filtrera under Förfina mottagarlistan i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument så öppnas dialogrutan Filtrera och sortera.

    Tips: Om datakällan innehåller poster som delar samma information och det finns tio eller färre unika värden i kolumnen, kan du filtrera efter specifik information. Till exempel om det finns flera poster listan Australien som land/region, kan du filtrera efter Australien.

    Dialogrutan Koppla dokument för mottagare visas endast posterna du valt. Om du vill visa alla poster igen klickar du på (alla)

  Sortera objekt i listan

  1. Klicka på kolumnrubriken för det objekt du vill sortera efter i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument.

  2. Du kan snabbt markera eller avmarkera alla objekt genom att markera eller avmarkera kryssrutans kolumnrubrik.

  3. Om du vill sortera med flera villkor klickar du på Sortera under Förfina mottagarlistan i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument. Markera de villkor som du vill sortera efter i dialogrutan Filtrera och sortera.

 8. Klicka på OK.

 1. Spara och Stäng den datakälla som innehåller listan med uppföljningsnummer.

 2. Öppna Publisher presentkort och kuponger.

 3. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument.

 4. Klicka på Använd en befintlig lista under Skapa en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 5. Leta upp den datakälla som innehåller din uppföljningsnummer i dialogrutan Välj datakälla, markera filen och klicka sedan på Öppna.

  Obs!: Som standard öppnas mappen Mina datakällor först. Om du har sparat datakällan i en annan plats än mappen Mina datakällor, bläddra till den plats där du har sparat datakällan.

 6. Om datakällan är ett Excel-kalkylblad, markera det kalkylblad som du vill använda i listan i dialogrutan Välj tabell.

 7. Du kan välja uppföljningskoder som du vill ta med i dokumentkopplingen i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de poster som du vill undanta.

  Om du bara vill använda vissa poster i listan kan du filtrera listan efter ett visst fält eller kriterium. När du en gång har filtrerat listan kan du använda kryssrutorna för att inkludera eller utelämna poster.

  Filtrera objekt i listan

  1. Klicka på pilen bredvid kolumnrubriken för det objekt som du vill filtrera efter.

  2. Klicka på något av följande:

   • Med (Tomma) visas alla poster där motsvarande fält är tomt.

   • Med (Ifyllda) visas alla poster där motsvarande fält innehåller information.

   • (Avancerat) öppnar dialogrutan Filtrera och sortera där du kan använda för att filtrera med flera villkor. Du kan också klicka på filtrera under Förfina mottagarlistan i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument så öppnas dialogrutan Filtrera och sortera.

    Tips: Om datakällan innehåller poster som delar samma information och det finns tio eller färre unika värden i kolumnen, kan du filtrera efter specifik information. Till exempel om det finns flera poster listan Australien som land/region, kan du filtrera efter Australien.

    Dialogrutan Koppla dokument för mottagare visas endast posterna du valt. Om du vill visa alla poster igen klickar du på (alla)

  Sortera objekt i listan

  1. Klicka på kolumnrubriken för det objekt du vill sortera efter i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument.

  2. Du kan snabbt markera eller avmarkera alla objekt genom att markera eller avmarkera kryssrutans kolumnrubrik.

  3. Om du vill sortera med flera villkor klickar du på Sortera under Förfina mottagarlistan i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument. Markera de villkor som du vill sortera efter i dialogrutan Filtrera och sortera.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på längst ned i åtgärdsfönstret Koppla dokumentNästa: skapa kopplade publikationer.

Infoga ett fält i publikationen

Du kan infoga ett fält i publikationen på den plats där du vill uppföljningsnummer ska visas när du har anslutit publikationen till datakällan som du vill använda.

 1. Dra den till önskad plats på presentkortet i under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla data talfält för uppföljning.

 2. Om du vill infoga datafält för ytterligare information i datakällan, till exempel kundernas namn eller adresser, drar du dessa fält i publikationen.

 3. Om du vill tillämpa formatering på ett datafält att ändra utseendet på kopplade data väljer du fältet, klicka på fliken Format och välj de alternativ du vill använda.

 4. Klicka på längst ned i åtgärdsfönstret Koppla dokumentNästa: skapa kopplade publikationer.

 5. Spara publikationen.

 1. Klicka där du vill infoga data talfält för uppföljning i publikationen dokumentkoppling. Du behöva kan skapa en textruta för data i fältplats om det inte redan finns.

 2. Leta reda på fältnamnet som motsvarar kolumnrubriken för listan med uppföljningsnummer i datakällan i listan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument. Till exempel om du har använt Spårning Number som kolumnrubrik för listan med uppföljningsnummer i kalkylbladet kan hitta Uppföljningsnummer. Dra fältet spårning i textrutan som du har skapat för.

 3. Om du vill infoga datafält för ytterligare information i datakällan, till exempel kundernas namn eller adresser, drar du dessa fält i publikationen.

 4. Om du vill tillämpa formatering på ett datafält att ändra utseendet på kopplade data väljer du fältet, klicka på teckensnittFormat-menyn och välj sedan de alternativ du vill använda.

 5. När du har infogat alla datafälten spara publikationen.

Förhandsgranska kopplingen

Förhandsgranska resultatet och kontrollera att uppföljningsnummer visas som du vill att de ska i dina publikationer innan du slutför kopplingen. Du kan förhandsgranska kopplingen på två sätt: medan du förfina layout om du vill granska layouten för enskilda kupong eller presentkort på resa eller när du förbereder dig för att skriva ut, förhandsgranska arrangemang av kuponger eller presentkort på papperet.

 1. Klicka på Förhandsgranska resultat på fliken Utskick.

 2. Klicka på navigering knapparna Knappen Framåt Bakåtknappen om du vill se hur de andra posterna från datakällan ser ut i publikationen.

Förhandsgranska layouten för kupong eller presentkort på resa

Datafälten fyller i information från den första posten i datakällan. Du kan använda navigeringsknapparna så här förhandsgranskar du informationen från de återstående data source posterna.

 1. Klicka på navigering knapparna Knappen Framåt Bakåtknappen om du vill se hur de andra posterna från datakällan ser ut i publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  Du kan inte redigera datakällans poster här, men du kan formatera, flytta eller ta bort data med formatering, flytta eller ta bort datafälten.

 2. Om numren verkar vara avklippt Justera formatering och layout i publikationen. Till exempel du kan behöva öka storleken på den textruta som innehåller datafältet för din uppföljningsnummer eller du kan behöva minska teckenstorleken i datafältet.

 3. Om du är nöjd med förhandsgranskningen längst ned i åtgärdsfönstret klickar du på Nästa: skapa kopplade publikationer.

Förhandsgranska den utskrivna sidan

Du kan göra en sista kontrollen av kopplingspublikationen innan du skriver ut genom att förhandsgranska kopplingen.

 1. Klicka på Skrivarinställning på menyn Arkiv.

 2. Klicka på flera sidor per ark i dialogrutan Skrivarinställning och klicka sedan på OK.

 3. I åtgärdsfönstret Koppla dokument under Skapa kopplade publikationer, klicka på Förhandsgranska om du vill kontrollera att informationen justerar korrekt på pappersark för presentkort och kuponger.

 4. Klicka på Stäng om du vill stänga förhandsgranskningsfönstret.

Skriva ut den kopplade publikationen

 1. Klicka på Skriv ut under Skapa kopplade publikationer, i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 2. Förhandsgranska din utskriftslayouten på sidan Skriv ut, välja utskriftsalternativ som du vill använda och klicka sedan på Skriv ut.

 1. Klicka på Skriv ut under Skapa kopplade publikationer, i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

 2. Markera de utskriftsalternativ du vill använda i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Spara om du vill spara publikationen på Arkiv-menyn.

  Obs!: Tänk på att du vill spara inte är en uppsättning kuponger eller presentkort certifikat som du har skrivit ut. I stället sparar du publikationen med sin anslutning till datakällan och dess platshållarfält som. Genom att spara publikationen kan skapa du snabbt en annan uppsättning kuponger eller presentkort vid behov. Publikationen behåller länken till datakällan som den ska anslutna så att du kan hoppa direkt till Förhandsgranska steg.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×