Lägga till textrutor i diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill lägga till text i ett diagram som är åtskild från texten i diagramrubriker eller etiketter kan du infoga en textruta i diagrammet. Du kan sedan ange den text som du vill använda eller länka textrutan till data i en cell i kalkylbladet. När textrutan är länkad till en cell i kalkylbladet, visas de ändringar som du gör i data i cellen automatiskt i textrutan i schemat.

När du har skapat en textruta i ett diagram kan du flytta, ändra storlek på och ta bort den efter behov.

Vad vill du göra?

Infoga en textruta i ett diagram

Länka en textruta till en kalkylbladscell

Flytta eller ändra storlek på en textruta

Ta bort en textruta

Infoga en textruta i ett diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till en textruta i.

  När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Textrutan Bild av knapp på fliken Layout i gruppen Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka i diagrammet på den plats där du vill placera ett av textrutans hörn och dra tills textrutan har rätt storlek.

 4. Skriv önskad text i textrutan.

  Texten radbryts automatiskt i textrutan. Tryck på RETUR om du vill börja en ny rad i textrutan.

 5. När du har skrivit texten trycker du på ESC för att inaktivera redigeringsläget, eller klickar någonstans utanför textrutan.

Överst på sidan

Länka en textruta till en kalkylbladscell

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till en textruta i.

  När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Textrutan Bild av knapp på fliken Layout i gruppen Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Skriv ett likhetstecken (=) i formelfältet.

 4. Markera den cell i kalkylbladet som innehåller de data som ska visas i textrutan i diagrammet.

  Tips: Du kan också skriva en referens till cellen i kalkylbladet. Inkludera kalkylbladets namn, följt av ett utropstecken, till exempel Blad1! F2

 5. Tryck på RETUR.

Överst på sidan

Flytta eller ändra storlek på en textruta

 1. Klicka på den textruta i diagrammet som du vill flytta eller ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta textrutan placerar du muspekaren över textrutans kantlinje. När pekaren förvandlas till en korspil drar du textrutan till önskad plats.

  • Om du vill ändra storlek på textrutan klickar du på ett storlekshandtag och drar tills textrutan har rätt storlek.

   Tips: Om du vill använda exakta mått anger du önskad storlek i rutorna Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format.

  • Om du vill rotera textrutan klickar du på roteringshandtag och drar textrutan till önskat antal graders rotering.

   Tips: Om du vill rotera textrutan ett visst antal grader klickar du på Rotera i gruppen Ordna på fliken Format och klickar på önskat rotationsalternativ.

Överst på sidan

Ta bort en textruta

Klicka i diagrammet på kantlinjen för den textruta som du vill ta bort och tryck på DEL.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×