Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare

I den här artikeln beskrivs vad en betrodd utgivare är, hur du aktiverar innehåll från en utgivare och varför det är säkrare att använda kod som har skapats av betrodda utgivare. Du kan även läsa om hur du lägger till, visar och tar bort betrodda utgivare i listan Betrodda utgivare i Säkerhetscenter.

Vad vill du göra?

Läsa om betrodda utgivare

En utgivare är en person eller ett företag, vanligtvis en programvaruutvecklare, som publicerat kod, t.ex. ett makro, en ActiveX-kontroll eller ett tillägg. Innan du beslutar om utgivare är tillförlitlig måste du veta vem det är och om utgivarens identifieringsuppgifter är giltiga. Betrodda utgivare är personer eller företag med gott anseende som uppfyller följande kriterier:

 • Koden är signerad med deras digitala signatur.

 • Den digitala signaturen är giltig.

 • Den digitala signaturen är aktuell (inte utgången).

 • certifikat som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats av en känd CA.

Om du försöker köra kod som inte uppfyller dessa villkor inaktiverar Office koden och visar meddelandefältet som varnar om eventuellt osäker kod.

Viktigt!: Om du öppnar en fil från en utgivare och ett varningsmeddelande visas som anger att det inte finns någon signatur, eller att signaturen är ogiltig, bör du inte aktivera innehållet eller lita på utgivaren, såvida du inte är säker på att koden kommer från en pålitlig källa.

Överst på sidan

Läsa mer om en säkerhetsvarning och utgivaren

När Office visar meddelandefältet och varnar om eventuellt osäker kod i en fil kan du visa mer information om koden och utgivaren innan du beslutar om du vill lita på koden eller utgivaren.

Viktigt!: Om du får ett varningsmeddelande som anger att det inte finns någon signatur, eller att signaturen är ogiltig, bör du inte aktivera innehållet eller lita på utgivaren, såvida du inte är säker på att koden kommer från en pålitlig källa.

Visa information om kod och utgivaren efter en säkerhetsvarning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll > Avancerade alternativ i delen Säkerhetsvarning.

  I Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas ytterligare information om orsaken till säkerhetsvarningen, inklusive information om utgivaren som finns med i koden.

  Dialogrutan Säkerhetsalternativ, lita på en utgivare

Överst på sidan

Aktivera aktivt innehåll från en utgivare när meddelandefältet visas

När det finns nytt aktivt innehåll (som ett signerat makro eller ett tillägg) i en fil från en utgivare så visas meddelandefältet med en sköldikon, varningstext och knappen Aktivera innehåll. Om du vet att utgivaren är tillförlitlig kan du aktivera det aktiva innehållet. När du gör det blir filen ett betrott dokument, men utgivaren är inte betrodd. Läs mer om att utse en betrodd utgivare i Lägga till en betrodd utgivare när en säkerhetsvarning visas senare i det här avsnittet.

Meddelandefältet med meddelandet En del aktivt innehåll har inaktiverats

Så här aktiverar du aktivt innehåll i en fil

 • Klicka på Aktivera innehåll i meddelandefältet.

  Filen öppnas och är ett betrott dokument.

Överst på sidan

Lägga till en betrodd utgivare när en säkerhetsvarning visas

Om koden som Office blockerat identifierar utgivaren och du litar på utgivaren kan du lägga till utgivaren i listan med betrodda utgivare när du visar mer information om säkerhetsvarningen.

Så här lägger du till en utgivare till listan med betrodda utgivare efter en säkerhetsvarning

 1. Öppna filen från den nya utgivaren.

 2. Klicka på Arkiv.

 3. Klicka på Aktivera innehåll > Avancerade alternativ i delen Säkerhetsvarning.

 4. I Säkerhetsalternativ för Microsoft Office klickar du på Lita på alla dokument från den här utgivaren.

Aktivera en utgivares aktiva innehåll en gång när dialogrutan Säkerhetsvarning visas

Om du vill aktivera en utgivares aktiva innehåll en gång när dialogrutan Säkerhetsvarning visas öppnar du dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office genom att följa anvisningarna ovan. Klicka på Aktivera innehåll för den här sessionen för varje del av det aktiva innehållet i listan.

Dialogrutan Säkerhetsalternativ för att lita på aktivt innehåll

Överst på sidan

Lägga till en betrodd utgivare via Säkerhetscenter

Om du vet att det aktiva innehållet (t.ex. makron, dataanslutningar eller ActiveX-kontroller) från en utgivare är säkert kan du lägga till utgivaren i listan över betrodda utgivare i Säkerhetscenter.

Så här lägger du till en utgivare till listan med betrodda utgivare i Säkerhetscenter

 1. Öppna filen från den nya utgivaren.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Betrodda utgivare.

 4. Välj utgivarens certifikat i listan och klicka på OK.

  Delen Betrodda utgivare i Säkerhetscenter

Överst på sidan

Visa eller ta bort en betrodd utgivare

Du kan visa de utgivare som Office har i listan med betrodda utgivare och om du vill ta bort en utgivare så här.

Så här visar du listan med betrodda utgivare och tar bort en utgivare

 1. Öppna en fil som skapats av en utgivare.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Betrodda utgivare.

 4. Markera den utgivare som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och klicka på Ta bort.

Obs!: Om knappen Ta bort inte visas i Betrodda utgivare körs inte Office med administrativa autentiseringsuppgifter.

Om du inte ser något alternativ för att ta bort en utgivare i Office så körs inte Office med administrativa autentiseringsuppgifter. Ta bort en utgivare genom att starta om Office och logga in med administrativa autentiseringsuppgifter. Om du använder Windows 7 läser du instruktionerna för Windows 7 senare i avsnittet.

Köra ett Office-program med administrativa autentiseringsuppgifter

 1. Svep in från skärmens högra kant och knacka sedan på Sök. Om du använder en mus pekar du i skärmens övre högra hörn och väntar till snabbknappsfältet visas och klickar sedan på Sök.

 2. Skriv namnet på ett Office-program, till exempel Word. Leta upp ett Office-program i resultaten och tryck och håll en kort stund eller högerklicka med musen. När du släpper visas en meny, klicka på Kör som administratör.

  Om du inte loggade in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet visar Windows en uppmaning att ange namn och lösenord för ett konto med denna behörighet i User Account Control.

 3. Följ instruktionerna i Så här visar du listan med betrodda utgivare och tar bort en utgivare

 4. När du redigerat listan med betrodda utgivare avslutar du Office-programmet.

  Det är mindre säkert att köra Office-program med administratörsbehörighet än att köra dem som en vanlig användare.

Gör så här om du använder Windows 7.

Köra ett Office-program med administrativa autentiseringsuppgifter i Windows 7

 1. Klicka på Start> Alla program > Microsoft Office.

 2. Högerklicka på ett Office-program, till exempel Word.

 3. Klicka på Kör som administratör.

  Om du inte loggade in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet visar Windows en uppmaning att ange namn och lösenord för ett konto med denna behörighet i User Account Control.

 4. Följ instruktionerna i Så här visar du listan med betrodda utgivare och tar bort en utgivare.

 5. När du redigerat listan med betrodda utgivare avslutar du Office-programmet.

  Det är mindre säkert att köra Office-program med administratörsbehörighet än att köra dem som en vanlig användare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×