Lägga till, ta bort eller uppdatera resursfiler i en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En resursfil är en fil som används för att visa extra information i en formulärmall. När du sparar eller publicerar en formulärmall ingår eventuellt ett antal resursfiler i formulärmallen.

Du kan lägga till följande typer av resursfiler i en formulärmall:

HTML-filer    Du kan använda HTML-filer för att visa information i ett anpassat aktivitetsfönster.

Obs!: När du lägger till en HTML-fil som resursfil i en formulärmall, ska du även lägga till sådana filer som HTML-filen kräver, t.ex. andra HTML-filer, formatmallar eller grafikfiler.

XML-filer    Du kan använda XML-filer för att fylla i listrutor, kombinationsrutor eller nedrullningsbara listrutor. Om informationen i en listruta, kombinationsruta eller nedrullningsbar listruta är konstant, kan du lägga den informationen i en XML-fil som du lägger till formulärmallen som en resursfil, snarare än att använda en dataanslutning för att fylla i dessa kontroller. När du använder en resursfil öppnas formulär som baseras på den formulärmallen snabbare än formulär som använder dataanslutningar för att fylla i kontrollerna. Det beror på att informationen i resursfilen ingår som en del i formulärmallen, och inte är beroende av någon dataanslutning för att hämta data. Om formulärmallen inte har konfigurerats så att formuläret lagrar data från en extern datakälla, måste formuläret vara anslutet till nätverket för att kunna hämta de data som krävs. En resursfil behöver inte någon dataanslutning eftersom informationen redan finns i formuläret.

Vad vill du göra?

Lägga till en resursfil till en formulärmall

Ta bort en resursfil från en formulärmall

Uppdatera en resursfil i en formulärmall

Lägga till en resursfil till en formulärmall

 1. Klicka på ResursfilerVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Resursfiler.

 3. Markera den fil du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fil.

Överst på sidan

Ta bort en resursfil från en formulärmall

 1. Klicka på ResursfilerVerktyg-menyn.

 2. Markera den resursfil som du vill ta bort från formulärmallen i listan Resursfiler i formulärmall i dialogrutan Resursfiler.

 3. Klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Uppdatera en resursfil i en formulärmall

Du kan uppdatera resursfilen i en formulärmall efter det att formulärmallen har publicerats. Du vill kanske t.ex. lägga till nya poster eller ta bort befintliga poster i en resursfil som du använder för att fylla i listrutor i formulärmallen. Om du vill uppdatera resursfilen måste du ändra en kopia av den, och sedan lägga till den uppdaterade resursfilen till formulärmallen. När du lägger till den uppdaterade resursfilen till formulärmallen ersätter du i själva verket den befintliga resursfilen. Efter det att du har lagt till den uppdaterade resursfilen får du publicera formulärmallen igen. Dina användare får då en uppdaterad resursfil när de öppnar ett nytt och tomt formulär baserat på formulärmallen.

 1. Gör nödvändiga ändringar i den lokala kopian av resursfilen

  Tips: Om du inte har någon lokal kopia av resursfilen, kan du extrahera en kopia från formulärmallen. Länkar med mer information om hur man extraherar filer från formulärmallar finns i avsnittet Se även.

 2. Gå till designläge i InfoPath och öppna den formulärmall som resursfilen har associerats till.

 3. Klicka på ResursfilerVerktyg-menyn.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Resursfiler.

 5. Markera den fil du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fil , markera den fil du har uppdaterat och klicka på OK.

 6. Klicka på Ersätta den befintliga filen i dialogrutan Microsoft Office InfoPath och klicka på OK.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Resursfiler.

 8. Om du vill publicera formulärmallen klickar du på PubliceraArkiv-menyn och följer stegen i Publiceringsguiden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×