Lägga till stödanteckningar i bilder

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar en presentation kan du lägga till stödanteckningar att referera till senare när leverera bildspelet framför publik.

Under presentationen, stödanteckningarna visas på skärmen, men inte visas på målgruppen. Rutan anteckningar är egentligen platsen där du vill lagra säga som du vill nämna när du ger en presentation.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
38 sekunder

Lägga till anteckningar medan du skapar presentationen

Rutan Anteckningar är en ruta som visas under varje bild. (Den visas i magenta i bilden nedan.) En tom anteckningsruta visar texten Klicka för att lägga till anteckningar. Skriv stödanteckningar där. Om du inte ser rutan Anteckningar eller den är helt minimerad klickar du på Anteckningar i aktivitetsfältet längs med underdelen av PowerPoint-fönstret (markerat i magenta i bilden nedan).

fönstret stödanteckningar i PowerPoint

Om anteckningarna överskrider tilldelade längden på anteckningsfönstret kan visas en lodrät rullningslist vid sidan av fönstret. Du kan också förstora anteckningsfönstret genom att peka med musen på den översta raden i fönstret och sedan dra uppåt när pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil.

Anteckningar i föredragshållarvyn

När datorn är ansluten till en projektor och bildspelet inleds Den här knappen startar ett bildspel som börjar på den första bilden i presentationen. visas föredragshållarvyn på skärmen medan bara bilderna visas på projektorn. I föredragshållarvyn kan du se anteckningarna under presentationen, medan publiken endast ser bilderna.

Föredragshållarvyn i PowerPoint 2016 med en cirkel runt stödanteckningarna

Anteckningarna visas i en ruta till höger. Texten ska radbrytas automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs. Du kan också ändra storleken på texten i fönstret Anteckningar med hjälp av de två knapparna i det nedre vänstra hörnet av fönstret:

Ändra storlek på texten i anteckningsrutan i föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är inte något som du har skapat. PowerPoint återställer den åt dig genom att samla in de anteckningar som du har skrivit för varje bild och para ihop dem med kontroller för att navigera genom presentationen.

Som standard anges PowerPoint till Använd föredragshållarvyn när du kör ett bildspel. Du kan ändra denna inställning på fliken Bildspel i menyfliksområdet PowerPoint:

Alternativet för föredragshållarvyn styrs av en kryssruta på fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint.

Läs Starta presentationen och se anteckningarna i föredragshållarvyn för mer information om hur du visar och använder föredragshållarvyn.

Skriva ut stödanteckningar

Finns i skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar.

Se även

Skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar

Starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn

Överföra bilder från en presentation till en annan

Lägga till anteckningar i bilder

Så här lägger du till anteckningar i bilder:

 1. På menyn Visa klickar du på Normal.

 2. Markera miniatyren för den bild som du vill lägga till anteckningar i.

  Visar en bild som markerats i miniatyrfönstret i PowerPoint 2016 för Mac

 3. Anteckningsfönstret visas nedanför bilden. Klicka på området där det står Klicka för att lägga till anteckningar och skriv in de anteckningar som du vill lägga till.

  Visar fönstret anteckningar i PowerPoint 2016 för Mac

 4. För att dölja anteckningsfönstret klickar du på knappen Anteckningar Visar knappen Anteckningar i PowerPoint 2016 för Mac i aktivitetsfältet. För att visa anteckningsfönstret igen klickar du på det igen.

Visa dina anteckningar när du presenterar

Om du vill se dina anteckningar när du presenterar och samtidigt se till att publiken bara ser vad du har valt att visa på själva bilden använder du föredragshållarvyn. Gör så här:

 1. På menyn Visa klickar du på Föredragshållarvy.

 2. Du kommer att se bilden som du presenterar, en förhandsgranskning av nästa bild samt eventuella anteckningar för den aktuella bilden. Sådana anteckningarna visas under förhandsgranskningen av nästa bild.

  Visar anteckningar i föredragshållarvyn i PowerPoint 2016 för Mac

  Åhörarna ser bara de bilder som du presenterar i presentationen. De kan inte se dina anteckningar.

Se även

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Använda föredragshållarvyn i PowerPoint för Mac

Lägg till en anteckning

Du kan lägga till anteckningar direkt under bilden som du skapar en presentation i vyn normal.

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till kommentarer till i navigeringsfönstret.

  1. På menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. Klicka i anteckningsrutan under bilden och skriv sedan anteckningen för den aktuella bilden.

  Tips: 

  • Om anteckningsfönstret inte visas drar du i fältet som finns under bilden.

  • Du kan använda textformatering som fet, kursiv och understruken till anteckningarna. Formatera text visas i föredragshållarvyn och vyn Anteckningssidor.

Föra mötesanteckningar medan du presentera

I föredragshållarvyn visas några stödanteckningar som du gjorde för en bild när du har skapat presentationen på vänster sida av anteckningsfönstret. Du kan också skriva in mötesanteckningar medan du presenterar.

 • Klicka i den anteckningar fönstret till högeroch skriv sedan dina anteckningar.

  Obs!: När du avslutar föredragshållarvyn visas mötesanteckningarna under stödanteckningar för bilden.

Ändra eller formatera en anteckning på en bild

Du kan ändra texten eller formatera en anteckning när du skapar en bild eller innan du skriver ut åhörarkopior som innehåller bilder och anteckningar. Du kan använda textformatering som fet, kursiv och understruken till anteckningarna. Formatera text visas i föredragshållarvyn och vyn Anteckningssidor.

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till kommentarer till i navigeringsfönstret.

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. Klicka på AnteckningssidaVisa-menyn.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra anteckningar

  Klicka i anteckningsrutan och skriv sedan dina ändringar.

  Formatera dina anteckningar

  Markera en del eller all text i anteckningsrutan och sedan göra formateringsändringar som du vill använda.

  Textformatering som till exempel fet, kursiv, understruken och punktlistor visas under anteckningar i föredragshållarvyn och vyn normal. Teckenformatering, till exempel teckenstorlek, typsnitt och teckenfärg visas endast under anteckningar i föredragshållarvyn. Vissa ändringar som du kan göra i anteckningar sidvy – till exempel WordArt-objekt eller bilder – ingår i utskrivna åhörarkopior men visas inte i vyn normal eller föredragshållarvyn.

Se även

Skriva ut bilder och åhörarkopior

Hålla en presentation

PowerPoint Online kan du skapa stödanteckningar, men det inte har möjlighet att Visa stödanteckningar medan du presenterar ditt bildspel.

Lägga till stödanteckningar

 • Markera Anteckningar Markera anteckningar på fliken Visa i ribon i gruppen visa. på fliken Visa i menyfliksområdet i gruppen Visa.

  Fönstret visas i den nedre delen av fönstret PowerPoint med markören blinkar är du redo att börja skriva.

  Rutan anteckningar visas längs nedre delen av fönstret.

Rutan anteckningar kan storleksändras om innehållet i det går inte att alla visas samtidigt. När du pekar på den övre kanten av fönstret muspekaren ändras till en dubbelriktad pil Lodrät dubbelpil. Klicka på kantlinjen och dra uppåt eller nedåt till ändra storlek på fönstret.

Skriva ut stödanteckningar

Om du är en Office 365 företag prenumerations och presentationen lagras på OneDrive för företag eller SharePoint Online kan skriva du ut stödanteckningar. Mer information finns i skriva ut dina PowerPoint-bilder, åhörarkopior och anteckningar .

Se stödanteckningar medan du presenterar

För närvarande måste du använda en skrivbordsversion av PowerPoint för att se stödanteckningar medan du presenterar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×