Lägga till sidor i ett nyhetsbrev i Publisher

När du lägger till sidor i ett nyhetsbrev ska du tänka på om du vill lägga till ett uppslag på två sidor eller en enda sida. Nyhetsbrev har vanligtvis enkla sidor på första och sista sidan, och uppslag på två sidor för resterande sidor.

Sida med navigeringsfönster som visar både uppslag på en och två sidor.

 1. Högerklicka på den sida som kommer före den sida som du lägger till. Om du använder en inbyggd mall för nyhetsbrev kommer dialogrutan Infoga nyhetsbrevssidor att öppnas och visa ett uppslag på två sidor.

 2. I dialogrutan Infoga nyhetsbrevssidor väljer du den sidtyp du vill lägga till.
  Lägga till nya sidor i nyhetsbrevet med dialogrutan Infoga nyhetsbrevssidor.
  Följande alternativ visas:

  • Artikel: Den här sidan innehåller mest textrutor med några platshållare för bilder.

  • Kalender: Den här sidan innehåller en kalender med en marginallist för att schemalägga evenemang samt textrutor och platshållare för bilder.

  • Orderformulär: Den här sidan innehåller ett formulär för att beställa en produkt eller tjänst samt textrutor och platshållare för bilder.

  • Svarsformulär: Den här sidan liknar orderformuläret, men innehåller en undersökning i stället för ett orderformulär.

  • Anmälningsformulär: I likhet med sidorna för order- och svarsformulären innehåller den här sidan ett formulär där läsarna kan anmäla sig till en aktivitet, en donation eller någon annan aktivitet.

 3. Klicka på OK om du vill lägga till sidorna.

  Tips: Om du vill lägga till en enda sida klickar du på Mer i Antal nya sidor och anger 1. Välj var du vill ha sidan och välj sedan layoutalternativ.

  Dialogruta för att lägga till en Publisher-sida

Mer information om nyhetsbrev:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×