Lägga till resurser i projektet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns två sätt att lägga till resurser i projektet:

 • Skapa grupp     När du använder funktionen Skapa grupp kan du leta efter företagsresurser som har de kunskaper som krävs för att kunna slutföra uppgifterna i projektet.

 • Resursplan     När projektet inleds, innan en detaljerad projektplan med aktiviteter och tilldelningar har förberetts, kan du använda en resursplan som representerar projektets resursbehov på hög nivå. Det här är till god hjälp när du behöver instruera resurshanterare och avdelningschefer om kommande arbete, men du inte vet vilka exakta aktiviteter och resurser som ska utgöra projektplanen.

  Obs!: Du kan bara skapa och visa resursplaner med hjälp av Microsoft Office Project Web Access. Resursplanerna visas inte i Microsoft Office Project Professional 2007 och planerna begränsar inte resurstillgänglighet i Project.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser i ett projekt med hjälp av Skapa grupp

Skapa en resursplan för ett projektförslag

Lägga till resurser i ett projekt med Skapa grupp

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Markera raden för det projekt du vill skapa en grupp för och klicka sedan på Skapa grupp.

 3. På sidan Skapa grupp visar en lista med resurser till vänster alla resurser som du har behörighet att visa i resursstrukturkoden för din organisation. I listan till höger visas de resurser som redan har tilldelats i projektet.

 4. Markera de resurser till vänster som du vill tilldela projektet och klicka sedan på Lägg till. Välj resursen genom att markera kryssrutan bredvid resursen.

 5. Om du vill skapa en lista till vänster som bara innehåller de resurser som har kunskaper som matchar en resurs till höger, markerar du resursen till höger och klickar sedan på Matcha.

  Att hitta resurser på det här sättet är särskilt användbart när du har allmänna resurser i projektet och du vill hitta riktiga resurser (personer) med samma kunskaper som kan ersätta de allmänna resurserna.

 6. Om du vill ersätta resursen till höger med resursen till vänster markerar du både resursen till höger och till vänster och klickar sedan på Ersätt. Om resursen har registrerat värden för verkligt arbete för aktiviteter kan resursen inte användas i projektet.

 7. Välj bekräftad under Bokningstyp om du vill genomföra resursen i projektet, eller välj föreslagen om du inte redan har tillstånd att fatta resursen i projektet.

  Tips: Om du vill se ett diagram över de valda resursernas tillgänglighet innan du lägger till dem i schemat markerar du resurserna till vänster och klickar sedan på Diagram.

 8. Klicka på Spara ändringar om du vill lägga till de nya resurserna till projektet.

Du kan också skapa ett filter så att du bara kan se en delmängd av resurserna på sidan Skapa grupp:

 1. Klicka på Alternativ för Bild av knapp och klicka sedan på Filter.

 2. I listan Filter klickar du på det filter du vill använda.

 3. Markera ett fält i listan Fältnamn och ett test i listan Test. I listan Värde markerar du ett värde du vill testa, eller anger ett antal värden genom att skriva två värden som separeras av ett semikolon (;).

 4. Om filtret innehåller mer än en villkorsrad markerar du en operator i kolumnen Och/Eller för att påbörja en ny rad.

 5. Testa om filtret återger giltiga resultat innan du använder det för dina resurser genom att klicka på Bekräfta filter.

 6. Klicka på OK för att använda filtret på resurslistan.

Obs!: Det är möjligt att projektledare inte kan visa och tilldela alla resurser i organisationen. Kontakta administratör om du behöver tillstånd att skapa en grupp.

Överst på sidan

Skapa en resursplan för ett projektförslag

 1. Klicka på förslag och aktiviteter under projekt i fältet Snabbstart.

 2. Markera det projekt du vill skapa en resursplan för och klicka sedan på Resursplan.

 3. Klicka på Alternativ för Bild av knapp .

 4. Ange det datumintervall och den tidsenhet som ska visas i den tidsfasade delen av resursplanstabellen i rutorna Datumintervall och Enheter.

 5. I rutan Visningsenheter anger du om du vill att värdena i resurstabellen ska visas som timmar, dagar eller heltidsekvivalenter.

 6. Om du vill bestämma hur sammanfattningen av resurstilldelningar presenteras i rapporterna, som du kan generera från Project Web Access, går du till avsnittet Beräkna resursanvändning och väljer något av följande:

  • Projektplan      Om du vill beräkna tillgänglighet för resurser för alla tilldelningar i projektet, men inte från projektets resursplan, väljer du det här alternativet.

  • Resursplan      Om du vill beräkna tillgänglighet för resurser med resursinformation i resursplanen väljer du det här alternativet.

  • Projektplan tills      Om du vill beräkna tillgänglighet för resurser från alla tilldelningar i projektet fram till ett visst datum väljer du det här alternativet. Resursanvändningen från resursplanen används för att bestämma tillgänglighet för resurser efter det specificerade datumet.

 7. Markera kryssrutan Visa total arbetstid om du vill visa det totala antalet timmar i resursplanstabellen i stället för tidsfördelad värden.

 8. I rutan Objekt per sida anger du maximalt antal rader som ska visas i resursplanstabellen.

 9. Klicka på Använd om du vill använda inställningarna i resursrutnätet utan att spara.

 10. Klicka på Publicera om du vill publicera planen så att den framställs som ett projektförslag i Projektcenter.

  Om du vill spara förslaget utan att publicera det klickar du på Spara. Andra gruppmedlemmar kommer inte att kunna se förslaget i Projektcenter.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×