Lägga till resurser i projektet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En resurs är traditionellt definieras som någon av personer, utrustning och material som används för att slutföra uppgifter som gör ett projekt.

Andra typer av resurser som du kan lägga till i ditt projekt är:

 • Företagsresurser     Varje företagsresurs är en del av listan på resurser för hela organisationen, därför kan varje resurs delas mellan flera projekt. Oftast hanteras företagsresurserna av en administratör och varje projektledare lägger till dessa resurser till sina projekt efter behov.

 • Icke-företagsresurser     En icke-företagsresurs, eller lokal resurs är inte en del av listan på resurser för hela organisationen. Ingen annan projektledare kan använda dina icke-företagsresurser i sina projekt.

 • Allmänna resurser     Allmänna resurser används för att specificera personalkraven för ett projekt, t.ex. snickare och utvecklare, eller ett resurslag.

Vad vill du göra?

Lägga till företagsresurser i projektet

Lägga till andra resurser i projektet

Lägga till allmänna resurser i projektet

Lägga till allmänna icke-företagsprojekt resurser i projektet

Lägga till företagsresurser till ditt projekt

 1. Klicka på Skapa team från företagVerktyg-menyn.

 2. Klicka på det filter du vill använda i rutan Befintliga filter i dialogrutan Skapa team från företag. Den filtrerade listan på företagsresurser visas i kolumnen Företagsresurs. Alla resurser som redan tilldelats ditt projektteam visas i kolumnen Projektresurser.

 3. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för arbete ett visst antal timmar under ett visst tidsintervall markerar du kryssrutan Tillgänglig för arbete. Ange den tidsmängd en resurs behöver vara tillgänglig för arbete och markera sedan datumintervallet genom att använda rutorna Från och Till.

 4. Klicka på den företagsresurs som du vill lägga till i ditt projekt i kolumnen Företagsresurs och klicka sedan på Lägg till. Om du vill lägga till flera resurser håller du ned CTRL medan du klickar på varje resurs.

  • Om du vill hitta företagsresurser som matchar färdigheter och andra attribut för en befintlig resurser för din grupp, Välj den resurs som du vill matcha under Projektresurs och klicka sedan på Matcha.

  • Om du vill ersätta en befintlig resurs med en företagsresurs markerar du resursen eller den allmänna resurs som du vill ersätta i kolumnen Projektresurs. Markera den nya företagsresursen under Företagsresurs och klicka sedan på Ersätt.

   När du ersätter en resurs tas inte den ersatta resursen bort om de har slutfört något verkligt arbete. Ersättningsresursen tilldelas det återstående arbetet.

 5. Om du vill lägga till en föreslagen resurs till projektteamet klickar du på Föreslagen i kolumnen Bok.

 6. Om du vill visa ett diagram över en markerad resurs tillgänglighet klickar du på Diagram.

 7. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Genom att lägga till en företagsresurs i ditt projekt får du bara tillåtelse att tilldela resursen aktiviteter i projektet. Du kan inte ändra resursattributen, t.ex. betalning eller tillgänglighet.

  • Om du vill lägga till resurser till listan på tillgängliga företagsresurser måste du importera resurserna. Länkar till mer information om att importera resurser hittar du i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till icke-företagsresurser till ditt projekt

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Post.

 3. Skriv in ett arbete, material eller allmänt resursnamn i fältet Resursnamn.

 4. Om du vill ange resursgrupp i fältet grupp för resursnamn, Skriv namnet på gruppen.

 5. Ange resurstypen.

  • Om du vill specificera att denna resurs är en arbetsresurs klickar du på Arbete i fältet Typ.

  • Om du vill ange att den här resursen är en materialresurs i fältet typ klickar du på Material. Ange en etikett (till exempel bakgårdar, toneller rutorna) för resursen i fältet Materialetikett.

  • Om du vill ange att denna resurs är en kostnadsresurs klickar du på Kostnad i fältet Typ.

 6. I Max. Enheter fältet för resursen, anger du antalet Totalt antal enheter som resursen är tillgänglig för det här projektet. Max enheter-värdet anger hur stor del av den här resursen är tillgänglig för det här projektet – till exempel deltid eller Multipler.

  Om du har en resurs som är tillgänglig för ditt projekt två dagar i veckan kan ange du maxenheter värdet 40%. Du kan använda max enheter för att ange flera tillgänglighet av en resursbeteckning. Anta att du har en resurs med namnet ingenjörer, en enstaka resurs som representerar tre individuella tekniker i din grupp. Du kan ange max enheter för tekniker som 300%. Du kan schemalägga alla tre tekniker samtidigt i din grupp utan ingenjörer resursen blir överbokad.

  Du kan ange maxenheter i procent (50 %, 100 %, 300 %) eller som decimaltal (0,5, 1, 3).

Obs!: 

 • Markera resursen Resursinformation Bild av knapp om du vill skapa en budgetresurs, och sedan markera kryssrutan Budget.

 • Du kan lägga till en arbetsresurs och associerad information från en MAPI e-postadressbok från Active Directory eller från Microsoft Office Project Server. I Resurslista klickar du på Infoga, pekar på Ny resurs från och klickar sedan på Adressbok, Active Directory eller Project Server. Markera resursen och klicka sedan på OK.

 • Om du (eller en annan projektledare) vill dela resurser kan du lägga till resurser från en resurspool.

Överst på sidan

Lägga till allmänna företagsresurser till ditt projekt

 1. Klicka på ResurslistaVisa-menyn, peka på Tabell och klicka sedan på Post.

 2. Klicka på Skapa team från företagVerktyg-menyn.

  Om det finns mer än 1 000 resurser kan du filtrera resurslistan genom att använda företagets dispositionskoder. Dispositionskoder definieras baserat på kraven från ditt företag.

 3. Klicka på Bild av knapp om du vill expandera Anpassa filter i dialogrutan Skapa grupp.

 4. Klicka på Allmänt i kolumnen Fältnamn under Anpassa fält, klicka på Lika med i kolumnen Test och skriv sedan Ja i kolumnen Värden.

 5. Klicka på Använd filter om du vill använda filter i listan på företagsresurser.

 6. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för arbete under ett visst antal timmar under ett viss tidsintervall markerar du kryssrutan Tillgänglig för arbete. Ange den tidsmängd som en resurs behöver vara tillgänglig för arbete och markera sedan datumintervallet genom att använda rutorna Från och Till.

 7. Markera den allmänna resurs som du vill lägga till i ditt projekt i kolumnen Företagsresurs och klicka sedan på Lägg till. Om du vill markera flera resurser håller du ned CTRL medan du klickar på varje resurs.

Överst på sidan

Lägga till allmänna icke-företagsresurser till ditt projekt

 1. Klicka på ResurslistaVisa-menyn, peka på Tabell och klicka sedan på Post.

 2. Ange ett resursnamn i fältet Resursnamn.

 3. Klicka på Resursinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken Allmänt.

 4. Markera kryssrutan Allmänt.

 5. Ange värden för alla fält som krävs för denna källa i denna resurs under Anpassa fält på fliken Anpassa fält.

  Eftersom dessa anpassade fält är unika för varje organisation kan du kontakta din administratör för svar på frågor om hur de används.

Obs!: 

 • Du kan lägga till alla allmänna resurser till listan på företagsresurser. Du kanske behöver ange andra attribut för resursen, t.ex. kalender och personer med vissa kunskaper, beroende på kraven från din organisation.

 • Senare, när du vill ersätta en allmän resurs med en företagsresurs som har rätt kunskaper kan du använda antingen dialogrutan Skapa grupp eller Resursersättning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×