Lägga till resurser i företagets resurspool

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Företagets resurspool används till att hantera och tilldela resurser till planer i Project Server. I Microsoft Project Professional kan du lägga till resurser i listan med företagsresurser i Project Server.

Obs!:  Du måste ha tillräcklig behörighet för att lägga till resurser i företagets resurspool.

Vad vill du göra?

Lägga till enskilda resurser i företagets resurspool

Lägga till flera resurser från Project i företagets resurspool

Lägga till fler resurser från företagets resurspool i Microsoft Project Professional

Lägga till enskilda resurser i företagets resurspool

När du ska lägga till resurser i Microsoft Project måste Microsoft Project Professional vara anslutet till Project Server med ett konto som har behörighet att lägga till resurser i företaget.

 1. Välj fliken resurser i Microsoft Project. Välj Resurspool i gruppen tilldelningar och välj sedan Företagets resurspool.

  Grafik över gruppen Tilldelningar

  Project Web Access visas i webbläsaren

  Obs!:  Webbläsaren kan ha öppnats bakom Project. Kontrollera aktivitetsfältet i Windows och se efter om ett nytt webbläsarfönster har öppnats.

 2. Välj Ny resurs i Project Web Access.
  Resursredigeringsgrupp i PWA

 3. Ange följande om den nya resursen:

  • Resurstyp     Markera arbetsresurs, kostnadsresurs eller materialresurs om du vill ändra resurstypen i listan Filformat. Du kan även välja om resursen är en budgetresurs eller en allmän resurs genom att markera kryssrutan Budget eller allmän markerar du kryssrutan.

   Obs!:  Avmarkera kryssrutan Resursen kan logga in på Project Server om du inte vill samla in information om aktiviteter som resursen arbetar med, eller om du inte vill att resursen ska logga in på Microsoft Project Server.

  • Resursnamn och annan information     Detta omfattar namnet på resursen, samt e-postadress och Resource Breakdown Structure (RBS ) värdet.

   Om den här resursen har en gruppwebbplats skriver du länknamnet och URL-adressen i rutan Hyperlänkens namn respektive Hyperlänk-URL.

  • Utjämning     Om du vill utesluta den här resursen från utjämning-processen, avmarkerar du kryssrutan Kan utjämnas.

  • Tidrapportsansvarig och standardägare för tilldelning     Om resursen har en Tidrapportsansvarig eller inbyggda tilldelning ägare, än sig själv, Skriv eller söka efter chefens namn.

   Ange tilldelningsägare genom att skriva eller söka efter namnet i rutan Standardägare för tilldelning. Normalt är tilldelningsägaren den arbetsresurs som tilldelades aktiviteten initialt, men tilldelningsägaren kan också vara en chef eller någon annan i gruppen.

   Ange projektets kalender som ska kopplas till resursen genom att klicka på kalendern i listan Baskalender.

   Du kan ange om resursen är bekräftad eller föreslagen att arbeta i ett projekt genom att välja rutan Standardbokningstyp.

  • Gruppinformation     Om resursnamnet representerar en grupp av resurser, markerar du kryssrutan Grupptilldelningspool och bläddra till gruppens namn.

   Om resursen tillhör en grupp bläddrar du sedan efter gruppens namn och lämnar rutan omarkerad. Du kan också leta efter namnet på gruppen genom att klicka på Bläddra Bläddra .

  • Tillgänglighet     Klickar på datum i kalendern om du vill ändra tillgänglighet för resurser för det Tidigaste tillgängliga och rutan Senaste tillgängligaDatumväljaren kalender .

  • Kostnad och koderna     Om ditt företag har skapat koder för gruppering och kostnadskalkylering väljer du dessa koder i rutan grupprutan, kod, Kostnadsställe och Kostnadstyp rutan.

 4. Din organisation kan begära ytterligare information om dina resurser. Under Egna fält för resursen anger du den information som organisationen begär för varje resurs. Det här avsnittet visas inte om din organisation inte har definierat några egna resursfält.

 5. Klicka på Spara.

Om du vill använda en företagsresurs till att arbeta med en aktivitet i ditt projekt måste du använda funktionen Skapa team från företag i projektet. Lär dig att lägga till resurser i projektet.

Lägga till flera resurser från Project i företagets resurspool

Innan du kan lägga till flera resurser i företagets resurspool, måste du lägga till dem i vyn Resurslista eller börja med en plan som redan har resurser. .

 1. Välj fliken Visa i Microsoft Project Professional. Välj Resurslista i gruppen Resursvyer.

  bild på resursvyer

  Ange den resurs som du vill importera till företagets resurspool. Om du redan har resurser i projektet som inte ingår i företagets resurspool importera dessa befintliga resurser.

 2. Välj fliken resurser.

 3. Välj Lägg till resurser och klicka på Importera resurser till företag.
  Guiden Importera resurser visas till vänster i vyn Resurslista till höger som innehåller resurserna i det aktuella projektet.

 4. Välj Konvertera resursfält om du vill mappa alla anpassade fält i projektet med anpassade företagsfält som har definierats av din organisation.
  Välj OK i dialogrutan Mappa fält efter mappa resursfält.

 5. Välj Fortsätt till steg 2 för varje resurs som du vill lägga till i företagets resurspool.

  Obs!: I vyn Resurslista finns kolumnen Fel där du får varningar om eventuella misstag vid importen av resurser.

 6. Välj Ja i kolumnen motsvarande Importera i guiden Importera resurser. Det här steget garanterar att inga fel skapas när resurser har importerat till företagets resurspool.
  Eventuella fel visas bredvid resursnamn i fel kolumn till höger.

 7. Välj Spara och slutför. Resurserna som har nu importerats till företagets resurspool.

Om du vill använda en företagsresurs till att arbeta med en aktivitet i ditt projekt måste du använda funktionen Skapa team från företag i projektet. Lär dig att lägga till resurser i projektet.

Obs!: 

 • Du kan välja en projektplan från en tidigare version av Project när du ska importera resurser. Det här är användbart om du har resurser i .mpp-filer från tidigare versioner av Project eller resurslistor i andra filformat.

 • Om du vill lägga till resurser som redan finns i en databas eller en lista i Microsoft Office Excel, använder du Importguiden för som visas när du öppnar en fil som är inte en Microsoft Project Plan (MPP) eller Microsoft Project-mall (MPT) fil, eller när du väljer ODBC jag n dialogrutan Öppna. Lär dig hur du kan lägga till eller uppdatera företagsresurser med hjälp av en fil med externa data.

Lägga till fler resurser från företagets resurspool i Microsoft Project Professional

Du kan också lägga till flera resurser från Project Server.

 1. 1. Markera resursen som leder dig till Resurscenter i Project Web App. Välj minst en resurs och sedanÖppna.

  Resursredigeringsgrupp i PWA

  Obs!: Du måste markera minst en resurs för att kunna öppna företagets resurspool i Project Professional.

 2. Microsoft Project öppnas.

 3. Lägg till resurser i vyn Resurslista i Project.

 4. Stäng och spara Project.

  Obs!:  Din organisation kan begära ytterligare information om dina resurser. Under Egna fält för resursen anger du den information som organisationen begär för varje resurs. Det här avsnittet visas bara om din organisation har definierat egna resursfält.

De resurser du lade till i projektet läggs till i företagets resurspool.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×