Lägga till, redigera, söka efter och ta bort rader med hjälp av ett dataformulär

När en rad med data är mycket bred och kräver upprepad vågrät rullning kan du använda ett data formulär för att lägga till, redigera, söka efter och ta bort rader.

Läsa mer om data formulär

Ett data formulär är ett praktiskt sätt att ange eller Visa en hel rad med information i ett område eller en tabell utan att bläddra vågrätt. Det kan vara lättare att ange data om du använder ett dataformulär i stället för att flytta från kolumn till kolumn när du har fler datakolumner än vad som kan visas på skärmen. Använd ett dataformulär när det är tillräckligt med ett enkelt formulär med textrutor där kolumnrubrikerna listas som etiketter och du inte behöver avancerade eller egna formulärfunktioner, till exempel en listruta eller en rotationsknapp.

Exempel på ett typiskt dataformulär

Microsoft Excel kan automatiskt skapa ett inbyggt dataformulär för område eller tabell. I dataformuläret visas alla kolumnrubriker som etiketter i en enda dialogruta. Varje etikett har en tillhörande tom textruta där du kan ange data för varje kolumn, upp till maximalt 32 kolumner. I ett dataformulär kan du ange nya rader, söka efter rader genom att navigera eller (utifrån cellinnehåll) uppdatera rader och ta bort rader. Om en cell innehåller en formel visas resultatet för formeln i dataformuläret, men du kan inte ändra formeln med hjälp av dataformuläret.

Obs!: Du kan inte skriva ut ett data formulär. Eftersom ett data formulär är en modal dialog ruta kan du dessutom inte använda kommandot Skriv ut i Excel förrän du stänger data formuläret. Eller så kan du använda knappen Skriv ut i Windows för att skapa en bild av formuläret och sedan kopiera den till Microsoft Paint eller något annat program.

Lägga till formulär knappen i menyfliksområdet

 1. Om det behövs lägger du till en kolumn rubrik till varje kolumn i området eller tabellen. Dessa kolumn rubriker används för att skapa etiketter för varje fält i formuläret.

  Viktigt!: Kontrol lera att det inte finns några tomma rader i data området.

 2. Klicka på en cell i området eller tabellen där du vill lägga till formuläret.

 3. Så här lägger du till formulär knappen Knappen Formulärkontroll till verktygsfältet snabb åtkomst:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet snabb åtkomstoch klicka sedan på fler kommandon.

  2. Klicka på alla kommandoni rutan Välj kommandon från och välj sedan knappen formulär Knappen Formulärkontroll i listan.

  3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. Klicka på formulär Knappen Formulärkontroll i verktygsfältet snabb åtkomst.

Viktigt!:  Om du ser ett meddelande som anger "för många fält i data formuläret" måste du minska antalet kolumner, eftersom ett data formulär kan innehålla upp till 32 kolumner. En lösning (när du arbetar med flera kolumner) är att infoga en tom kolumn, vilket effektivt bryter ett område i två områden. Skapa sedan ett separat data formulär för kolumnerna till höger om den tomma kolumnen, om det behövs.

Använda ett data formulär

Du kan använda ett data formulär för att lägga till, hitta, ändra och ta bort rader i ett område eller en tabell.

Lägga till en ny rad med data

 1. I data formuläret klickar du på nytt.

 2. I det data formulär som visas anger du data för den nya raden i fälten.

  Tryck på TABB för att gå till nästa fält på raden. Tryck på SKIFT + TABB för att gå till föregående fält.

 3. När du har skrivit alla data trycker du på RETUR för att spara ändringarna och lägga till raden längst ned i området eller tabellen.

  Viktigt!: Om du ser ett meddelande om att "det inte går att utöka listan eller databasen" kan det innebära att befintliga data kan vara överskrivna om du fortsätter. Om du lägger till en rad i en tabell eller ett område med hjälp av ett data formulär expanderas den ned. Om du vill skriva över befintliga data i Excel visas meddelandet kan inte utöka listan eller databasen. Ordna om data i kalkyl bladet så att området eller tabellen kan utökas nedåt från den sista raden.

Obs!: Innan du trycker på RETUR kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ i data formuläret. Alla data som du har angett i fälten ignoreras.

Söka efter en rad genom att navigera

Gör något av följande:

 • Du kan gå igenom raderna en i taget med hjälp av pilarna i rullnings listen i data formuläret.

 • Om du vill flytta tio rader i taget klickar du på rullnings listen mellan pilarna.

 • Om du vill flytta till nästa rad i området eller tabellen klickar du på Sök nästa.

 • Klicka på Sök föregåendeom du vill flytta till föregående rad i området eller tabellen.

Söka efter en rad genom att ange Sök villkor

 1. Klicka på villkoroch ange sedan jämförelsevillkor i data formuläret.

  Alla objekt som börjar med jämförelse villkoren filtreras. Om du till exempel skriver texten DAV som ett villkor hittas "Davidovski" och "Davis". Om du vill söka efter text värden som innehåller vissa tecken men inte andra använder du ett jokertecken som villkor.

  Följande jokertecken kan användas som jämförelse villkor för filter och när du söker efter och ersätter innehåll.

Använd

Om du vill söka efter

? (frågetecken)

Ett enstaka tecken
b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

* (asterisk)

Valfritt antal tecken
*ost hittar "nordost" och "sydost"

~ (tilde) följt av ?, * eller ~

Ett frågetecken, en asterisk eller ett ~-tecken
Exempel: år91~? hittar "år91?"

 1. Om du vill söka efter rader som matchar villkoren klickar du på Sök nästa eller Sök föregående.

 2. Om du vill gå tillbaka till data formuläret så att du kan lägga till, ändra eller ta bort rader klickar du på formulär.

Ändra data i en rad

 1. Leta reda på raden som du vill ändra.

 2. Ändra data på raden.

  Tryck på TABB för att gå till nästa fält på raden. Tryck på SKIFT + TABB för att gå till föregående fält.

 3. När du har ändrat data trycker du på RETUR för att uppdatera raden.

  Excel flyttar automatiskt till nästa rad.

  Obs!: Innan du trycker på RETUR kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ.

Ta bort en rad

 1. Leta upp raden som du vill ta bort i data formuläret.

 2. Klicka på Ta bort.

  Varning!: Du uppmanas att bekräfta åtgärden. Du kan inte ångra en rad borttagning efter att du har bekräftat den.

Stänga ett data formulär

Stäng data formuläret och gå tillbaka till kalkyl bladet genom att klicka på Stäng i data formuläret.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Översikt över formulär, formulär kontroller och ActiveX-kontroller i ett kalkyl blad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×