Lägga till, redigera, söka efter och ta bort rader med hjälp av ett dataformulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om en rad med data är väldigt lång och måste bläddra mycket, i stället använda ett dataformulär för att lägga till, redigera, söka efter och ta bort rader.

Läsa mer om dataformulär

Med ett dataformulär kan du enkelt ange eller visa en hel rad med information i ett område eller i en tabell utan att rulla vågrätt. Det kan vara lättare att ange data om du använder ett dataformulär i stället för att flytta från kolumn till kolumn när du har fler datakolumner än vad som kan visas på skärmen. Använd ett dataformulär när det är tillräckligt med ett enkelt formulär med textrutor där kolumnrubrikerna listas som etiketter och du inte behöver avancerade eller egna formulärfunktioner, till exempel en listruta eller en rotationsknapp.

Exempel på ett typiskt dataformulär

I Microsoft Excel går det att automatiskt skapa ett inbyggt dataformulär för ett område eller en tabell. I dataformuläret visas alla kolumnrubriker som etiketter i en enda dialogruta. Varje etikett har en tillhörande tom textruta där du kan ange data för varje kolumn, upp till maximalt 32 kolumner. I ett dataformulär kan du ange nya rader, söka efter rader genom att navigera eller (utifrån cellinnehåll) uppdatera rader och ta bort rader. Om en cell innehåller en formel visas resultatet för formeln i dataformuläret, men du kan inte ändra formeln med hjälp av dataformuläret.

Obs!: Det går inte att skriva ut ett dataformulär. Eftersom ett dataformulär dessutom är en modal dialogruta går det inte att använda vare sig av kommandot Skriv ut eller av knappen Skriv ut i Excel förrän du har stängt dataformuläret. Du kan dock använda PRINTSCRN-tangenten i Windows och ta en bild av formuläret som du sedan kopierar in i Microsoft Paint eller ett annat program.

Lägga till knappen formulär i menyfliksområdet

 1. Om det behövs anger du en kolumnrubrik för varje kolumn i området eller tabellen. I Excel används kolumnrubrikerna för att skapa etiketter för varje fält i formuläret.

  Viktigt!: Kontrollera att det inte finns några tomma rader i dataområdet.

 2. Klicka på en cell i området eller tabellen där du vill lägga till formuläret.

 3. Gör följande om du vill lägga till formuläret knappen Knappen Formulärkontroll i Verktygsfältet Snabbåtkomst:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Fler kommandon.

  2. Klicka på Alla kommandon i rutan Välj kommandon från och markera formulär knappen Knappen Formulärkontroll i listan.

  3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. Klicka på formuläret Knappen Formulärkontroll i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Viktigt!: Om meddelandet "För många fält i dataformuläret" visas kan du behöva minska antalet kolumner, eftersom ett dataformulär endast kan innehålla högst 32 kolumner. En lösning, om man arbetar med ett område med kolumner, är att infoga en tom kolumn så att ett område delas upp i två områden. Sedan kan du skapa ett eget dataformulär för kolumnerna till höger om den tomma kolumnen, om det behövs.

Använda ett dataformulär

Du kan använda ett dataformulär för att lägga till, söka efter, ändra och ta bort rader i ett område eller en tabell.

Lägga till en ny rad med data

 1. Klicka på Nytt i dataformuläret.

 2. Mata in data för den nya raden i de olika fälten i dataformuläret som visas.

  Om du vill flytta till nästa fält i raden trycker du på Tabb. Om du vill flytta till föregående fält trycker du på Skift+Tabb.

 3. När du har angett alla data trycker du på Retur så att dina ändringar sparas och raden läggs till nederst i området eller tabellen.

  Viktigt!: Om meddelandet "Databas eller lista kan inte utvidgas" visas, så kan det innebära att befintliga data skrivs ut om du fortsätter. Om du lägger till en rad i en tabell eller ett område genom att använda ett dataformulär utvidgas det neråt i Excel. Om befintliga data skulle skrivas över när tabellen utvidgas visas meddelandet Databas eller lista kan inte utvidgas i Excel. Ordna kalkylbladets data så att området eller tabellen kan utvidgas neråt från den sista raden.

Obs!: Innan du trycker på Retur kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ i dataformuläret. Alla eventuella data som du har angett i fälten tas då bort.

Söka efter en rad genom navigering

Utför en eller flera av följande aktiviteter:

 • Använd pilarna i rullningslisten för dataformuläret om du vill förflytta dig en rad i taget.

 • Klicka i området mellan pilarna i rullningslisten om du vill förflytta dig 10 rader i taget.

 • Klicka på Sök nästa om du vill förflytta dig till nästa rad i området eller tabellen.

 • Klicka på Sök föregående om du vill förflytta dig till föregående rad i området eller tabellen.

Söka efter en rad genom att ange sökvillkor

 1. Klicka på Villkor och ange sedan jämförelsevillkor i dataformuläret.

  Alla objekt som börjar med jämförelsevillkoret filtreras. Om du till exempel anger texten Dav som ett villkor, returneras ”Davolio” och ”David”. Om du vill söka efter textvärden som bara har vissa tecken gemensamt använder du ett jokertecken som villkor.

  Följande jokertecken kan användas som jämförelsevillkor för filter och när du söker efter och ersätter innehåll.

Använd

Om du vill söka efter

? (frågetecken)

Ett enstaka tecken
b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

* (asterisk)

Valfritt antal tecken
*ost hittar "nordost" och "sydost"

~ (tilde) följt av ?, * eller ~

Ett frågetecken, en asterisk eller ett ~-tecken
Exempel: år91~? hittar "år91?"

 1. Klicka på Sök nästa eller Sök föregående om du vill söka efter rader som matchar villkoret.

 2. Klicka på Formulär om du vill återgå till dataformuläret och lägga till, ändra eller ta bort rader.

Ändra data i en rad

 1. Sök efter den rad som du vill ändra.

 2. Ändra data i raden.

  Om du vill flytta till nästa fält i raden trycker du på Tabb. Om du vill flytta till föregående fält trycker du på Skift+Tabb.

 3. När du har ändrat alla data trycker du på Retur så att raden uppdateras.

  Du flyttas automatiskt till nästa rad.

  Obs!: Innan du trycker på Retur kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ.

Ta bort en rad

 1. Sök efter raden som du vill ta bort i dataformuläret.

 2. Klicka på Ta bort.

  Varning!: Ett meddelande visas om att du måste bekräfta åtgärden. Det går inte att ångra borttagningen av raden efter att den har bekräftats.

Stänga ett dataformulär

Klicka på Stäng i dataformuläret om du vill stänga det och återgå till kalkylbladet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×