Lägga till, redigera eller ta bort listobjekt

Lägga till, redigera eller ta bort listobjekt

En SharePoint-webbplats kan omfatta många olika listor, t.ex. kontakter, kalendrar, meddelanden och ärendespårning. Oavsett vilken den aktuella listtypen är liknar den här processen dem för att lägga till, redigera eller ta bort listobjekt. Listan kan innehålla Text, Tal, Val, Valuta, Datum och Tid, Uppslag, Ja/Nej och Beräknade kolumner. Du kan även bifoga filer till ett listobjekt för att ange ytterligare information, t.ex. ett kalkylblad som innehåller kompletterande siffror eller ett dokument som innehåller bakgrundsinformation. Information om att ta bort en hel lista finns i Lägga till, ändra eller ta bort en lista eller ett bibliotek på en sida.

Obs!: Om du vill lägga till, redigera eller ta bort objekt i en lista, så måste du ha behörighet att delta i listan. Om inga alternativ för att lägga till eller redigera objekt visas, så kontaktar du din SharePoint-administratör eller din chef.

Uppdaterat den 30 november 2016 tack vare feedback från kunder.

Lägga till en lista på en sida

 1. På sidan där du vill lägga till listan klickar du på Sida och sedan på Redigera. Om du inte ser fliken Sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar . Klicka sedan på Redigera sida.

  Redigera sidan

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat eller om det inte visas så har du förmodligen inte tillräcklig behörighet för att redigera sidan. Kontakta din administratör eller din chef.

  Meddelanden: 

  • Ser din skärm i Office 365 eller SharePoint_online inte ut som i exemplen? I så fall kan du klicka på Återgå till klassiska SharePoint och följa stegen i den här artikeln. Det klassiska gränssnittet används under en viss session, och ställs inte in permanent såvida inte administratören konfigurerat det för det. För att återgå måste du stänga alla webbläsarfönster, öppna webbläsaren på nytt och logga in till Office 365 och SharePoint igen.

  • Om du är list- eller webbplatsägare, eller administratör, så läser du Växla till standard för dokumentbibliotek från nytt eller klassiskt, som innehåller anvisningar för hur du byter till standardgränssnittet. Stegen är desamma, fast med undantaget att du ska klicka på Inställningar för lista i stället för Inställningar för bibliotek.

 2. Klicka på den plats på sidan där du vill visa listan och klicka på Infoga och sedan på Programdel.

 3. Välj Programdel för listan och klicka sedan på Lägg till.

 4. När du är färdig med att redigera sidan klickar du på Spara. Beroende på hur webbplatsen har konfigurerats kan du ha möjlighet att välja mellan alternativen Spara som utkast eller Spara och publicera.

Viktigt!: För att kunna lägga till en lista på en sida måste du ha behörigheter att redigera sidan. Det innebär vanligtvis att du måste tillhöra gruppen Medlemmar för webbplatsen. Vissa sidor kan inte redigeras, till exempel sidan Webbplatsinnehåll.

Lägga till ett objekt i en lista

Det finns två sätt att lägga till ett objekt i en lista: enstaka objekt i listvyn eller flera objekt i snabbredigeringsvyn.

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till ett objekt.

 2. Klicka på länken + nytt objekt ovanför listan.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 3. Ange uppgifterna för listobjektet.

  • Du måste ange data i kolumner (fält) som har en asterisk * intill sig.

  • Bifoga en fil eller filer till listobjektet genom att klicka på Bifoga fil på fliken Redigera i gruppen Åtgärder , och klicka sedan på Bläddra och leta reda på filen. Håll CTRL-tangenten nedtryckt när du markerar filer om du ska bifoga flera filer.

   Fliken Redigera i menyfliksområdet med Bifoga fil markerat.

   Klicka på Öppna och klicka sedan på OK. Om kommandot Bifoga fil inte är tillgängligt, så stöder inte listan bifogade filer.

  • Anpassade kommandon kan vara tillgängliga under Anpassade kommandon i menyfliksområdet. Om dessa är tillgängliga beror på listan.

 4. Klicka på Spara.

Lägga till flera objekt i snabbredigeringsvyn

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till ett objekt.

 2. Klicka på Redigera överst i listan. Det här är samma sak som att välja kommandot Snabbredigering på fliken Lista.

  Lägga till ett objekt till en listinfogning

  Du kan enkelt växla från listvyn till snabbredigeringsvyn från menyfliksområdet genom att välja kommandona Visa och Snabbredigering på fliken Lista.

 3. Ange uppgifterna för listobjektet.

  För kolumner som kräver information visas ett felmeddelande om du inte anger något.

  Viktigt!:  Du kan inte bifoga en fil till flera listobjekt när du redigerar i snabbredigeringsvyn. Du kan dock fortfarande bifoga en fil till enskilda objekt i snabbredigeringsvyn. Följ stegen i Lägg till en bilaga i ett befintligt objekt, men klicka på ellipsen (...) i snabbredigeringsposten intill varje objekt.

 4. Gör något av följande:

  • När du När du har angett informationen klickar du på Avsluta redigering.

  • Om du vill ta bort ett objekt klickar du på ellipsen ... bredvid objektet och väljer sedan Ta bort objekt i den nedrullningsbara menyn.

Redigera ett eller flera objekt och lägga till bifogade filer

Precis som med att lägga till objekt finns det två olika sätt att redigera ett objekt i en lista. Du kan redigera objektet i listvyn, vilket är standardmetoden, eller så kan du redigera flera poster i snabbredigeringsvyn.

Redigera objekt

Redigera ett enskilt objekt i en listvy

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan där du vill redigera ett objekt.

 2. Klicka på listans namn eller rubrik.

 3. Klicka på ellipsen (...) intill det objekt som du vill redigera och klicka sedan på Redigera objekt i den nedrullningsbara listrutan.

 4. Redigera uppgifterna för listobjektet.

 5. Klicka på Spara.

Redigera flera objekt i snabbredigeringsvyn

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till ett objekt.

 2. Växla till snabbredigeringsvyn genom att klicka på Redigera överst i listan.

  Lägga till ett objekt till en listinfogning

  Du kan också klicka på fliken Lista och sedan klicka på Snabbredigering. Du kan växla från listvyn till snabbredigeringsvyn från menyfliksområdet genom att välja kommandona Visa och Snabbredigering på fliken Lista.

 3. Redigera information om objekt som i ett kalkylblad.

  Viktigt!:  Du kan inte bifoga en fil till flera listobjekt när du redigerar i snabbredigeringsvyn. Du kan dock fortfarande bifoga en fil till enskilda objekt i snabbredigeringsvyn. Följ stegen i Lägg till en bilaga i ett befintligt objekt, men klicka på ellipsen (...) i snabbredigeringsposten intill varje objekt.

 4. När du har redigerat informationen klickar du på Avsluta redigering.

Lägga till en bifogad fil till ett befintligt objekt

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan där du vill redigera ett objekt.

 2. Klicka på listans namn eller rubrik.

 3. Klicka på ellipsen (...) intill det objekt som du vill redigera och klicka sedan på Redigera objekt i den nedrullningsbara listrutan. Om du är i snabbredigeringsvyn klickar du på ellipsen (...) bredvid ett objekt._

 4. Klicka på Redigera. Klicka sedan på Bifoga fil i gruppen Åtgärder och klicka till sist på Bläddra för att leta reda på filen.

  Fliken Redigera i menyfliksområdet med Bifoga fil markerat.

  Klicka på Öppna och klicka sedan på Spara eller OK. Om kommandot Bifoga fil inte är tillgängligt, så stöder inte listan bifogade filer. Kontakta din SharePoint-administratör eller din chef.

 5. Om du vill ta bort en bifogad fil från ett listobjekt klickar du på Redigera objekt. Klicka sedan på Ta bort bredvid den bifogade fil som du vill ta bort under Bifogade filer i formuläret.

  Ta bort bifogad fil

 6. Klicka på Spara.

Ta bort en eller flera objekt från en lista

Varning!: Borttagningen kan vara permanent och du kanske inte kan återställa objekten. Det kan vara bättre att flytta eller arkivera objekten i stället. Beroende på hur webbplatsen har konfigurerats kanske du kan återställa objekt och motsvarande innehåll från papperskorgen. Mer information finns i Återställa borttagna objekt till webbplatsens papperskorg.

 1. Navigera till den webbplats som innehåller listan som du vill ta bort objekt från.

 2. Klicka på rubriken för listan som du vill arbeta i.

  Listwebbdel med pil som pekar till rubriklänken.

  Obs!: Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du t.ex. saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören eller din chef.

 3. Du kan välja att ta bort ett eller flera element åt gången. Klicka på bockmarkeringen till vänster om de objekt som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort objekt i avsnittet Hantera på fliken Objekt.

  Ta bort objekt

Återställa borttagna objekt i webbplatsens papperskorg

Om du tar bort ett objekt från listan, men vill återställa det, så följer du de här stegen.

 1. Klicka på Papperskorgen i fältet Snabbstart till vänster på skärmen.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser Papperskorgen i Snabbstartfältet gör du så här:

  • Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinnehåll.

  • Papperskorgen finns längst upp till höger på sidan Webbplatsinnehåll.

   Vy av knappen Papperskorg i Webbplatsinnehåll.
 2. Markera de objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ markering så att de markerade filerna återställs.

Obs!: Om du inte ser det objekt som du letar efter, så har det kanske överskridit förvaringstiden och har redan tagits bort. Men allt är inte förlorat. Kontakta din administratör som kanske kan återställa det.

Om du vill lägga till kolumner i listor läser du Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek.

Om du vill ta bort kolumner från listor läser du Ta bort en kolumn i en lista eller ett bibliotek.

Vyer kan visa olika kolumner, så du kan dölja kolumner utan att ta bort dem. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Skriv så detaljerat som möjligt och ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla anvisningarna, korrigera fel och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×