Lägga till, redigera eller ta bort ett listobjekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats kan innehålla en rad olika listor, från kontakt- och kalenderlistor till listor över meddelanden och ärendeuppföljning. Tillvägagångssättet för att lägga till, redigera och ta bort listobjekt är likartat oavsett vilken typ av lista du uppdaterar. 

Du måste ha behörighet att bidra till listan för att kunna lägga till, redigera eller ta bort listobjekt. Kontakta webbplatsägaren eller administratören om du vill ha mer information.

Vad vill du göra?

Lägga till ett objekt i en lista

Lägga till ett objekt genom att skicka e-post

Redigera ett objekt i en lista

Ta bort ett objekt i en lista

Lägga till ett objekt i en lista

Vissa listor kan visas i webbdelar som är grundläggande byggnader block med webbsidor på en Windows SharePoint Services-webbplats. Till exempel visas listorna meddelanden, kalender och länkar i webbdelar på standardstartsidan. När en lista visas i webbdelen klickar du lägga till objekt i listan utan att öppna faktiskt uppåt i listan. Om du inte ser länken du vill lägga till fler objekt i en lista, måste du öppna listan.

 1. Gör något av följande:

  • Om listan visas i en webbdel, kan du se en länk i den webbdel som du kan använda för att lägga till fler objekt i den, till exempel Lägg till nytt meddelande eller Lägg till ny händelse. Klicka på Lägg till nytt objekt och sedan gå vidare till steg 3.

  • Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

   Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

   1. Klicka på pilen på Nytt-menyn Nytt-menyn och klicka sedan på ny objekttyp, till exempel Nytt objekt.

    Om ytterligare innehållstyper som har lagts till i listan andra alternativ visas, till exempel Nytt stöd ärende eller Ny leverantör.

   Tips: Om du vill skapa ett objekt av listans standardtyp klickar du på Nytt. Om endast Nytt objekt visas motsvarar det listans standardobjekt.

 2. Ange uppgifterna för listobjektet. Obligatoriska uppgifter har en röd asterisk.

 3. Om du vill bifoga en fil till listobjektet klickar du på Bifoga fil. Klicka på Bläddra för att leta rätt på filen och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Beroende på listans inställningar tillåts eventuellt inte bifogade filer för listobjekt.

  • Om det har lagts till flera innehållstyper i listan kan det finnas ytterligare alternativ på Nytt-menyn.

Tips: Eventuellt kan du skapa mappar att ordna listobjekten i, beroende på listans inställningar. Om du vill lägga till en mapp klickar du på Ny mappNytt-menyn. Om Microsoft Windows finns installerat på hårddisken kan du sedan ordna listan genom att öppna den i Utforskaren.

Överst på sidan

Lägga till ett objekt genom att skicka e-post

Diskussionstavlor, meddelanden och kalendrar kan ställas in så att personer kan lägga till objekt via e-postmeddelanden, under förutsättning att webbplatsen har möjlighet att ta emot innehåll via e-post. Blogginlägg kan skickas med e-post, men inte bloggkommentarer. Andra listor kan ställas in så att de kan ta emot e-post via anpassade lösningar, som kallas e-posthanterare.

Innan du kan skicka e-post till en lista måste du ta reda på om listan har möjlighet att ta emot e-post samt vilken adress listan har.

 1. Ta reda på adressen till listan på något av följande sätt:

  • Titta i ditt e-postprograms adressbok. Om e-postadressen inte finns där kan du få den av personen som konfigurerade listan. Du kan sedan lägga till adressen i e-postprogrammets kontaktlista så att den blir enkel att hitta.

  • Titta i beskrivningen av listan, som visas alldeles under listans namn. Webbplatsägaren kanske har lagt till listans e-postadress i beskrivningen.

  • Visa listans e-postinställningar om e-postadressen inte står med i beskrivningen och du har behörighet att visa listinställningarna:

   1. Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

    Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

   2. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar.

   3. Om listan har konfigurerats för att ta emot e-post står adressen under Listinformation, bredvid E-postadress.

  • Använd adressen till din SharePoint-grupp för att skicka listobjektet som ett e-postmeddelande. Din organisation kan också ha en egen e-postlista, en så kallad SharePoint-grupp, som gör det möjligt för medlemmarna att skicka e-post till varandra. Adressen till SharePoint-gruppen kan innehålla adresser till listor och bibliotek. Det innebär att när du skickar e-postmeddelanden till medlemmar i gruppen läggs de bifogade filerna automatiskt till på Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen.

   1. Förbered listobjektet i ditt e-postprogram på ett av följande sätt:

    • Du vill skicka ett diskussionsobjekt eller om du vill publicera ett objekt till en gruppblogg (blogg), inkluderar du innehållet i brödtexten i meddelandet.

    • Skicka ett kalenderobjekt genom att skicka en mötesförfrågan eller avtalad tid från ditt e-post- eller kalenderprogram.

    • Skicka en bild, ett formulär eller dokument genom att bifoga filen som bilaga i ditt meddelande.

    • Skicka vanliga e-postmeddelanden eller svar på samma sätt som vanligt.

 2. Ange adressen till listan i rutan Till eller Kopia. Om listan redan ingår i SharePoint-gruppen anger du istället SharePoint-gruppens e-postadress.

 3. Skicka meddelandet. I de flesta e-postprogram skickar du meddelandet genom att klicka på Skicka.

Obs!: Om du skickar ett kalenderobjekt till en SharePoint-webbplats med e-post måste du underrätta mötesdeltagarna om mötesändringar. Mötesuppdateringar och meddelanden om inställda möten skickas inte automatiskt från SharePoint-webbplatsen när du ändrar mötesuppgifter där.

Överst på sidan

Redigera ett objekt i en lista

 1. Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

 2. Gör något av följande:

  • Peka på objektet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Redigera objekt.

  • Om du vill redigera ett objekt i databladsvy gör du det antingen direkt i databladet eller också exporterar du alla data till ett kalkylblads- eller databasprogram och redigerar dem där.

   Databladsvyn kräver att du har installerat på datorn en Windows SharePoint Services-kompatibla kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft Office Access 2007.

  • Om du vill redigera en händelse i en grafisk framställning av en kalender klickar du på objektet i kalendern och klickar sedan på Redigera objekt. Om du vill redigera alla förekomster av en återkommande händelse klickar du på Redigera serier.

  • Om du vill redigera ett undersökningssvar ska du kontrollera så att svaren visas i en lista och inte i en svarsöversikt. Peka på objektet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Redigera objekt.

  • Om du vill redigera ett objekt i en Gantt-vy pekar du på objektet i listan under den grafiska framställningen, klickar på pilen som visas och klickar sedan på Redigera svar.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Klicka på OK. I en undersökning klickar du i stället på Slutför.

Obs!: Om listan har inställningen att spåra versioner skapas en ny version av listobjektet varje gång du redigerar det. Du kan visa historik över hur objektet har ändrats samt återställa en tidigare version om du har gjort något misstag i en senare version.

Överst på sidan

Ta bort ett objekt i en lista

 1. Om listan inte redan är öppen klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan.

 2. Gör något av följande:

  • Peka på listobjektet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Ta bort objekt.

   I en Gantt-vy pekar du på objektet i listan under den grafiska framställningen, klickar på pilen som visas och klickar sedan på Ta bort objekt.

   Gäller det en undersökning ska du kontrollera så att svaren visas i en lista och inte i en svarsöversikt. Peka på objektet, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Ta bort objekt.

  • Om du vill ta bort ett objekt i databladsvy gör du det antingen direkt i databladet eller också exporterar du alla data till ett kalkylblads- eller databasprogram och tar bort dem där.

   Databladsvyn kräver att du har installerat på datorn en Windows SharePoint Services-kompatibla kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft Office Access 2007.

  • Om du vill ta bort en händelse från en grafisk framställning av en kalender klickar du på objektet i kalendern och klickar sedan på Ta bort objekt. Om du vill ta bort en återkommande händelse klickar du på Redigera serier och sedan på Ta bort objekt.

 3. När du får en fråga om du verkligen vill ta bort objektet eller skicka det till Papperskorgen klickar du på OK.

Obs!: När du tar bort ett listobjekt skickas det till webbplatsens papperskorg, varifrån det eventuellt kan återställas beroende på hur administratören har konfigurerat webbplatsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×