Lägga till, redigera eller ta bort en plats hållare i en bildlayout

I PowerPoint är en plats hållare för förformaterad behållare i en bild för innehåll (text, bilder eller video). Den förinstallerade formateringen gör det enklare att formatera bilder konsekvent.

Du formaterar en plats hållare i vyn bild bakgrund. Sedan använder du plats hållaren, lägger till innehåll i den – i normalvyn.

Den bildade bilden har två rektangulära plats hållare:

 1. Plats hållaren (den övre) för rubriken uppmanar användaren att ange text och formaterar den i standard teckensnitt, storlek och färg för rubriker

 2. Plats hållaren för innehållet (med lägre) tar emot text, eller en tabell, ett diagram, en SmartArt-grafik, en bild eller en video, vilket visas i de ikoner som är bara att klicka på.

En bild med rubriker och innehåll med två plats hållare

Ändra uppmanings texten i en plats hållare

Du kan ändra den allmänna LED texten ("Klicka här om du vill redigera...") efter en plats hållare.

 1. Välj bild bakgrundi gruppen bakgrundsvy på fliken Visa .

 2. Välj den layout du vill ändra i miniatyr rutan i vyn bild bakgrund.

 3. I huvud fönstret, i layouten, väljer du den aktuella LED texten (till exempel Klicka för att redigera textoch skriver sedan den text du vill använda i stället.

 4. När du är klar med ändringarna i vyn bild bakgrund väljer du Stäng bakgrundsvy för att återgå till normalvyn på fliken bild bakgrund .

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida användning klickar du på temani gruppen Redigera tema och klickar sedan på Spara aktuellt tema.

Ändra storlek eller flytta en platshållare

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den platshållare som du vill ändra i bildlayouten som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra dess storlek pekar du på något av storlekshandtagen och drar i det när pekaren blir till en dubbelriktad pil Dubbelriktad pil .

  • Om du vill flytta platshållaren pekar du på en av dess kantlinjer, och när pekaren ändras till en korspil, Vit pekare med korspil , drar du platshållaren till en ny plats.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 4. I miniatyr rutan i vyn normal väljer du alla bilder som använder den Bildlayout du just har ändrat.

  Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på bilderna.

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 5. På fliken Start klickar du på layoutoch väljer sedan den layout som innehåller plats hållarna som du just har ändrat.

  Det här steget Slutför plats hållaren för ändringar genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en verklig bild.

Lägga till en plats hållare i en bildlayout

Du kan bara lägga till platshållare i bildlayouter, inte på enskilda bilder i en presentation. Om du inte har arbetat med bildlayouter kan du läsa Vad är en bildlayout? och Vad är en bildbakgrund? innan du läser vidare.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den layout där du vill lägga till en eller flera platshållare in den vänstra miniatyrrutan.

 3. Klicka på Infoga platshållare på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill lägga till.

  Visar knappen Infoga platshållare i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

 4. Klicka på en plats i bildlayouten och dra sedan platshållaren. Du kan lägga till så många platshållare du vill.

 5. Om du lägger till en text plats hållare kan du anpassa LED texten ("Klicka för att redigera...") som visas i den:

  Markera standard texten i plats hållaren och ersätt den med din egen uppmanings text.

  Byt till fliken Start för att formatera ledtexten som du vill att den ska visas.

  Med texten markerad kan du ändra teckensnitt eller teckenstorlek. Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du i gruppen Stycke på nedåtpilen bredvid Punktlista och klickar sedan på Ingen.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund när du är färdig.

 7. I miniatyr rutan i vyn normal väljer du alla bilder som använder den Bildlayout du just har ändrat.

  (Om du vill markera flera bilder håller du ned CTRL och klickar sedan på varje bild.)

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 8. På fliken Start klickar du på layoutoch väljer sedan den layout som innehåller plats hållarna som du just har ändrat.

  Det här steget Slutför plats hållaren för ändringar genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en verklig bild.

Ta bort en plats hållare

Vi rekommenderar att du inte tar bort en plats hållare från en redan utformad Bildlayout. Om du vill göra en ändring som är en dubblett av layouten, ge den ett eget namn och redigera den.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. I det vänstra miniatyr fönstret klickar du på den bildlayout som du vill ändra.

 3. Välj plats hållaren i layouten och tryck sedan på Delete-tangenten.

Här följer ett exempel på en inbyggd bildlayout som innehåller en rubrik text plats hållare, två under text plats hållare och två plats hållare som du kan lägga till brödtext i, en tabell, ett diagram, en SmartArt-grafik, en bild eller ett ljud klipp.

Platshållare i en layout

Du kan lägga till plats hållare var som helst i en bildlayout och lägga till anpassad ledtext för att uppmana användarna att ange en viss typ av innehåll. Du kan också anpassa texten för att få mer specifika frågor.

Viktigt!: Om du ändrar en bildlayout efter att du redan har skapat några bilder som använder den layouten måste du använda den på nytt. Se "tillämpa uppdateringarna så att de visas på bilderna" i artikeln redigerar och använder du en bildlayout igen.

 1. Klicka på bild bakgrundi gruppen presentationsfiler på fliken Visa .

 2. I fönstret som innehåller bild bakgrunder och layouter klickar du på den layout som du vill lägga till en eller flera plats hållare i.

 3. Klicka på Infoga plats hållarei gruppen huvudlayout på fliken bild bakgrund och klicka sedan på den typ av plats hållare som du vill använda.

  Infoga en platshållare

 4. Klicka på en plats i layouten och rita sedan platshållaren genom att dra.

 5. Om du lägger till en text plats hållare kan du lägga till egen text.

  Markera standard texten i plats hållaren och ersätt den med din egen uppmanings text.

  Obs!: Om en oönskad punkt visas före den anpassade LED texten klickar du på fliken Start och klickar sedan på nedpilen bredvid punkt listai gruppen stycke och sedan på ingen.

 6. Om du vill lägga till fler plats hållare i en layout upprepar du steg 2 till 4.

  Obs!: När du lägger till plats hållare i en layout, om innehållet i dessa plats hållare ändrar syftet med layouten kan du även byta namn på layouten. Om du vill göra det högerklickar du på miniatyren för bildlayouten, klickar på Döp om layout, skriver ett nytt namn och klickar sedan på ändranamn.

 7. Gå tillbaka till normalvyn genom att klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken bild bakgrund .

 8. I bild miniatyr listan markerar du den bild du vill använda för att lägga till layouten igen med de nyligen tillagda plats hållarna.

 9. Klicka på layouti gruppen bilder på fliken Start och klicka sedan på den ändrade layouten.

  Obs!: Mer information om layouter finns i skapa en ny anpassad layout.

Ändra uppmanings texten i en plats hållare

Du kan ersätta den allmänna LED texten ("Klicka för att redigera...") för en plats hållare.

 1. Peka på bakgrundsvyVisa -menyn och klicka sedan på bild bakgrund.

 2. I vyn bild bakgrund klickar du på den första bildlayouten under Bild bakgrunden i navigerings fönstret. (Bildlayouter är under Bild bakgrunden, som är det första objektet i navigerings fönstret.)

 3. Markera texten Klicka för att redigera huvud rubrik formatoch skriv sedan in den anpassade text du vill ersätta den med.

 4. När du är klar med ändringarna i vyn bild bakgrund klickar du på Stäng bakgrund på fliken bild bakgrund för att återgå till normal visning.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida användning klickar du på temani gruppen Redigera tema och klickar sedan på Spara aktuellt tema.

Ändra storlek eller flytta en platshållare

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den platshållare som du vill ändra i bildlayouten som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra dess storlek pekar du på något av storlekshandtagen och drar i det när pekaren blir till en dubbelriktad pil Dubbelriktad pil .

  • Om du vill flytta platshållaren pekar du på en av dess kantlinjer, och när pekaren ändras till en korspil, Vit pekare med korspil , drar du platshållaren till en ny plats.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 4. I miniatyr rutan i vyn normal väljer du alla bilder som använder den Bildlayout du just har ändrat.

  Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned kommando ⌘ och klickar sedan på varje bild.

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 5. På fliken Start klickar du på layoutoch väljer sedan den layout som innehåller plats hållarna som du just har ändrat.

  Det här steget Slutför plats hållaren för ändringar genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en verklig bild.

Lägga till plats hållare i en bildlayout

Plats hållare är rutor i en bildlayout som du klickar på för att lägga till innehåll när du skapar bilder. I vyn bild bakgrund kan du lägga till plats hållare i en ny Bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig Bildlayout.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen BakgrundsvyerVisa-menyn.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. I gruppen huvudlayout klickar du på pilen bredvid Infoga plats hållareoch sedan på den typ av plats hållare du vill infoga. Alternativen är för innehåll, innehåll (lodrätt), text, text (lodrätt), bild, diagram, tabell, SmartArt, Mediaoch online-bild.

  Skärm bild som visar de alternativ som finns tillgängliga i list rutan Infoga plats hållare, som innehåller innehåll, innehåll (lodrätt), text, text (lodrätt), bild, diagram, tabell, SmartArt, media och online-bild.

 4. Rita plats hållaren på bilden genom att dra markören på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på plats hållaren

  Välj plats hållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra sedan handtaget tills plats hållaren har önskad storlek.

  Flytta plats hållaren

  Välj plats hållaren och dra den till den nya platsen.

  Formatera plats hållaren

  Välj plats hållaren, klicka på fliken figur format och gör önskade ändringar. Om du till exempel vill ändra fyllnings färgen för plats hållaren klickar du på figur fyllningi figur format.

 6. När du är klar med ändringarna i vyn bild bakgrund klickar du på Stäng original för att återgå till normalvyn på fliken bild bakgrund .

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida användning klickar du på temani gruppen Redigera tema och klickar sedan på Spara aktuellt tema.

 7. I miniatyr rutan i vyn normal väljer du alla bilder som använder den Bildlayout du just har ändrat.

  (Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned kommando ⌘ och klickar sedan på varje bild.)

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 8. På fliken Start klickar du på layoutoch väljer sedan den layout som innehåller plats hållarna som du just har ändrat.

  Det här steget Slutför plats hållaren för ändringar genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en verklig bild.

Ta bort sid fots element från en bildlayout

Sid fots plats hållarna ingår som standard när du lägger till en ny Bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sid fots text och bild nummer. Formatering, storlek och placering för sid fots plats hållarna ärvs från sid fots elementen i bild bakgrunden, förutom om du redigerar plats hållaren för sidfoten direkt på bildlayouten.

Viktigt!: Även om sid fots elementen visas i bild bakgrunden och bildlayouter i vyn bild bakgrund måste du aktivera dem innan de visas i presentationens bilder. Om du vill aktivera sidhuvuden och sid fötter klickar du på Infoga -menyn och sedan på sidhuvud och sidfot.

 1. Peka på bakgrundsvyVisa -menyn och klicka sedan på bild bakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Avmarkera kryss rutan sidfot i bakgrundenpå fliken bild bakgrund .

  Skärm bild som visar alternativen för rubrik och sidfot tillgängliga i gruppen huvud layout.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida användning klickar du på temani gruppen Redigera tema och klickar sedan på Spara aktuellt tema.

Lägga till plats hållare i en bildlayout

Plats hållare är rutor i en bildlayout som du klickar på för att lägga till innehåll när du skapar en presentation. I vyn bild bakgrund kan du lägga till plats hållare i en ny Bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig Bildlayout.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken bild bakgrund och gör något av följande under Redigera layout:

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

  Infoga plats hållare för

  Gör följande

  Titel

  Obs!: Endast en plats hållare för "officiell"-rubrik tillåts på varje bild eftersom texten som du lägger till i en rubrik plats hållare i vyn normal blir bild rubriken i dispositionen.

  Markera kryss rutan rubrik .

  Lodrät rubrik

  Obs!: Endast en plats hållare för "officiell"-rubrik tillåts på varje bild eftersom texten som du lägger till i en rubrik plats hållare i vyn normal blir bild rubriken i dispositionen.

  Markera kryss rutan Lodrät rubrik .

  innehållsplatshållare

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på innehåll Platshållare för innehåll .

  Lodrätt innehåll

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på lodrätt innehåll Platshållare för lodrätt innehåll .

  Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på text Platshållare för text .

  Lodrät text

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på lodrät text Platshållare för lodrät text .

  Diagram

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på diagram Platshållare för diagram .

  Tabell

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på tabell Platshållare för tabell .

  SmartArt-grafik

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på SmartArt-grafik Platshållare för SmartArt-grafik .

  Klipp

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på Media Platshållare för media .

  ClipArt

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på ClipArt Platshållare för ClipArt .

  Bild

  Klicka på pilen bredvid Infoga plats hållareoch klicka sedan på bild Bildplatshållare .

 4. Rita plats hållaren på bilden genom att dra markören på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på plats hållaren

  Välj plats hållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra sedan handtaget tills plats hållaren har önskad storlek.

  Flytta plats hållaren

  Välj plats hållaren och dra den till den nya platsen.

  Formatera plats hållaren

  Välj plats hållaren, klicka på fliken format och gör önskade ändringar. Om du till exempel vill ändra fyllnings färgen för plats hållaren klickar du på fyllningunder figur format.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ersätta LED texten i en plats hållare

Om du skapar en mall och vill ange specifika instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en plats hållare i en bild kan du ersätta uppmaningen i vyn bild bakgrund. I följande exempel "Klicka för att lägga till projekt namn" ersätter standard uppmaningen i en rubrik plats hållare.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I vyn bild bakgrund klickar du på den första bildlayouten under Bild bakgrunden i navigerings fönstret. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Om du vill ersätta platshållartexten markerar du texten Klicka för att redigera huvud rubrik formatoch skriver eller klistrar in den anpassade texten, klickar för att lägga till projektets rubrik.

  Platshållartexten ändras till Klicka här om du vill lägga till projekt rubrikoch du ser den nya LED texten i plats hållaren när du går tillbaka till normalvyn.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ta bort sid fots element från en bildlayout

Sid fots plats hållarna ingår som standard när du lägger till en ny Bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sid fots text och bild nummer. Formatering, storlek och placering för sid fots plats hållarna ärvs från sid fots elementen i bild bakgrunden, förutom om du redigerar plats hållaren för sidfoten direkt på bildlayouten.

Viktigt!: Även om sid fots elementen visas i bild bakgrunden och bildlayouter i vyn bild bakgrund måste du aktivera dem innan de visas i presentationens bilder. Om du vill aktivera sidhuvuden och sid fötter klickar du på Infoga -menyn och sedan på sidhuvud och sidfot.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken bild bakgrund och avmarkera sedan kryss rutan Tillåt sidfot under Redigera layout.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Mer information finns i

Skapa eller ändra bildlayouter

Ändra en bildbakgrund

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×