Lägga till punkter och nummer i text

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda punkt-eller nummer listor för att ordna texten eller Visa en sekventiell process i en PowerPoint-presentation.

Din webbläsare har inte stöd för video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

  Visa menyfliksområdet med vanliga markerade
 2. Klicka på en miniatyr bild som du vill lägga till en punkt lista eller numrerad text till till vänster i PowerPoint-fönstret.

  Galleri med vänstra miniatyrer med bild markerad
 3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

 4. På fliken Start i gruppen stycke klickar du på punkt lista - Bild av knappen Punktlista eller numrerade  Bild av knapp .

  Markerad text med punkter

  Meddelanden: 

Ändra punktens färg och format och förstå begränsningarna

Du kan ändra färg, format eller storlek på punkter eller nummer i din PowerPoint-presentation och du kan ändra det nummer du vill börja med.

 1. Om du vill ändra en punkt eller ett nummer placerar du markören i början av den rad som du vill ändra. Om du vill ändra flera punkter eller nummer markerar du texten i alla de punkter eller nummer som du vill ändra.

 2. Klicka på Start, klicka på pilen bredvid knappen punkter eller Numrering och klicka sedan på punkter och numrering.

  Knapparna Punktlista och Numrering

  Tips: För att snabbt ändra format på en punktlista eller numrerad lista klickar du bara på det format du vill använda i listan som visas när du klickar på pilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista.

 3. I rutan punkter och numrering , på fliken punkt lista eller Numrerad flik (beroende på vilken typ av listor du arbetar med) väljer du de format ändringar du vill göra, till exempel:

  • Punkt-eller nummer format

  • Färg

  • Storlek (om du vill ändra storlek på en punkt eller ett nummer så att det är en specifik storlek i förhållande till texten, klicka på storlekoch ange en procents ATS)

  • Start nummer (på fliken Numrerad lista anger du det nummer du vill ha i rutan börja med )

  • Bilder (om du vill använda en bild som punkt lista klickar du på bildoch bläddrar för att hitta en bild på fliken punkt lista )

  • Symboler (om du tillfälligt vill lägga till ett tecken från listan symbol på fliken punkt lista klickar du på Anpassapå fliken punkt lista, klickar på en symbol och sedan på OK. Du kan använda symbolen på bilderna från List rutorna.

  • SmartArt-grafik (om du vill konvertera en befintlig punkt eller numrerad lista till SmartArt-grafikklickar du på Start > konvertera till SmartArt)

  Tips: 

Tillämpa anpassade format på flera sidor

Det bästa sättet att tillämpa anpassade listformat på alla bilder i presentationen är att ändra bildbakgrunden. Alla listor som du gör i bild bakgrunden sparas och används i alla bilder. Du kan också redigera eller skapa en eller flera bildlayouter som innehåller dina anpassade listformat och lägga till dessa layouter i presentationen där du vill använda dina listformat.

List begränsningar i PowerPoint

Det finns några saker du inte kan göra med listor i PowerPoint som du kan använda i andra Office-program, till exempel Word. PowerPoint stöder till exempel inte:

 • Numrerade listor (1,1, 1,2 och så vidare).

 • Definiera nya tal format (du måste välja bland standard uppsättningen med format som finns på fliken Numrerad lista i rutan punkter och numrering ).

 • Tillämpa fet, kursiv eller understruken formatering på punktlistor eller numrerade listor (all typ av formatering tillämpas på hela den rad eller lista som är markerad).

 • Kapslade listor (du kan trycka på TABB eller på öka List nivå Knappen Öka indrag för att skapa samma effekt, men ett nytt indraget punkt-eller nummer format anges inte automatiskt av PowerPoint ).

Vanliga frågor och svar

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Kontrol lera att du placerar punkter eller nummer i en text ruta och inte en rubrik ruta. I en text ruta får du ett nummer eller en punkt varje gång du trycker på Retur. Om du trycker på Ctrl + Returfår du fler rader utan punkter (bra för detalj och anteckningar på en punkt lista eller en numrerad linje).

Bild av Tom rubrik ruta och tom text ruta för att visa var punkter fungerar.

Texten förväntas vara en rubrik eller rubrik i rutan rubrik . Du kan använda siffror och punkter, men alla text rader behandlas som en enda rad, vilket resulterar i en punkt eller ett nummer.

Om du vill sluta skapa punkter eller nummer och gå tillbaka till text klickar du på punkt lista  Bild av knappen Punktlista eller numrera  Bild av knapp igen för att inaktivera funktionen.

Du kan också trycka på Retur och sedan trycka på Backsteg Om du vill radera punkten eller numret. Därefter kan du börja lägga till text eller trycka på Retur för att lägga till extra tomma rader.

Om du vill skapa en indragen (underordnad lista) i en lista placerar du markören i början av raden som du vill dra in och klickar sedan på öka listnivå i gruppen stycke på fliken Start .

Knapparna Minska listnivå och Öka listnivå

1. Minska listnivå (indrag)

2. Öka listnivå (indrag)

Om du vill flytta texten tillbaka till en nivå med mindre indrag i listan placerar du markören i början av raden och klickar på minska listnivåi gruppen stycke på fliken Start .

Om du vill öka eller minska avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten på en rad placerar du markören i början av raden. Visa linjalen genom att klicka på linjalen i gruppen Visa på fliken Visa . På linjalen klickar du på det hängande indraget (som visas i diagrammet nedan) och drar för att ändra avståndet mellan punkten eller numret och motsvarande text.

Det finns tre olika Bryt punkter som visas på linjalen för att Visa indraget för en text ruta.

Indragsmarkeringar

1. första radens indrag – anger positionen för det faktiska punkt-eller nummer tecknet. Om stycket inte är en punkt visas positionen för den första text raden.

2. vänster indrag – justerar både den första raden och hängande indrags markörer och behåller deras relativa mellanrum.

3. hängande indrag – anger positionen för de faktiska text raderna. Om stycket inte är en punkt visas den andra linjens placering (och efterföljande rader) med text.

Följ de här anvisningarna om du vill ändra standard punkterna i PowerPoint på en Windows-dator.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

  Visar knappen Bildbakgrund i menyfliksområdet i PowerPoint

 2. Markera Bild bakgrunden (den första, större bilden på miniatyr panelen).

  BakGrunds bild markerad från miniatyr panelen
 3. Klicka på fliken Start.

 4. Markera en eller flera av punkt linjerna i exemplen.

 5. Klicka på nedpilen på punkt knappen och välj det format du vill använda som standard.

  Ange standard punkten för alla nivåer
 6. Upprepa om du har olika punkter för olika rader.

 7. När du är klar med att uppdatera punkt format klickar du på fliken bild bakgrund och klickar sedan på Stäng bakgrundsvy.

När du infogar en bild eller en text ruta för punkter visas de nya standardinställningarna för punkten.

Mer information om bakgrunder finns i ändra en bild bakgrund.

Använd punkter och nummer för att presentera massor av text eller en sekventiell process i en Microsoft PowerPoint 2010-presentation.

 1. Gå till gruppen presentationer på fliken Visa . Klicka på Normal.

  Visa menyfliksområdet med knappen normal markerad
 2. Till vänster i PowerPoint-fönstret, i fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder , klickar du på fliken bilder och klickar sedan på en miniatyr bild som du vill lägga till en punkt lista eller numrerad text för. Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

  Markerad text och knappen punkt lista markerad
 4. På fliken Start i gruppen stycke klickar du på punkt lista - Bild av knappen Punktlista eller numrerade  Bild av knapp .

  Meddelanden: 

Använd punkter och nummer för att presentera mycket text eller en sekventiell process i en Microsoft Office PowerPoint 2007 presentation.

 1. Gå till gruppen presentationer på fliken Visa . Klicka på Normal.

  Visa menyfliksområdet med knappen normal markerad
 2. I fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder klickar du på en miniatyr bild.

  Galleri med vänstra miniatyrer med bild markerad
 3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

  Markerad text med knappen punkt markerad
 4. På fliken Start väljer du gruppen Stycke och klickar på Punktlista eller Numrerad lista.

  Obs!: Om du vill öka eller minska indraget och ändra avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten kan du läsa Hur kan jag öka eller minska avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten på en rad? i den här artikeln.

Formatera text som en lista

 1. Gå till den bild där du vill lägga till List format.

 2. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

 3. På fliken Start i gruppen stycke klickar du på punkt lista - Bild av knappen Punktlista eller numrerade  Bild av knapp .

  Markerad text med punkter

  Obs!: Om du vill ändra alla text rader kan du välja konturen för rutan plats hållare eller text som innehåller texten och sedan använda punkten eller numreringen.

  Standard stil för punkter eller numrering tillämpas omedelbart på den markerade texten. Om du vill visa ett galleri med formateringsalternativ för listan klickar du på den lilla nedåtpilen på knappen punkter eller numrering:

  Galleri med punkt listans formatmallar

  Bild 1: punkt lista: Formatmallslista

  Galleri med formatmallar för numrerade listor i PowerPoint Online

  Bild 2: numrerad lista: Formatmallslista

 4. Om du vill ändra indrags nivån för listan markerar du listan och klickar på öka indrag Knappen Öka indrag eller minska indragi menyfliksområdet på fliken Start .

Markera text

Så här markerar du ett ord: peka på ordet och dubbelklicka på musen.

Markera ett stycke genom attpeka på ett ord i stycket och trippelklicka.

Mer information finns i

ord en rad i taget i PowerPoint

Använda eller ändra en bildlayout

Vad är en bild bakgrund?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×