Lägga till punkter och nummer i text

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda punktlistor eller numrerade listor för att organisera din text eller visa en sekventiell process i presentationen PowerPoint.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

  Visa menyfliksområdet med Normal markerat
 2. Klicka på den miniatyrbild där du vill lägga till punktlistor eller numrerade text i till vänster i PowerPoint-fönstret.

  Vänster miniatyrbild galleriet med bilden markerad
 3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

 4. Klicka på punkter Bild av knappen Punktlista eller Numrering Bild av knapp på fliken Start i gruppen stycke.  

  Markerad text med punkter används

  Meddelanden: 

Använd punkter eller nummer för att presentera stora mängder text eller en sekventiell process i en Microsoft PowerPoint 2010-presentation.

 1. På fliken Visa i gruppen Presentationsvyer. Klicka på Normal.

  Visa menyfliksområdet med normal markerad knapp
 2. Klicka på fliken bilder till vänster i PowerPoint-fönstret i rutan som innehåller den Disposition och bilder flikar och klicka sedan på den miniatyrbild som du vill lägga till punktlistor eller numrerade text i. Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

  Markerad text och punkt-knappen markerad
 4. Klicka på punkter Bild av knappen Punktlista eller Numrering Bild av knapp på fliken Start i gruppen stycke.  

  Meddelanden: 

Använd punkter eller nummer för att presentera stora mängder text eller en sekventiell process i en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation.

 1. På fliken Visa i gruppen Presentationsvyer. Klicka på Normal.

  Visa menyfliksområdet med normal knapp markerad
 2. Klicka på en miniatyrbild i fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder.

  Vänster miniatyrbild galleriet med bilden markerad
 3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

  Markerad med punkt-knappen markerad text
 4. På fliken Start väljer du gruppen Stycke och klickar på Punktlista eller Numrerad lista.

  Obs!: Om du vill öka eller minska indraget och ändra avståndet mellan en punkt eller nummer och texten, se hur jag öka eller minska avståndet mellan en punkt eller nummer och texten i en rad? i den här artikeln.

Formatera text som en lista

 1. Gå till den bild som du vill formatera listan.

 2. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

 3. Klicka på punkter Bild av knappen Punktlista eller Numrering Bild av knapp på fliken Start i gruppen stycke.  

  Markerad text med punkter används

  Obs!: Om du vill ändra alla textrader, du kan välja platshållare eller text som innehåller text, kontur och tillämpar sedan punktlistan eller numrering.

  Standard punktformat eller numreringsformat verkställs omedelbart i den markerade texten. Om du vill visa olika formateringsalternativ för listan, klicka på den lilla nedåtriktad pil på punkter eller numrering knappen:

  Galleriet för formatmallar punktlista

  Bild 1: Punktlista: formatgalleriet

  Galleriet för formatmallar för numrerad lista i PowerPoint Online

  Bild 2: Numrerad lista: formatgalleriet

 4. Om du vill ändra indragsnivån för listan, väljer du i listan och klicka sedan på Öka indrag Knappen Öka indrag eller Minska indrag Knappen Minska indrag på fliken Start i menyfliksområdet.

Markera text

Markera ett ord: peka på ordet och dubbelklicka på musen.

Markera ett stycke: peka på ett ord i stycket och trippelklicka.

Ändra färg och format på punkter och förstår vilka begränsningar som finns

Du kan ändra färg, format eller storlek på punkter eller numrering i presentationen PowerPoint och du kan ändra det nummer du vill börja från.

 1. Om du vill ändra en punkt eller ett nummer placerar du markören i början av den rad som du vill ändra. Om du vill ändra flera punkter eller nummer markerar du texten i alla de punkter eller nummer som du vill ändra.

 2. Klicka på Start, klickar du på pilen bredvid punkter eller Numrering knappen och klicka sedan på punkter och numrering.

  Knapparna Punktlista och Numrering

  Tips: För att snabbt ändra format på en punktlista eller numrerad lista klickar du bara på det format du vill använda i listan som visas när du klickar på pilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista.

 3. I dialogrutan punkter och numrering på fliken Punktlista eller Numrerad lista fliken (beroende på vilken typ av lista du arbetar med), väljer du de formatändringar du vill göra, t.ex:

  • Punktlista eller Listtecken

  • Färg

  • Storlek (om du vill ändra storlek på en punkt eller nummer så att det är en viss storlek i förhållande till texten, klicka på storlek och anger en procentsats)

  • Startnummer (på fliken Numrerad lista anger du det nummer du vill använda i rutan Börja med )

  • Bild (om du vill använda en bild som punkt går du till fliken Punktlista, klicka på bild och bläddra till en bild)

  • Symboler (att tillfälligt lägga till ett tecken från listan symbol på fliken Punktlista på fliken Punktlista, Anpassa, en symbol och klicka sedan på OK. Du kan använda symbolen för bilderna i listorna format)

  • SmartArt-grafik (om du vill konvertera en befintlig punktlista eller numrerad lista till SmartArt-grafikklickar du på Start > Konvertera till SmartArt )

  Tips: 

  • Om du vill ändra format på bara något eller några av punkt eller nummer formaten i en lista, till exempel färg eller storlek, placera markören i början av raden som du vill ändra innan du öppnar dialogrutan punkter och numrering. Ändringarna gäller endast för de markerade raderna.

  • Om du vill justera justering av objekt i en lista, se hur jag öka eller minska avståndet mellan en punkt eller nummer och texten i en rad? i den här artikeln.

Tillämpa anpassade format på flera sidor

Det bästa sättet att använda anpassad lista formatmallar på alla bilder i presentationen är att modifiera bildbakgrunden. Någon lista anpassning som du gör i bildbakgrunden sparas och tillämpas på alla bilder. Du kan också redigera eller skapa en eller flera bildlayouter som innehåller anpassad lista formatmallar och lägga till dessa layouter i presentationen där du vill använda listformatmallar.

Listan begränsningar i PowerPoint

Det finns några saker som du inte kan göra med listor i PowerPoint som du kan göra i andra Office program, till exempel Word. Till exempel stöder PowerPoint inte:

 • Decimal numrerade listor (1.1, 1.2 och så vidare).

 • Definiera nya talformat (du måste välja mellan att standarduppsättningen formatmallar som erbjuds på fliken Numrerad lista i rutan punkter och numrering ).

 • Tillämpa fet, kursiv eller understruken formatering på punktlistor eller numrerade listor (all typ av formatering tillämpas på hela den rad eller lista som är markerad).

 • Kapslade listor (du kan trycka på TABB eller klicka på Öka listnivå Knappen Öka indrag om du vill skapa samma resultat, men en ny indragna punktlista eller Listtecken inte angetts automatiskt i PowerPoint).

Vanliga frågor och svar

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Kontrollera att du ska lägga punkter eller nummer i en textruta, och inte en Rubrik. I en textruta kan få du ett tal eller punkt varje gång du trycker påRetur. Om du trycker påCtrl+Retur, du får ytterligare linjer utan punkter (bra för uppgifter eller anteckningar på en punktlista eller en numrerad rad).

Bild av tomma Rubrikrutan och tom textruta för att visa var punkter fungerar.

I en Titel bör texten vara en enskild radrubrik eller rubrik. Du kan använda tal eller punkter, men den behandlar alla textrader som en enskild rad, vilket resulterar i ett enstaka punkter eller nummer.

Sluta skapa punkter eller nummer och återgå till text, klickar du på punkter   Bild av knappen Punktlista eller Numrering   Bild av knapp igen för att inaktivera funktionen.

Du kan också trycka påRetur och sedan trycka på Backstegatt radera den punkten eller numret. Du kan sedan börja lägga till text, eller tryck påReturlägga till extra tomma rader.

Om du vill skapa en lista med indrag (underordnad) i en lista placerar du markören i början av raden som du vill dra in och klicka sedan på Öka listnivå på fliken Start i gruppen stycke.

Knapparna Minska listnivå och Öka listnivå

1. minska listnivå (indrag)

2. öka listnivå (indrag)

Placera markören i början av raden om du vill flytta tillbaka text till en lägre nivå i listan, och klicka sedan på Minska listnivå på fliken Start i gruppen stycke.

Om du vill öka eller minska avståndet mellan en punkt eller nummer och texten i en rad genom att placera markören i början av textraden. Om du vill visa linjalen i gruppen Visa på fliken Visa klickar du på kryssrutan Linjal. Klicka på hängande indrag (som visas i diagrammet nedan) och dra för att ändra avståndet mellan punkten eller numret och motsvarande text på linjalen.

Det finns tre olika markörer som visas på linjalen och ange indrag som definierats för en textruta.

Indragsmarkeringar

1. indrag av första raden – anger positionen för den faktiska punkt eller ett nummer. Om stycket som inte är punktlista anger positionen för den första textraden.

2. vänsterindragets – justerar första raden och hängande indragsmarkörer och behåller sin relativa avstånd.

3. hängande indrag – anger positionen för de faktiska textraderna. Om stycket som inte är punktlista anger placering av andra raden (och efterföljande rader) med text.

Följ dessa steg om du vill ändra standardpunkternas i PowerPoint på din Windows-dator.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

  Visar knappen Bildbakgrund i menyfliksområdet i PowerPoint

 2. Markera den bildbakgrund bild (den första, större bilden i panelen bildminiatyrer).

  Bildbakgrunden markerad miniatyr-panelen
 3. Klicka på fliken Start.

 4. Markera en eller flera av punktlista raderna i exemplen.

 5. Klicka på nedpilen på knappen punktlista och välj det format du vill använda för en standard.

  Ange standard punkt för alla nivåer
 6. Upprepa om du har olika punkter för olika rader.

 7. När du är klar uppdatera punktformatet, klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Stäng bakgrundsvy.

När du infogar en bild eller en textruta för punkter återges din nya punkt standardinställningar.

Mer information som arbetar med bakgrunder finns i Ändra en bildbakgrund.

Mer information finns i

Kontrollera ord visas en rad i taget i PowerPoint

Tillämpa eller ändra en bildlayout

Vad är en bildbakgrund?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×