Lägga till postnummerstreckkoder till etiketter eller kuvert i Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

USA posttjänster (USPS) utvecklats leverans punkt streckkod (DPBC) för att automatisera sortering av bokstaven e-post till mer än 100 miljoner unika leverans punkter i USA. När du lägger till postnummerstreckkoder på varje kuvert eller etikett i dina meddelanden skickas kanske du är berättigad till en automation rabatt.

Adressetikett med streckkod

Streckkod krav

Innan du lägger till postnummerstreckkoder etiketter och kuvert, måste du ha en streckkod teckensnitt på datorn. Du kan få streckkoden teckensnitt från en mängd olika företag. Om du vill söka efter ett företag som erbjuder streckkoden teckensnitt, söka efter ”streckkod” ”streckkoden teckensnittet eller” online.

Noga läsa dokumentationen som medföljer streckkoden teckensnitt som du köper. I dokumentationen som ska skrivas ut exakt vilka tecken och tal som du vill skriva om du vill skapa en giltig streckkoden samt teckenstorlek du använder om du vill uppfyller USPS krav, hur du skapar long staplar som ram början och slutet av streckkod , med mera.

USPS riktlinjer för postnummerstreckkoder varierar beroende på vilken typ av utskick (bokstaven svara e-post, tidskrifter och så vidare). Måste du kontrollera riktlinjerna för kraven som relaterar till din specifika användningen. Grupp adressetiketter kostnader kräver att du följer vissa hantering och e-procedurer. Dessutom ändras USPS med jämna mellanrum som beräknas postnummerstreckkoder. Se till att arbeta med din lokala inlägg office dessa orsaker.

Du lägger till streckkoder etiketter eller kuvert på samma sätt som du lägger till namn och adresser, genom att förbereda en datakälla och använda dokumentkoppling.

Datakällan är mottagarlista för Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Access databastabell, Microsoft Office Excel-kalkylblad, kontaktlistan i Microsoft Office Outlook eller en annan strukturerade fil där du har sparat namn och adresser som du Om du vill koppla till etiketter eller kuvert.

Du måste skapa en streckkod kolumn i datakällan. Varje rad i kolumnen streckkod måste innehålla en kombination av tecken och tal som skrivs ut i en streckkod teckensnitt som två lång staplar ramen streckkoden, ZIP + 4 kod, leverans peka kod och korrigering tecken.

Excel-kalkylblad som innehåller kolumnen Streckkod

1. varje kolumn i en datakälla representerar en kategori med information. Du kan lägga till specifik information som lagras i varje rad i en kolumn till dina utskrivna etiketter och kuvert genom att infoga en platshållare för kolumn (kallas även en datafält) i den första etiketten eller kuvertet.

2. Definiera Postnummerstreckkoden för den adress som är på samma rad på tecken och siffror i den här cellen. I det här exemplet representerar parenteser lång staplar ramen streckkoden. I dokumentationen som medföljer streckkod teckensnittet att ta reda på vilka tecken som du ska använda.

3. informationen i varje rad motsvarar den information som visas på en etikett eller kuvert.

Lägga till streckkoder till en datakälla

Om du inte redan har en distributionslista som du kan använda som datakälla, måste du skapa ett. Information om hur du skapar distributionslistor finns i Tips om distributionslistor.

Om du redan har en distributionslista, måste du lägga till streckkoden talen i varje post. Du kan skriva talen i en kolumn med den datakälla som du tänker använda för kopplingen.

Om du har skapat din datakälla i Publisher kan du använda följande procedur för att uppdatera datakällan. Om du har skapat datakällan i Access, Excel, Outlook eller ett annat program uppdaterar du bäst datakällan i samma program som du använde för att skapa den. Du kan också redigera en datakälla som har skapats i något av dessa program när du ansluter till mottagarlistan under en dokumentkoppling i Publisher.

Uppdatera datakällan

 1. I Publisher klickar du på Utskick > Välj mottagare > Använd en befintlig lista.

 2. Välj den datakälla som du vill redigera och klicka sedan på Öppna.

 3. Klicka på Anpassa kolumner i dialogrutan Redigera datakälla.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Anpassa adresslista.

 5. Skriv ett fält namnet (eller kolumnrubriken), till exempel streckkodeni dialogrutan Lägg tilldelningsfält, klicka på OK och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på den första cellen i den nya kolumnen där du vill skriva in data i dialogrutan Redigera datakälla.

 7. Skriv en streckkod och tryck sedan på NEDPIL för att flytta till nästa rad.

 8. Upprepa tills du har angett alla streckkoder som du tänker använda.

 9. Klicka på OK om du vill spara och stäng filen.

  Obs!: Även om du har en streckkod kolumn i datakällan måste fortfarande en separat postnummer kolumn om du vill att postnummer och andra postnummer ska visas i adressen på utskrivna etiketter eller kuvert.

När datakällan har konfigurerats är det dags att öppna publikation kuvert eller etikett. Om du redan har en publikation som du använde för utskick tidigare kan du bara öppna publikationen. Om du startar från början, öppna en publikation som motsvarar storleken på kuvert och etiketter som du tänker skriva ut namn, adresser och streckkoder. Om du skriver ut etiketter, anteckning produktnummer, till exempel 5160 eller L7163, som är associerad med paket med etiketter som du har köpt. Du kommer att behöva detta nummer för att öppna rätt publikationen.

Öppna en befintlig publikation

 1. I Publisher klickar du på Arkiv > Öppna.

 2. Leta upp och öppna kuvert eller etikett publikationen som du vill använda.

Börja från början med kuvert

 • Gör något av följande i listan publikationer:

  • Börja med en fördefinierad kuvert, Skriv Kuvert i rutan Sök efter onlinemallar, dubbelklicka på en mall och anpassa det genom att göra de ändringar du vill.

  • Börja med en vanlig tom kuvert, klicka Fler tomma sidstorlekar och välj under Publikationer typKuvert.

Börja från början med etiketter

Många publikationer kan ställas in att skriva ut på en specifik tillverkares etiketter. Du kan till exempel skapa etiketter med hjälp av något av formaten i Publisher och skriv sedan ut publikationen på en specifik tillverkares etikett papper, till exempel Avery, NCR eller Printec.

 1. I Publisher klickar du på Fler tomma sidstorlekar och under Publikationer typ klickar du på Adressetiketter, Etiketter eller Andra etiketter.

 2. Hitta namnet på tillverkaren av dina etiketter och expandera listan.

 3. Bläddra igenom Etikettpublikationer och dubbelklicka på produktnummer eller storlek som matchar överens med dina paket med etiketter.

  Om du inte ser en publikation tal som exakt matchar numret på förpackningen, titta på paketet och den information som medföljde etiketterna. Andra produktnummer kan stå som är tillgängliga i Publisher som har samma storlek och layout som etiketterna du köpte. Du kan till exempel välja Avery 8463, 8663, 15163 eller 18163 i Publisher om du vill skriva ut på Avery 8163.

Med etiketter eller kuvert publikationen öppet går du är redo att ansluta till en datakälla, vilket är en fil som innehåller namn, adresser och streckkoder som du vill lägga till. När du har skapat anslutningen kommer du att redo att lägga till platshållare (kopplingsinstruktioner) till första publikationen för att ange var adress och streckkoden ska visas på utskrivna etiketter eller kuvert.

Om du vill koppla bilder till publikationssidor – att lägga till en företagslogotyp, till exempel – datakällan måste inkludera filnamn eller sökvägar för de bildfiler som du vill sammanfoga. Inkludera inte faktiska bilder eller bilder i datakällan.

Ansluta till datakällan

 1. Klicka på Utskick > Koppla dokument > steg för steg-guiden Koppla dokument.

 2. Klicka på Använd en befintlig lista under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 3. Klicka på den datakälla som innehåller streckkoderna i dialogrutan Välj datakälla.

  Som standard lagrar Microsoft Publisher-datakällor i mappen Mina datakällor. Du kan behöva bläddra för att hitta datakällan.

 4. Klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar visas andra dialogrutor begär specifik information. Om datakällan är ett Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information på flera kalkylblad, måste du markera det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. Dialogrutan Mottagare av kopplat dokument ger dig möjlighet att begränsa eller sortera posterna i datafilen. Du kanske vill göra ett utskick bara till kunder i en viss stad. Om du inte vill begränsa eller sortera informationen, klickar du på OK. Om du vill begränsa eller sortera informationen kan göra du följande saker innan du klickar på OK.

  • Om du inte vill att informationen i en viss rad ska visas på en etikett eller kuvert, markerar du kryssrutan i början av raden att radera den.

  • Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera stigande eller fallande ordning efter informationen i en viss kolumn raderna.

  • Klicka på pilen bredvid en kolumnrubrik om du vill begränsa listan med rader efter specifika villkor.

   Obs!: Om du har använt en Outlook-kontakter-fil som datakälla och lagrade streckkoder i ett av fälten användarnamn (till exempel Info 1 ) kan måste du rulla långt till höger i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument för att se fältet. Du kan ändra placeringen av ett fält i dialogrutan genom att dra fältets kolumnrubrik i taget till vänster eller höger.

 6. Klicka på OK för att återgå till åtgärdsfönstret Koppla dokument.

Lägga till och formatera platshållare på kuvert och etiketter

Platshållare, även kallat datafält, motsvarar kolumnrubriker från datakällan. Genom att placera en streckkod datafält i en publikation med etiketter eller kuvert, anger du där du vill ha information från kolumnen streckkoden ska visas i de utskrivna kopiorna. Du kan formatera fält så att informationen på utskrivna etiketter eller kuvert ser ut som du vill att det ska se ut. Du måste du formatera fältet streckkoden så att informationen i fältet skrivs ut i en streckkod teckensnitt.

Lägga till och formatera platshållare på kuvert

 1. Om du har skapat en uppsättning med företagsinformation infogas det som avsändaradressen. Om inte och om du inte skrivs ut på kuvert som redan har avsändaradressen ut på dem eller om du utgick från en tom sida storlek att skapa publikationen kuvert och lägga till avsändaradressen.

  • Om det finns exempeltexten för avsändaradressen, klickar du på den och Skriv avsändaradressen.

  • Om ingen avsändaradress textruta klickar du på Infoga > Rita textruta Bild av knapp .

   Dra diagonalt om du vill skapa en textruta för avsändaradressen på kuvert, och Skriv avsändaradressen.

 2. Lägg till fält för adress och streckkoden.

  • Om det finns exempeltexten för e-postadress på kuvertet, gå på till nästa steg.

  • Om ingen textrutan för e-postadress klickar du på Infoga > Rita textruta Bild av knapp .

   Dra diagonalt om du vill skapa en textruta för e-postadressen på kuvert.

 3. Klicka på Infoga > Rita textruta Bild av knapp igen.

  På kuvert, ovanför textrutan e postadress dra diagonalt om du vill skapa ytterligare en textruta för streckkoden. Rita textruta enligt förskjutning som anges av USPS fältet kod riktlinjer.

  Till exempel måste den troliga streckkoden vara minst.04 tum från formulärets överkant kryssrutan postadress för text, ned i textrutan streckkoden och kanten på kuvertet. Textrutan måste förmodligen ska vara nästan 3 tum länge för att passa hela utskrivna streckkoden.

  Obs!: Se till att kontrollera USPS riktlinjer för mätning av förskjutning från andra element på kuvertet.

 4. Klicka i kryssrutan postadress för text.

 5. Klicka på Adressblock i åtgärdsfönstret Koppla dokument under fler objekt.

 6. Välja format för mottagarnas namn i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på Matcha fält.

 7. Kontrollera att varje adress komponent visas till vänster som du använder i dina adresser matchas med en kolumn från datakällan till höger i dialogrutan Matcha fält. Klicka på OK och klicka sedan på OK.

  Fältet «Adressblock» visas i publikationen kuvert.

 8. Klicka i textrutan streckkoden. Klicka på streckkoden datafält i listan för att lägga till en «streckkodsfält ”i publikationen kuvert i åtgärdsfönstret Koppla dokument under Förbered publikationen.

  Lista med datafält i åtgärdsfönstret Koppla dokument

  Om du kopplar streckkoder från en Outlook-kontakter fil kallas antagligen det fält som innehåller streckkoderna Info 1, Info 2, Info 3 och Info 4.

 9. Markera fältet «Streckkoden» eller «Info ”som du just lagt till, inklusive på v-formen («»).

 10. Klicka på Start > teckensnitt.

 11. Välj streckkod teckensnitt i dialogrutan teckensnitt under teckensnitt.

  Välj den teckenstorlek som uppfyller USPS krav enligt dokumentationen teckensnitt under storlek.

 12. Klicka på OK.

  Fältet «Streckkoden» eller «Info ”kan ändra storlek och utseende.

  Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och annat för adressetiketter adresstexten också. Markera fältet «Adressblock», inklusive på v-formen («»), och den formatering du vill använda.

Lägga till och formatera platshållare i etiketter

 1. Lägga till fält för adress och streckkoden genom att göra något av följande:

  • Om exempeltexten på etiketten klickar du på den. Placera pekaren över Radera runda cirkel högst upp i textrutan. Dra ned för att göra textrutan ca-program eller hälften av dess ursprungliga storlek. Klicka utanför textrutan för att avbryta markeringen av textrutan.

  • Om ingen exempeltexten på etiketten klickar du på Infoga > Rita textruta Bild av knapp .

   På etiketten, dra diagonalt om du vill skapa en adressetikett adressruta som är ungefär hälften till-program höjden och nästan hela längden på etiketten, förutom om.25 tum i båda ändar. Se till att lämna ungefär.125 tum utrymme längst ned i etiketten.

 2. Klicka på Infoga > Rita textruta Bild av knapp .

  Dra diagonalt för att skapa en textruta för streckkoden i den tomma övre delen av etiketten. Se den här nya textrutan samma längd som andra texten på etiketten, och låt utrymme på minst.04 tum mellan överst på textrutan och överst på etiketten och mellan ned i textrutan streckkoden och textrutan under den.

 3. Klicka i textrutan e adress på etiketten. Klicka på Adressblock i åtgärdsfönstret Koppla dokument under fler objekt.

 4. Välja format för mottagarnas namn i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på Matcha fält.

 5. Kontrollera att varje adress komponent visas till vänster som du använder i dina adresser matchas med en kolumn från datafilen till höger i dialogrutan Matcha fält. Klicka på OK och klicka sedan på OK.

  Fältet «Adressblock» visas i etikettpublikationen.

 6. Klicka i textrutan streckkoden. Klicka på streckkoden datafält i listan för att lägga till en «streckkodsfält ”i publikationen kuvert i åtgärdsfönstret Koppla dokument under Förbered publikationen.

  Lista med datafält i åtgärdsfönstret Koppla dokument

  Om du kopplar streckkoder från en Outlook-kontakter fil kallas antagligen det fält som innehåller streckkoderna Info 1, Info 2, Info 3 och Info 4.

 7. Markera «streckkoden» eller «Info ”fält du just lagt till, inklusive på v-formen («»).

 8. Klicka på Start > teckensnitt.

 9. Välj streckkod teckensnitt i dialogrutan teckensnitt under teckensnitt. Välj den teckenstorlek som uppfyller USPS krav enligt dokumentationen teckensnitt under storlek. Klicka på OK.

  Fältet «Streckkoden» eller «Info ”kan ändra storlek och utseende.

  Du kan ändra teckensnitt, storlek, färg och mer för adressetiketter adresstexten också. Bara väljer du fältet «Adressblock» och den formatering du vill använda.

Nu är det dags att koppla information från datafilen till publikationen för att skapa en ny etikett eller ett kuvert för varje rad med information som du har valt att sammanfoga. Du kan identifiera eventuella problem som behöver lösas innan du skriver ut dem när du förhandsgranskar i publikationer.

Förhandsgranska adresser och streckkoder

 1. Om du vill förhandsgranska poster i ordning klickar du på navigeringsknapparna Knappen Framåt Bakåtknappen för att se hur varje post visas i den kopplade publikationen.

  Här finns information om hur en kopplade publikation kan se ut:

  Förhandsgranskning av etikett med streckkod

 2. Om du ser problem nu är det dags att åtgärda dem. Exempel på problem som kan uppstå:

  • Saknas vissa av streckkod

   Textrutan streckkoden kanske är för kort för att hela streckkoden ska visas. Klicka på kantlinjen runt textrutan och dra en vit handtaget tills rutan har rätt längd.

  • Adresserna visas inte korrekt

   Adresser kanske inte visas korrekt. Klicka på länken Adressblock i åtgärdsfönstret Koppla dokument. Flytta pekaren till det övre vänstra hörnet av textrutan som innehåller den Adressblock, klickar du på Kopplingsinstruktion listrutemenyn Alternativ för Koppla fält och klicka sedan på Ändra adressblock.

   Klicka på Matcha fält i dialogrutan Ändra adressblock. Kontrollera att varje adress komponent visas till vänster som du använder i dina adresser matchas med en kolumn från datakällan till höger i dialogrutan Matcha fält. Klicka på OK och klicka sedan på OK.

  • Textformateringen ser inte bra ut

   Du kanske vill ändra teckensnitt eller teckenstorlek och teckenfärg i adressboken. Markera fältet «Adressblock», inklusive på v-formen («»).

   Klicka på Start > teckensnitt så att de ändringar du vill.

 3. Om du är nöjd med förhandsgranskningen längst ned i åtgärdsfönstret klickar du på Nästa: skapa kopplade publikationer.

Nu är du redo att skriva ut. Om du skriver ut adresser och streckkoder på kuvert publikationer på som enskilda blad. Om du skriver ut adresser och streckkoder på etiketter kan du skriva ut ett intervall med adresser och deras associerade streckkoder på ett ark med etiketter och du kan skriva ut flera kopior av samma adress och dess associerade streckkoder på alla etiketter på ett blad.

Skriva ut adresser och streckkoder på kuvert

När du skapar kuvertet och markera den sidstorlek som du vill använda är du redo att skriva ut kuvertet.

 1. Klicka på Skriv ut i åtgärdsfönstret Koppla dokument och klicka sedan på fliken pappersinställningar och publikationen.

 2. Kontrollera i förhandsgranskningsfönstret. Om du är osäker på hur du infogar kuvertet klickar du på Visa hur du infogar papper och klicka sedan på Öppna dialogrutan Inställningar för kuvert.

 3. Bild med tjock blå kantlinje visar det rekommenderade alternativet för skrivaren i dialogrutan Inställningar för kuvert.
  Bild av kuvertinställning

  Hur många brickor och alternativ varierar beroende på tillverkaren, typ och modell för den skrivare som du använder.

 4. Klicka på OK och sedan på Skriv ut.

 5. Klicka på Arkiv > Spara för att spara publikationen.

  Obs!: Tänk på att du vill spara inte är en uppsättning kuvert som du har skrivit ut. I stället sparar du publikationen med sin anslutning till datakällan och dess platshållarfält som. Genom att spara publikationen kan skapa du snabbt en annan uppsättning kuvert vid behov. Publikationen behåller länken till datakällan som den ska anslutna så att du kan hoppa direkt till Förhandsgranska steg.

Skriva ut adresser och streckkoder på etiketter

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Gör något av följande:

  • Så här konfigurerar du dina etiketter så att en annan adress och dess associerade streckkoden skrivs ut på varje etikett på ett blad och klicka på flera sidor per ark.

  • Så här konfigurerar du dina etiketter så att flera kopior av samma adress och dess associerade streckkoden att skriva ut alla etiketter på varje ark, klickar du på flera kopior per ark.

 3. Förhandsgranska utskriften och kontrollera att etikettinformationen justerar korrekt på etikettarket. Klicka på Förhandsgranska i åtgärdsfönstret Koppla dokument under Skapa kopplade publikationer. Om du behöver justera justera adresser och streckkoder på etiketter.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Stäng om du vill stänga förhandsgranskningsfönstret.

  2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

  3. Under Inställningar väljer du de inställningar du vill använda och se till att markera kryssrutan Spara inställningarna med publikationen.

  4. Klicka på Förhandsgranska om du vill kontrollera justeringarna i åtgärdsfönstret Koppla dokument under Skapa kopplade publikationer.

 4. Klicka på Skriv ut i åtgärdsfönstret Koppla dokument under Skapa kopplade publikationer. Välj de utskriftsalternativ du vill använda.

 5. Klicka på Arkiv >Spara för att spara publikationen.

  Obs!: Tänk på att du vill spara inte är en uppsättning kuvert som du har skrivit ut. I stället sparar du publikationen med sin anslutning till datakällan och dess platshållarfält som. Genom att spara publikationen kan skapa du snabbt en annan uppsättning kuvert vid behov. Publikationen behåller länken till datakällan som den ska anslutna så att du kan gå vidare till Förhandsgranska steg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×