Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll i Word 2016 för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder stavningskontrollen jämförs orden i dokumentet med de som finns i huvudordlistan, som ingår i Microsoft Word. Huvudordlistan innehåller de vanligaste orden, men kanske inte egennamn, tekniska termer eller förkortningar som du använder. Vissa ord kanske skrivs med versaler och gemener på ett annat sätt än vad du vill använda i dokumentet. Om du lägger till sådana ord i en egen ordlista flaggas de inte som felstavade ord under stavningskontrollen.

Mer information om hur du använder egna ordlistor finns i använda en egen ordlista i Office för Mac.

Viktigt!: När du lägger till ett ord i en egen ordlista i något Office-program blir ordet tillgängligt för stavningskontroller i alla Office-program.

Vad vill du göra?

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

Använda egna ordlistor

Skapa en egen ordlista

Lägga till en befintlig egen ordlista

Lägga till, ta bort eller redigera ord i en egen ordlista

Ändra språk för en egen ordlista

Ändra den förvalda egna ordlistan som ord läggs till i

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

Om du vill införa vissa ändringar i egna ordlistor öppnar du först dialogrutan Egna ordlistor.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Stavning och grammatik.

  Klicka på Stavning och grammatik för att ändra inställningar för kontroll av stavning och grammatik.

  Dialogrutan Stavning och grammatik visas i Word.

  Ändrar inställningar som påverkar stavning och grammatik i dialogrutan Stavning och grammatik.
 3. Om du vill använda egna ordlistor kontrollerar du att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Klicka på Ordlistor.

  Klicka på Ordlistor i Stavning och grammatik för att välja vilka anpassade ordlistor Word använder i stavningskontrollen.

  Dialogrutan Egna ordlistor visas i Word.

  I dialogrutan Egna ordlistor kan du lägga till, redigera och välja egna ordlistor och använda dem i stavningskontrollen.

Överst på sidan

Använda egna ordlistor

Det första steget när du ska hantera egna ordlistor är att välja de egna ordlistorna i dialogrutan Egna ordlistor.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor enligt anvisningarna i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

 2. I Egna ordlistor kontrollerar du att kryssrutan bredvid varje egen ordlista som du vill använda är markerad. Sedan klickar du på OK.

Överst på sidan

Skapa en egen ordlista

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor enligt anvisningarna i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Skriv ett namn för den egna ordlistan i rutan Spara som.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om du vill att den nya ordlistan ska användas med ett annat språk markerar du språket i listan Språk när den nya ordlistan är markerad i dialogrutan Egna ordlistor.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en befintlig egen ordlista

I dialogrutan Egna ordlistor anges de egna ordlistorna som kan användas i stavningskontrollen i Word. Om den ordlista som du vill använda – till exempel en som du har köpt från en tredje part – är installerad på datorn men inte visas i dialogrutan Egna ordlistor lägger du till den.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor enligt anvisningarna i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den egna ordlistan som du vill lägga till. Dubbelklicka sedan på ordlistefilen.

Om du behöver mer hjälp med att installera en ordlista från tredje part, läser du installationsanvisningarna för ordlistan.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller redigera ord i en egen ordlista

Utöver att lägga till ord från en egen ordlista när du kör stavningskontrollen kan du även redigera en egen ordlista direkt för att lägga till, ta bort och ändra ord i den ordlistan.

Obs!: När du redigerar en egen ordlista slutar Word att kontrollera stavningen medan du skriver. När du är klar med ändringarna i en egen ordlista och vill att Word återigen börjar kontrollera stavning medan du skriver går du till dialogrutan Stavning och grammatik, som visas i steg 2 i Öppna dialogrutan Egna ordlistor, och markerar Kontrollera stavning medan du skriver.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor enligt anvisningarna i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

 2. Markera den ordlista som du vill redigera.

  Se till att du inte oavsiktligt avmarkerar kryssrutan för ordlistan.

 3. Klicka på Redigera.

  Den egna ordlistan öppnas för redigering som ett dokument i Word.

 4. Gör dina ändringar och spara sedan dokumentet.

Överst på sidan

Ändra språk för en egen ordlista

När du skapar en ny egen ordlista anges den som standard till Alla språk, vilket innebär att ordlistan används när du gör en stavningskontroller av text på alla språk. Du kan emellertid koppla en ordlista till ett visst språk så att den bara används när du kontrollerar stavning på ett visst språk.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor enligt anvisningarna i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

 2. I dialogrutan Egna ordlistor väljer du den ordlista som du vill ändra.

 3. I listan Språk väljer du det språk som ordlistan ska användas med.

Överst på sidan

Ändra den förvalda egna ordlistan som ord läggs till i

När du kontrollerar stavning i ett dokument kan du välja att lägga till ord som flaggas som felstavat i en egen ordlista. De här orden läggs till i den förvalda egna ordlistan i Microsoft Word.

 1. Följ stegen i Öppna dialogrutan Egna ordlistor tills du öppnar dialogrutan Stavning och grammatik.

 2. I Stavning och grammatik väljer du en ordlista i listan Egen ordlista.

 3. Stäng dialogrutan Stavning och grammatik.

  Obs!: Om det bara finns en ordlista under en rubrik måste det vara standardordlistan. I så fall visas inte den här knappen.

Nästa gång du kontrollerar stavningen används den förvalda egna ordlistan som du har valt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×