Lägga till olika sidnummer eller talformat i olika avsnitt

Lägga till olika sidnummer eller talformat i olika avsnitt

Anta att du vill använda olika sidnummer eller talformat i olika delar av dokumentet. Du skulle t.ex. kunna använda i, ii, iii … i inledningen och innehållsförteckningen och 1, 2, 3 … i resten av dokumentet. För att du ska kunna göra det måste du först dela in dokumentet i olika avsnitt och se till att de inte är länkade till varandra. Därefter anger du sidnumreringen för varje avsnitt med hjälp av följande anvisningar.

Meddelanden: 

 • Om du använder Word Online kan du lägga till sidbrytningar men inte avsnittsbrytningar. Om du har Word-skrivbordsprogrammet kan du använda kommandot Öppna i Word och öppna dokumentet. När du är klar och sparar dokumentet finns det fortfarande lagrat där du öppnade det i Word Online. Om du inte har Word kan du prova eller köpa det i den senaste versionen av Office nu.

 1. Klicka allra längst upp på den första sidan där du vill påbörja, stoppa eller ändra sidnumreringen.

 2. Välj Layout (eller Sidlayout) > Brytningar > Nästa sida.

  Brytningsalternativen visas på fliken Layout.

  Tips: Det kan vara bra att se avsnittsbrytningar och andra formateringsmarkeringar medan du skriver. På fliken Start i gruppen Stycke väljer du Visa/dölj (¶) för att aktivera visningen av formateringsmarkeringar. Välj knappen igen för att stänga av visningen.

 3. På sidan efter avsnittsbrytningen dubbelklickar du i sidhuvudsområdet (överst på sidan) eller sidfotsområdet (nederst på sidan) där du vill visa sidnummer. Då öppnas fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 4. Klicka på Länka till föregående för att avmarkera knappen och koppla bort sidhuvudet eller sidfoten från sidhuvudet eller sidfoten i föregående avsnitt.

  Länken till föregående alternativ är markerad i Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Obs!: Om Länka till föregående är nedtonat innebär det att det inte finns någon avsnittsbrytning mellan den aktuella sidan och föregående sida. Kontrollera att du har lagt till en avsnittsbrytning (se steg 2) och att du har öppnat sidhuvudet för rätt avsnitt.

 5. I gruppen Sidhuvud/sidfot klickar du på Sidnummer, väljer en plats och väljer sedan ett format i galleriet.

  I gruppen Sidhuvud och sidfot väljer du Sidnummer och sedan Aktuell position.

  Obs!: Om ändringen bara påverkar den första sidan i avsnittet ska du kontrollera att Annorlunda förstasida inte är markerat. Dubbelklicka i sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan i avsnittet och titta i gruppen Alternativ på fliken Design.

 6. Om du vill välja ett format eller styra startnumret går du till gruppen Sidhuvud/sidfot och väljer Sidnummer > Formatera sidnummer för att öppna dialogrutan Sidnummerformat.

  Alternativen i dialogrutan Sidnummerformat visas.

 7. Gör något eller båda av följande:

  • Klicka på Talformat om du vill välja format för numrering, till exempel a, b, c eller i, ii, iii.

  • Gå sedan till Sidnumrering, välj Börja med och skriv det tal som du vill börja avsnittet med.

  Tips: 

  • Om du bara vill ändra eller ta bort det första sidnumret i ett avsnitt, dubbelklickar du för att öppna sidhuvudet eller sidfoten på den sidan och går till gruppen Alternativ på fliken Design och klickar på Annorlunda förstasida. Ta sedan bort eller formatera det första sidnumret som du vill.

  • Du kan också ändra utseendet på sidnumren. Gå till fliken Start, välj Teckensnitt och ändra t.ex. teckenstil, teckensnittsfamilj, teckenstorlek och färg.

 8. När du är klar väljer du Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklickar någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten för att stänga det.

  Alternativet Stäng sidhuvud/fot är markerat på fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot. .

Läs mer om sidnummer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×