Lägga till och ta bort sidnummer i Word för Mac

Sidnummer visas i sidhuvudet eller sidfoten högst upp eller längst ned på sidan.

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på ikonen Sidnummer på fliken Infoga och sedan på Sidnummer.

  Välj Sidnummer på fliken Infoga

 2. Välj en plats i dialogrutan Sidnummer, t.ex. Nederst på sidan (sidfot), och välj sedan en justering. Alla sidor numreras automatiskt i Word, förutom angivna titelsidor.

 3. Om du vill ändra numreringsformatet går du till dialogrutan Sidnummer och klickar på Format och väljer sedan den formatering du vill använda.

 4. Stäng båda dialogrutorna genom att klicka på OK två gånger.

Ta bort sidnummer

Varning!: Om du har konfigurerat sidhuvuden och sidfötter kanske det här alternativet tar bort dem helt och hållet. I stället kan du öppna sidhuvudet eller sidfoten, markera sidnumret och sedan trycka på Delete. Du kanske tillfälligt behöver flytta eller ändra storlek på objekt som finns ovanpå sidnumret så att du kan markera det.

 • Klicka på ikonen Sidnummer på fliken Infoga och sedan på Ta bort sidnummer.

  Välj Sidnummer på fliken Infoga

  Obs!: Om knappen Ta bort sidnummer inte är tillgänglig dubbelklickar du i sidhuvudet eller sidfoten, markerar sidan och trycker på Delete.

Tips

 • Sidnummer kan formateras individuellt för varje avsnitt. Om du vill ändra format, stil eller startnummer för ett avsnitt ska du placera markören någonstans i avsnittet. Gå sedan till fliken Infoga, välj ikonen Sidnummer och välj sedan Formatera sidnummer.

 • Ibland när du arbetar med sidnummer kan sidhuvuds- eller sidfotsområdet förbli öppet. Om du vill stänga sidhuvudet eller sidfoten går du till fliken Sidhuvud/sidfot och klickar på Stäng sidhuvud/fot, eller dubbelklickar någonstans utanför sidhuvuds- och sidfotsområdet.

  På fliken Sidhuvud/sidfot väljer du Stäng sidhuvud/sidfot

Snabbreferens

Lägga till sidnummer X av Y i ett dokument

Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

Lägg till sidnummer i ett befintligt sidhuvud eller sidfot

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Dokumentelement under Sidhuvud och sidfot klickar du på Sidan #.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 3. Markera de alternativ du vill använda.

Placera sidnummer var som helst på sidan

Word infogar sidnummer i ram, som du kan placera var som helst på sidan.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Infoga-menyn klickar du på Sidnummer och sedan på OK.

 3. Visa-menyn klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 4. Klicka på sidnumret för att visa ramen runt sidnumret och dra sedan ramen som innehåller sidnumret till en ny plats.

 5. För att återgå till dokumentet klickar du på Knappen Stäng sidhuvud .

  Tips: Om du flyttar sidnummer utanför sidhuvudet eller sidfoten är de ändå en del av sidhuvudet eller sidfoten, även om de verkar vara på en annan del av sidan. För att redigera eller formatera sidnummer går du till Visa-menyn och klickar på Sidhuvud och sidfot.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Visa-menyn klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 3. Välj ett sidnummer och klicka sedan på ram runt sidnumret så att storlekshandtagen visas.

 4. Tryck på Delete.

  Obs!: För att ta bort sidnummer från en del av dokumentet delar du in dokumentet i olika avsnitt. Mer information finns i Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning.

Dölja sidnumret på den första sidan

Ibland kanske du vill utelämna sidnummer på första sidan. Till exempel har en framsida eller ett försättsblad vanligtvis inga sidnummer.

 1. På fliken Dokumentelement under Sidhuvud och sidfot klickar du på Sidan #.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 2. Avmarkera kryssrutan Visa på första sidan.

  Obs!: Om dokumentet är uppdelat i avsnitt markerar du avsnitten där du vill dölja sidnumret på den första sidan i avsnittet.

Snabbreferens

Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument

Lägga till sidnummer X av Y i ett dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×