Lägga till och ta bort gruppmedlemmar i Outlook

Både projekt och gruppmedlemmar kommer och går. Du behöver säkert lägga till och ta bort medlemmar under gruppens löptid, och kanske lägga till och ta bort gruppägare.

Alla gruppmedlemmar kan bjuda in andra till gruppen, men endast gruppägare kan ta bort dem. Gruppens ägare är vanligt vis den person som skapade gruppen men andra kan även tilldelas den här rollen.

Välj den flik som motsvarar din version av Outlook för instruktioner om hur du lägger till och tar bort medlemmar, inklusive gäst medlemmar.

Lägga till medlemmar i gruppen

 1. Öppna Outlook för Windows.

 2. Välj gruppen under grupper i den vänstra mappen.

  Välj en grupp i vänstra navigeringsfönstret

 3. Välj Lägg till medlemmar på gruppmenyfliken.

 4. I rutan Lägg till medlemmar söker du efter personer inom organisationen, antingen med deras fullständiga namn eller e-postadress, och väljer sedan de namn som ska läggas till.

 5. Klicka på OK.

Obs!: Du kan inte redigera grupp medlemskap med adress boken.  Om du försöker lägga till eller ta bort medlemmar med adress boken kan du se ett fel.

Lägga till gäster i en grupp

När du lägger till gäster, även kallade externa användare, får de åtkomst till all information i gruppen. Det omfattar e-postmeddelanden, kalender, projektanteckningar, projektfiler och projektplaner. Gäster ser ingen gruppnod i navigeringsfönstret i Outlook, men de får gruppmeddelanden och länkar till filer till sin inkorg.

I grupp huvudet visas när gäst användare ingår i gruppen, som i det här exemplet.

Gästmedlemskap visas i grupphuvudet

När du bjuder in en gäst i en grupp meddelas de via e-post om att de har lagts till. De får gruppkonversationer och kalenderhändelser för gruppen i inkorgen. Men det finns begränsningar för vad gästmedlemmar kan se och göra i en grupp. Gäster kan till exempel inte:

 • vara gruppägare

 • Visa global adresslista

 • visa all information på medlemskontaktkorten

 • visa medlemskap för gruppen.

Gruppägarna kan när som helst återkalla gäståtkomst.

Lägga till gäster i en grupp

 1. Öppna Outlook för Windows.

 2. Välj gruppen under grupper i den vänstra mappen.

  Välj en grupp i vänstra navigeringsfönstret

 3. Välj Lägg till medlemmar på gruppmenyfliken.

 4. Ange gästens e-postadress i rutan Lägg till medlemmar och tryck på RETUR.

 5. Välj OK.

Ta bort en medlem från en grupp

Endast grupp ägare kan ta bort medlemmar.

 1. Välj gruppen under grupper i den vänstra mappen.

  Välj en grupp i vänstra navigeringsfönstret

 2. Välj Redigera grupp i menyfliksområdet.

 3. Peka på namnet på den medlem som du vill ta bort i rutan Redigera grupp och klicka på X.

  Ta bort en medlem

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig för Office Insider-deltagare med Office 365-prenumeration. Om du är Office 365-prenumerant bör du kontrol lera att du har den senaste versionen av Office.

Lägga till medlemmar i gruppen

 1. Öppna Outlook för Mac

 2. Öppna grupp kort i gruppen som du vill lägga till medlemmar i.

 3. Välj medlemmar.

  Visar Lägg till medlemmar

 4. Skriv in ett eller flera namn eller e-postadresser eller Välj medlemmar i listan. Du kan lägga till gäster som finns utanför skolan eller organisationen i gruppen. Visar Lägg till medlemmar i gruppen

 5. Välj Lägg till medlemmar.

Ta bort en medlem från en grupp

 1. Öppna Outlook för Mac

 2. Öppna grupp kort i gruppen som du ska ta bort medlemmar från. Endast grupp ägare kan ta bort medlemmar.

 3. Välj medlemmar.

 4. Klicka på X bredvid namnet på den person som du vill ta bort från gruppen. Visar ta bort grupp medlemmar

 5. Välj Ta bort.

Obs!: Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Som ägare får du förfrågningar om att gå med i gruppen från personer som inte ingår i gruppen, men vill bli medlem i gruppen. 

 1. En kan begära att delta i grupper på två sätt: om det är en privat grupp väljer du begära att gåmed, om det är en offentlig grupp Välj Anslut.

 2. Grupp ägaren/ägarna får ett e-postmeddelande med kopplingen. Ägaren kan godkänna eller neka begäran om att delta från e-postmeddelandet.

Alla andra ägare ser också att begäran har godkänts och att den inte behöver fungera. En användare kan upptäcka en grupp och kanske vill gå med i den. Om gruppen är privat får du ett e-postmeddelande med begäran. Ägaren kan antingen godkänna eller avvisa begäran.

En grupp medlem kan också skicka en begäran om att lägga till andra användare i gruppen

Som ägare får du ett e-postmeddelande från grupp medlemmen, som vill lägga till andra användare i gruppen. Samma e-postadress skickas till andra ägare om det finns någon. Baserat på den åtgärd som har utförts uppdateras e-postmeddelandet och visar dig statusen för förfrågningar. 

Du kan bjuda in personer att gå med i gruppen. Om det är en privat grupp får grupp ägaren en begäran från inbjudan att gå med i gruppen. Du kan också bjuda in gäster till gruppen. De tar emot gruppkonversationer och Kalender händelser i deras inkorg. Gäster kan inte vara grupp ägare, Visa den globala adress listan, Visa all information om grupp medlemmarnas kontakt kort eller Visa medlemskap för gruppen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj gruppen under grupperi mappfönstret.

  En skärmbild av en grupp i navigeringsfönstret.

 3. I grupp huvudet väljer du antalet medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget .

  En skärm bild av knappen grupp medlemmar

 4. Bredvid grupp fotot väljer du Fler alternativ > Bjud in andra.

  En skärm bild av alternativet Bjud in andra i grupp kortet

 5. Gör något av följande:

  • Markera Kopiera för att klistra in länken och lägga in gruppen i ett e-postmeddelande som du redan har påbörjat.

  • Välj e-post för att starta ett nytt e-postmeddelande med en länk till gruppen i meddelandet. Mottagaren behöver klicka på länken för att gå med i gruppen.

   Om gruppen är privat skickar länken i meddelandet en begäran till grupp ägaren gå med i gruppen.

 6. Skriv klar meddelandet och klicka på Skicka.

Du måste vara gruppägare för att ta bort medlemmar. Om du är osäker på om du är grupp ägare läser du "Visa grupp ägare" nedan.

 1. I grupp huvudet väljer du antalet medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget .

  En skärm bild av knappen grupp medlemmar

 2. Välj ta bort från grupp Ta bort från grupp bredvid namnet på den medlem du vill ta bort.

 1. I grupp huvudet väljer du antalet medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget .

  En skärm bild av knappen grupp medlemmar

 2. Under kolumnen roll kan du se om en person i gruppen är ägare eller medlem.

Du måste vara gruppägare för att ge en gruppmedlem högre behörighet.

 1. I grupp huvudet väljer du antalet medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget .

  En skärm bild av knappen grupp medlemmar

 2. Leta reda på personen du vill göra reklam för.

 3. Välj medlem > befordra till ägareunder kolumnen roll .

Kom ihåg att gruppen måste ha minst en ägare innan du nedgraderar en ägare till medlem. Endast gruppägare kan nedgradera.

 1. I grupp huvudet väljer du antalet medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget .

  En skärm bild av knappen grupp medlemmar

 2. Leta upp den person du vill nedgradera till en medlem.

 3. Under roll väljer du ägare > ta bort ägar status.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Du kan bjuda in personer att gå med i gruppen. Om det är en privat grupp får grupp ägaren en begäran från inbjudan att gå med i gruppen. Du kan också bjuda in gäster till gruppen. De tar emot gruppkonversationer och Kalender händelser i deras inkorg. Gäster kan inte vara grupp ägare, Visa den globala adress listan, Visa all information om grupp medlemmarnas kontakt kort eller Visa medlemskap för gruppen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj gruppen under Grupper i navigeringsfönstret.

 3. I grupp huvudet markerar du antalet medlemmar.

  Välj medlems antal för att gå till sidan medlemmar
 4. Välj Lägg till medlemmar.

 5. Ange e-postadressen för den person som du vill lägga till.

 6. Välj Spara.

Du måste vara gruppägare för att ta bort medlemmar. Hur vet jag om jag är gruppägare?

 1. I grupp huvudet markerar du antalet medlemmar.

  Välj medlems antal för att gå till sidan medlemmar
 2. Markera alla om du vill visa alla medlemmar i gruppen.

  Markera alla om du vill visa medlemmar i den här gruppen
 3. Bredvid namnet på den medlem som du vill ta bort och klicka på Ikonen Fler åtgärder > ta bort från grupp.

 1. I grupp huvudet markerar du antalet medlemmar.

  Välj medlems antal för att gå till sidan medlemmar
 2. Välj ägare om du vill visa alla grupp ägarna.

  Gruppsidhuvud med ägarlänken markerad

Du måste vara gruppägare för att ge en gruppmedlem högre behörighet.

 1. I grupp huvudet markerar du antalet medlemmar.

  Välj medlems antal för att gå till sidan medlemmar
 2. Markera alla om du vill visa alla medlemmar i gruppen.

  Markera alla om du vill visa medlemmar i den här gruppen
 3. För muspekaren över namnet på medlemmen du vill ge högre behörighet och välj Ikonen Fler åtgärder >Gör till ägare.

Kom ihåg att gruppen måste ha minst en ägare innan du nedgraderar en ägare till medlem. Endast gruppägare kan nedgradera.

 1. I grupp huvudet markerar du antalet medlemmar.

  Välj medlems antal för att gå till sidan medlemmar
 2. Välj ägare.

  Gruppsidhuvud med ägarlänken markerad

 3. För muspekaren över namnet på medlemmen och välj Ikonen Fler åtgärder >Ta bort ägarstatus.

Lägga till medlemmar i gruppen

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

 3. Tryck på namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.

  Start skärmen i mobilappen för grupper
 4. Tryck på grupp namnet för att gå till sidan med grupp information.

  Tryck på knappen medlem för att visa sidan medlemmar
 5. Under listan med medlemmar trycker du på länken Visa alla .

  Välj länken Visa alla medlemmar för att Visa grupp medlemmar
 6. På sidan medlemmar trycker du på Lägg till.

 7. Skriv in ett eller flera namn eller e-postadresser eller Välj medlemmar i listan. Medlemmar utanför din skola eller organisation får "gäst" under personens namn.

 8. Tryck på Bockmarkeringssymbol . Den uppdaterade medlems listan visas.

Ta bort en medlem från en grupp

Endast grupp ägare kan ta bort medlemmar.

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

 3. Tryck på namnet på den grupp där du vill ta bort medlemmar.

  Start skärmen i mobilappen för grupper
 4. Tryck på grupp namnet för att gå till sidan med grupp information.

  Tryck på knappen medlem för att visa sidan medlemmar
 5. På sidan med grupp information trycker du på ... bredvid namnet på den person som du vill ta bort från gruppen.

 6. Tryck på ta bort från grupp.

Se även

Skapa en Outlook.com-grupp och lägga till medlemmar

Gäståtkomst i Office 365-grupper

Skapa en grupp

Gå med i en grupp

Ta bort en grupp

Lämna en grupp

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×