Lägga till och ta bort formatmallar från Snabbformatsgalleriet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Word är format återanvändbara uppsättningar med formateringsalternativ som du kan använda på texten. Anta att du vill att rubrikerna i dokumentet ska visas i fetstil och i en viss färg och storlek. Även om du kan manuellt ange varje Formateringsalternativet individuellt för varje sidhuvud, är det mycket enklare att använda ett format som gäller alla dessa alternativ på en gång.

Du kan använda ett visst format snabbt och enkelt från formatgalleriet på fliken Start. Du kan också hantera innehållet i galleriet genom att lägga till nya eller andra vanliga format och ta bort dem som du inte behöver.

Skapa ett nytt format för formatlistan

De formatmallar som du använder ofta kan lagras i formatgalleriet på fliken Start för enklare användning. Du kan skapa ett nytt format och lägga till det i galleriet när som helst.

 1. Markera den text som du vill formatera som en ny formatmall.

  Till exempel kanske du vill ha text som innehåller viss information om ditt företag ska alltid visas som fetstil och rött i dokumentet.

 2. Ange den formatering du vill ha i formateringsverktygsfältet som visas ovanför markeringen. Du kan till exempel klicka på Fet och röd.

 3. Klicka på pilen för fler Nedpilen Mer i det nedre högra hörnet i formatlistan med den formaterade texten markerad och klicka sedan på Skapa ett format.

  Dialogrutan Skapa nytt format utifrån formatering visas.

 4. Ge formatmallen ett namn, till exempel Företag fakultet, och klicka sedan på OK. Det format som du har skapat visas i formatgalleriet med namnet som du gav den, du kan använda när du vill att texten ska visas fetstil och rött.

Flytta ett format i galleriet för formatmallar

Du kan flytta alla befintliga format i galleriet för formatmallar för enkel åtkomst.

 1. Klicka på dialogruteikonen Format på fliken Start.

  Dialogruteikonen Formatmallar

  Rutan Format visas.

 2. Klicka på Alternativ i det nedre högra hörnet i rutan Format.

 3. Klicka på Alla formatmallar under Markera formatmallar som ska visas.

  Alla format visas i rutan Format.

 4. Markera text i ett dokument i det format som du vill flytta och klicka sedan på formatet i åtgärdsfönstret formatmallar.

  Formatet visas nu i formatlistan.

Ändra en formatmall i formatlistan

Du kan ändra definitionen av format som är tillgängliga för dokumentet. Anta att du vill använda formatmallen Rubrik 1 till syns bättre. Du kan använda en större teckenstorlek eller ett större teckensnitt eller kan du lägga till mer utrymme ovanför och nedanför rubriken.

 1. Högerklicka på formatmallen i galleriet som du vill ändra på fliken Start i gruppen Format och välj sedan Ändra.

 2. Ändra format något sätt som du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Ändra formatmall.

  Till exempel under formatering, kan du klicka på pilen bredvid rutan färg och klicka sedan på en ny teckenfärg. Alla förekomster av formatmallen uppdateras automatiskt i hela dokumentet.

Ta bort en formatmall från galleriet format

 1. Högerklicka på den formatmall du vill ta bort från galleriet i gruppen Formatmallar på fliken Start.

 2. Klicka på Ta bort från formatgalleriet på snabbmenyn.

  Obs!: Ta bort en formatmall från galleriet tas inte bort formatet från de poster som visas i åtgärdsfönstret formatmallar. Åtgärdsfönstret formatmallar innehåller alla formatmallar i dokumentet.

Förutom att använda snabbformatsgalleriet på Start-fliken enkelt tillämpa formatering på text, kan du också välja en hel grupp format som arbetar tillsammans för att skapa dokument för ett särskilt syfte. Du kan till exempel ha en uppsättning snabbformat som ska användas för rapporter. Det kan innehålla formatmallar för en rubrik, en sammanfattning, flera rubriknivåer och brödtext. Alla färger och format i en enda Formatuppsättning är avsedda att användas tillsammans för att skapa ett tilltalande och lättläst dokument.

Skapa ett nytt format för snabbformatsgalleriet

En snabbformatsuppsättning innehåller de grundläggande formatmallar som du behöver för att skapa ett dokument. Du kanske vill lägga till ett eget format.

 1. Markera den text som du vill formatera som en ny formatmall.

  Till exempel kanske du vill ha text som innehåller viss information om ditt företag ska alltid visas som fetstil och rött i dokumentet.

 2. Ange den formatering du vill ha i formateringsverktygsfältet som visas ovanför markeringen. Du kan till exempel klicka på Fet och röd.

 3. Högerklicka på valet, peka på Format och klicka sedan på Spara markering som nytt snabbformat.

 4. Ge formatmallen ett namn, till exempel Företag fakultet, och klicka sedan på OK. Det format som du har skapat visas i galleriet snabbformat med namnet som du gav den, du kan använda när du vill att texten ska visas fetstil och rött.

Flytta en formatmall till Snabbformatsgalleriet

Du kan flytta alla befintliga format i galleriet Snabbformat för enkel åtkomst.

 1. Klicka på dialogruteikonen Format på fliken Start och sedan på Alternativ.

  Dialogruteikonen Formatmallar

 2. Klicka på Alla formatmallar under Markera formatmallar som ska visas.

  Alla format visas i åtgärdsfönstret formatmallar.

 3. Markera text i dokumentet och sedan på önskat format i åtgärdsfönstret formatmallar.

  Formatet visas nu i snabbformatsgalleriet.

Ändra en formatmall i en snabbformatsuppsättning

Du kan ändra definitionen av formaten i snabbformatsuppsättningen. Anta att du vill använda formatmallen Rubrik 1 till syns bättre. Du kan använda en större teckenstorlek eller ett större teckensnitt eller kan du lägga till mer utrymme ovanför och nedanför rubriken.

 1. Högerklicka på formatmallen i galleriet snabbformat som du vill ändra på fliken Start i gruppen Format och välj Ändra.

 2. Ändra format något sätt som du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Ändra formatmall.

  Till exempel under formatering, kan du klicka på pilen bredvid rutan färg och klicka sedan på en ny teckenfärg. Alla förekomster av formatmallen uppdateras automatiskt i hela dokumentet.

Spara format som en ny snabbformatsuppsättning

När du ändrar en snabbformatsuppsättning kan spara du nytt snabbformat skall vara i listan över formatsuppsättningar som du kan välja mellan.

 1. Skapa nya format eller ändra formaten i en snabbformatsuppsättning.

  Obs!: Du kan också ändra färgerna eller teckensnitten som används i en snabbformatsuppsättning genom att klicka på Ändra format i gruppen Format och sedan på färger eller teckensnitt.

 2. Klicka på Ändra format på fliken Start i gruppen Format och peka sedan på Formatuppsättning.

 3. Klicka på Spara som snabbformatsuppsättning.

 4. Skriv ett namn för din nya snabbformatuppsättning i dialogrutan Spara snabbformatsuppsättning och klicka sedan på Spara.

  Klicka på Ändra format i gruppen Format om du vill visa den nya snabbformatuppsättningen och peka sedan på Formatuppsättning. Ny snabbformatsuppsättning visas i listan så att du kan använda den i ett dokument när som helst.

Ta bort en formatmall från Snabbformatsgalleriet

 1. Högerklicka på den formatmall du vill ta bort från galleriet i gruppen Formatmallar på fliken Start.

 2. Klicka på Ta bort från snabbformatsgalleriet på snabbmenyn.

  Obs!: Ta bort ett format från snabbformatsgalleriet tas inte bort formatet från de poster som visas i åtgärdsfönstret formatmallar. Åtgärdsfönstret formatmallar innehåller alla formatmallar i dokumentet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders