Lägga till och redigera ord i en ordlista för stavningskontroll

Lägga till och redigera ord i en ordlista för stavningskontroll

Office 365-prenumeration, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Meddelanden: 

Under stavningskontrollen jämförs orden i dokumentet mot huvudordlistan i Office. Huvudordlistan innehåller de vanligaste orden, men den kanske inte innehåller vissa egennamn, tekniska termer, förkortningar och speciella fall av stora begynnelsebokstäver. Du kan lägga till ord och speciella fall av stora begynnelsebokstäver i en egen ordlista så att stavningskontrollen inte flaggar dem som misstag.

Viktigt!: Alla inställningar för egna ordlistor som du gör i ett Office-program påverkar alla andra Office-program.

Alla egna ordlistor hanteras via dialogrutan Egna ordlistor och alla egna ordlistor du vill använda måste vara aktiverade (markerade) i den här dialogrutan. Följ de här anvisningarna för att öppna dialogrutan och välj sedan en specifik aktivitet nedan.

Dialogrutan Egen ordlista

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

 1. Öppna alternativen för språkkontroll:

  • I de flesta Office-program: Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll.

  • I Outlook: Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Stavning och Autokorrigering > Språkkontroll.

  • I InfoPath: Klicka på Start > Stavning > Kontrollera stavning-alternativ.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

  Här visas alla ordlistor med standardordlista högst upp.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Öppna alternativen för språkkontroll:

  • I Access, Excel, PowerPoint och Word: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Alternativ > Språkkontroll.

  • I InfoPath, OneNote, Publisher och Visio: Öppna en fil och klicka sedan på Verktyg > Stavning > Stavningsalternativ.

  • I Outlook: Klicka på Verktyg > Alternativ > Stavning > Stavning och autokorrigering > Språkkontroll.

  • I Project: Klicka på Verktyg > Alternativ > Stavning > Fler stavningsalternativ.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Klicka på Egna ordlistor.

  Här visas alla ordlistor med standardordlista högst upp.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

Om stavningskontrollen flaggar vissa ord som felstavade men du vill ignorera dessa ord kan du lägga till dem i den förvalda egna ordlistan. (Läs Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i om du vill ändra den förvalda egna ordlistan där dessa ord läggs till).

 • När du kontrollerar stavning och grammatik automatiskt högerklickar du på ordet som är understruket med en röd vågformad linje och klickar sedan på Lägg till i ordlista.

 • När du kör verktyget för stavnings- och grammatikkontroll klickar du på Lägg till eller Lägg till i ordlista för det flaggade ordet.

Obs!: Om alternativet Lägg till i ordlistan inte är tillgängligt, kontrollera att du har en egen standardordlista markerat i dialogrutan egna ordlistor. Se ändra den egna ordlistan som läggs till i ord Lär dig hur du väljer en egen ordlista som standard.

Mer information finns i Kontrollera stavning och grammatik.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Markera ordlistan som du vill redigera. Se till att du inte avmarkerar kryssrutan.

 3. Klicka på Redigera ordlista.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ord skriver du det i rutan Ord och klickar på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett ord markerar du det i rutan Ordlista och klickar på Ta bort.

  • Om du vill redigera ett ord, tar du bort det och lägger sedan till det igen med önskad stavning.

  • Om du vill ta bort alla ord klickar du på Ta bort alla.

  Redigera ordlistan

Om du vill att den här egna ordlistan ska vara standardordlistan där alla nya ord som du lägger till sparas läser du Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Skriv ett namn på den egna ordlistan i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om du vill att den nya ordlistan ska användas med ett annat språk, markerar du språket på menyn Ordlistans språk när den nya ordlistan är markerad i listan Ordlistor.

Om du vill att din nya egna ordlista ska vara standardordlistan där alla ord som du lägger till sparas läser du Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i.

När du lägger till ord medan du kontrollerar stavning läggs orden till i den förvalda egna ordlistan som visas högst upp i listan när du öppnar dialogrutan Egna ordlistor. Så här ändrar du den förvalda egna ordlistan för alla Office-program:

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Gör något av följande i rutan Ordlistor:

  • Om du vill ändra standardordlista för alla språk klickar du på ordlistans namn under Alla språk.

  • Om du vill ändra standardordlista för ett visst språk klickar du på ordlistans namn under språkrubriken.

 3. Klicka på Ändra standard.

  Obs!: Om det bara finns en ordlista under en rubrik måste det vara standardordlistan. I så fall visas inte den här knappen.

Nästa gång du kontrollerar stavningen används den förvalda egna ordlistan som du har valt.

När du skapar en ny egen ordlista anges den som standard till Alla språk, vilket innebär att ordlistan används när du gör en stavningskontroller av text på alla språk. Du kan emellertid koppla en ordlista till ett visst språk så att den bara används när du kontrollerar stavning på ett visst språk.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Klicka på ordlistan som du vill ändra i rutan Ordlistor.

 3. Klicka på språket som ordlistan ska användas för i menyn Ordlistans språk.

I dialogrutan Egna ordlistor visas de egna ordlistor som kan användas för att kontrollera stavningen. Om ordlistan som du vill använda, t.ex. en som har köpts från ett tredjepartsföretag, är installerad på datorn men inte visas i rutan Ordlistor lägger du till den.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den egna ordlistan och dubbelklicka sedan på ordlistefilen.

Om du vill att den här egna ordlistan ska vara standardordlistan där alla nya ord som du lägger till sparas läser du Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i.

Se även

Välja alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler

Välja grammatik och skrivregler

Kontrollera stavning och grammatik

Stavnings- eller grammatikkontrollen flaggar text som jag inte vill eller förväntar mig att den ska flagga

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll i Word 2016 för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×