Lägga till och redigera egenskaper för användarprofiler i SharePoint Online

Om din organisation använder molnidentitetsmodellen lagras dina Office 365-användarkonton i Azure AD och du kan hantera den mesta användarprofilinformationen i administrationscentret för Office 365. Information finns i Redigera eller ändra en användare i Office 365. Du kan även hantera användarprofiler (som att lägga till användarbilder och definiera användarhanterare) i administrationscentret för Azure AD. Mer information finns i Lägga till eller ändra profilinformation för en användare i Azure Active Directory. Om du behöver skapa anpassade användarprofilegenskaper, till exempel talade språk, kontaktinformation för nödlägen eller försäljningskonto kan du använda användaregenskaper i SharePoint Online. Observera att dessa egenskaper inte synkroniseras tillbaka till Azure AD.

Lägga till en egenskap för en användarprofil

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Klicka på användarprofiler i den vänstra rutan.

 5. Välj Hantera användaregenskaper under Personer.

  Länken Hantera användaregenskaper under användarprofiler i Administratör.

 6. Välj Ny egenskap.

 7. I rutan Namn anger du ett unikt namn för egenskapen.

  Egenskapsinställningar under Användarprofil i Administratör
 8. I rutan Visningsnamn anger du profilens egenskapsnamn som visas för alla användare. (Det här namnet behöver inte vara unikt.)

 9. I listan Typ väljer du datatypen för egenskapen.

  Obs!: Om du väljer sträng (flera värden) definieras egenskapen permanent som en egenskap med flera värden. Du kan inte ändra den här inställningen när du har klickat på OK. Du kan bara ta bort egenskapen och lägga till den igen som en egenskap med ett värde.

 10. Om du har valt binär, HTML eller sträng använder du rutan Längd till att ange det maximala antalet tecken för egenskapsvärden.

 11. Om du har valt strängen och vill associera profilegenskapen med en hanterad metadatatermuppsättning väljer du Konfigurera en termuppsättning att använda för den här egenskapen. Välj sedan en termuppsättning i listan.

 12. Kontrollera att Profilundertyp för standardanvändare markeras så att standardundertypen av profilanvändare är associerad med den här användarprofilegenskapen.

 13. I rutan Beskrivning anger du instruktioner eller information som ska visas för användare om den här profilegenskapen.

 14. Välj den principinställning och standardsekretessinställning i området Principinställningar som du vill använda för den här egenskapen. Klicka i rutan Användaren kan åsidosätta om du vill att användarna ska kunna åsidosätta dessa inställningar.

 15. Om du vill att användarna ska kunna ändra den här profilinformationen själva markerar du Tillåt att användare redigerar värden för den här egenskapen.

 16. Ange om och hur egenskapen ska visas i området Visningsinställningar.

 17. I avsnittet Sökinställningar väljer du Alias om egenskapen motsvarar ett användarnamn. Du kan till exempel göra detta om du skapar en egenskap för ett ”stegnamn” och vill att sökningar för alla dokument av Robin Thörnqvist ska returnera samma resultat som sökningar efter användarens verkliga namn. Välj Indexerat om du vill att sökningarna ska returnera alla användarprofiler som matchar den egenskapen. Exempel: om du har en egenskap för ”Universitet” returnerar en sökning efter det värdet alla studenter på det universitetet.

  Obs!:  Kryssrutan Alias är bara tillgänglig om du anger ”Alla” i Standardsekretessinställning.

 18. Klicka på OK.

 1. I administrationscentret för SharePoint klickar du på användarprofiler i den vänstra rutan.

 2. Välj Hantera användaregenskaper under Personer.

  Länken Hantera användaregenskaper under användarprofiler i Administratör.

 3. I kolumnen Egenskapsnamn klickar du på den profilegenskap du vill ändra och klickar sedan på Redigera eller Ta bort.

 4. Redigera de element du vill ändra.

  Obs!:  Vissa element för profilegenskaper, till exempel elementet Typ, är inte tillgängliga eftersom de inte kan redigeras. Skapa en ny egenskap om du vill definiera dessa element. Undantaget är egenskapen Källdataanslutning. Det är fördefinierat i SharePoint Online och kan inte ändras.

 5. Klicka på OK när du är klar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×