Lägga till och koppla ihop former i Visio Online

Visio Online innehåller många former som är ordnade i formuppsättningar. Innan du skapar ett diagram kan du lägga till en eller flera formuppsättningar på formpaletten, så att du snabbt kommer åt de specifika former som du vill använda. Om du till exempel vill skapa ett processdiagram kan du först lägga till uppsättningen Standardfigurer och uppsättningen Enkelt flödesschema - former.

När du skapar ett diagram vill du ofta lägga till och koppla ihop former så snabbt och smidigt som möjligt utan att behöva gå fram och tillbaka mellan paletten Former och diagramarbetsytan. När kopplingslinjer korsar varandra kan du lägga till och ta bort linjehopp. Här beskrivs den grundläggande tekniken för att komma igång med ett diagram på rätt sätt.

Hantera former på paletten Former

Använd paletten Former för att lägga till, visa och ta bort formuppsättningar.

Formpalett

Lägga till en formuppsättning

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Välj Lägg till former Ikonen Lägg till i flikområdet.

 3. Rulla igenom listan med formuppsättningar om du vill se vad som finns.

  Lista över formuppsättningar
 4. Visa de tillgängliga formerna i en formuppsättning genom att välja Förhandsgranska Ikonen Förhandsgranska .

 5. Lägg till formuppsättningen genom att välja Lägg till.

Visa en formuppsättning som redan har lagts till

Du har redan lagt till en formuppsättning, men den kanske inte är synlig just nu.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Välj formuppsättningsikonen i flikområdet. Du kan hovra över ikonen om du vill se namnet på formuppsättningen.

  Ikoner för formuppsättningar

Ta bort en formuppsättning

Du kanske vill ta bort en formuppsättning för att rensa paletten Former. Du kan alltid lägga till en formuppsättning igen senare.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Högerklicka på formuppsättningsikonen i flikområdet för former och välj Ta bort.

Lägg till och koppla ihop former med Snabbformer

Använd Snabbformer för att smidigt skapa diagram. Alla formuppsättningar har snabbformer som hjälper dig genom att ge dig lämpliga förslag.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Dra en form från fönstret Former till sidan och släpp upp musknappen.

  Dra en form till sidan från fönstret Form
 3. Håll pekaren över formen så att den blå pilen visas.

  Markör är placerad över en form, blå pilar visas
 4. Flytta pekaren ovanpå den blå pilen som pekar mot den plats där du vill placera den nya formen.

  Flytta pekaren till önskad pil
 5. Klicka på någon av de fyra formerna i formateringsverktygsfältet.

  Om du för muspekaren över en Koppla ihop automatiskt-pil visas ett verktygsfält med former som kan läggas till.

  Den nya formen läggs till i diagrammet och kopplas automatiskt till den ursprungliga formen.

 6. Lägg till former genom att hovra över den nya formen tills formateringsverktygsfältet visas.

  Om du för muspekaren över den tillagda formen visas Koppla ihop automatiskt-pilar för att lägga till en till form.

Förslag    Om formen du vill lägga till inte finns i formateringsverktygsfältet, kan du dra önskad form från fönstret Former och släppa den på en blå pil. Den nya formen kopplas till den ursprungliga formen på samma sätt som om du hade klickat på den i formateringsverktygsfältet.

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Du kan koppla ihop två former som redan finns på sidan genom att dra en pil från den ena formens kopplingspunkt till den andra.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Klicka på en kopplingspunkt på den första formen du vill koppla, och dra den streckade linjen till den andra formen du vill koppla.

  Skapa en punkt-till-punkt-koppling
 3. Hovra över den andra formen. Formen markeras och alla kopplingspunkter visas.

  Limma fast en koppling mot en form för att möjliggöra dynamisk rörelse för kopplingen mot punkter på formen.
 4. Släpp kopplingen på den kopplingspunkt du vill använda, och släpp upp musknappen.

Ändra kopplingslinjen till en annan typ

Som standard är en kopplingslinje heldragen med en pil som pekar mot den anslutna figuren, men den kan se annorlunda ut om du valt ett tema. Du kanske vill ändra typen av kopplingslinje.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Markera kopplingslinjen.

 3. I menyfliksområdet väljer du fliken Form, klickar på Typ av koppling och väljer sedan Rak, Vinkel eller Rundad.

  Typer av kopplingar

Visa eller ta bort linjehopp för kopplingar

När du redigerar ett diagram och lägger till fler former, kan Visio Online behöva skapa linjehopp när kopplingslinjer korsar varandra. Du kan visa och ta bort dessa linjehopp.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. I menyfliksområdet väljer du Form och sedan Typ av koppling Ikon för kopplingstyp .

 3. Om du vill visa hopp över korsande linjer väljer du Visa linjehopp.

  Visa linjehopp
 4. Om du vill ta bort hopp över korsande linjer väljer du Ta bort linjehopp.

  Ta bort linjehopp

Mer information finns i

Hjälp med Visio Online

Markera, kopiera och flytta former i Visio Online

Ändra storlek, rotation och ordning på en form i Visio Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×