Lägga till och koppla ihop former i Visio för webben

Visio på webben innehåller många former som är ordnade i formuppsättningar. Varje diagram har uppsättningar med startformer. Men du kan också lägga till formuppsättningar i paletten Former så att du snabbt kommer åt andra former som du vill använda. Om du till exempel vill skapa ett informellt processdiagram kan du lägga till uppsättningen Enkelt flödesschema – former. När du använder Snabbformer för att skapa ett diagram kan du lägga till och koppla ihop former så snabbt och smidigt som möjligt utan att behöva växla mellan paletten Former och diagramytan. Du kan också skapa två typer av kopplingar: punkt-till-punkt och form-till-form. Och när kopplingslinjer korsar varandra kan du lägga till eller ta bort linjehopp. Du kan dessutom ändra linjetypen till rak, vinklad eller rundad.

Här är den grundläggande tekniken för att komma igång med ett diagram på rätt sätt.

Vad vill du göra?   

Hantera former på paletten Former

Lägga till och koppla ihop former med Snabbformer

Koppla ihop former med kopplingspunkter

Ändra kopplingslinjen till en annan typ

Visa eller ta bort linjehopp för kopplingar

Se även

Hantera former på paletten Former

Använd paletten Former för att lägga till, visa och ta bort formuppsättningar.

Formpalett

Lägga till en formuppsättning

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Välj Lägg till former Ikonen Lägg till i flikområdet.

 3. Rulla igenom listan med formuppsättningar om du vill se vad som finns.

  Lista över formuppsättningar
 4. Visa de tillgängliga formerna i en formuppsättning genom att välja Förhandsgranska Ikonen Förhandsgranska .

 5. Lägg till formuppsättningen genom att välja Lägg till.

Visa en formuppsättning som redan har lagts till

Du har redan lagt till en formuppsättning, men den kanske inte är synlig just nu.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Välj formuppsättningsikonen i flikområdet. Du kan hovra över ikonen om du vill se namnet på formuppsättningen.

  Ikoner för formuppsättningar

Ta bort en formuppsättning

Du kanske vill ta bort en formuppsättning för att rensa paletten Former. Du kan alltid lägga till en formuppsättning igen senare.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Högerklicka på formuppsättningsikonen i flikområdet för former och välj Ta bort.

Överst på sidan

Lägga till och koppla ihop former med Snabbformer

Använd Snabbformer för att smidigt skapa diagram. Alla formuppsättningar har snabbformer som hjälper dig genom att ge dig lämpliga förslag.

Obs!    Snabb former är aktiverat som standard. Du kan stänga av snabb former genom att rensa vyn > snabb former.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Dra en form från fönstret Former till sidan och släpp upp musknappen.

  Dra en form till sidan från fönstret Form
 3. Håll pekaren över formen så att den blå pilen visas.

  Markör är placerad över en form, blå pilar visas
 4. Flytta pekaren ovanpå den blå pilen som pekar mot den plats där du vill placera den nya formen.

  Flytta pekaren till önskad pil
 5. Klicka på någon av de fyra formerna i formateringsverktygsfältet.

  Om du för muspekaren över en Koppla ihop automatiskt-pil visas ett verktygsfält med former som kan läggas till.

  Den nya formen läggs till i diagrammet och kopplas automatiskt till den ursprungliga formen.

 6. Lägg till former genom att hovra över den nya formen tills formateringsverktygsfältet visas.

  Om du för muspekaren över den tillagda formen visas Koppla ihop automatiskt-pilar för att lägga till en till form.

Tips    Om formen du vill lägga till inte finns i formateringsverktygsfältet, kan du dra önskad form från fönstret Former och släppa den på en blå pil. Den nya formen kopplas till den ursprungliga formen på samma sätt som om du hade klickat på den i formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Koppla ihop former med kopplingspunkter

Du använder kopplingspunkter mellan former för att limma ihop former och hålla ihop dem även när en form flyttas eller roteras. Kopplingspunkterna blir synliga när du för pekaren över en form.

Göra kopplingspunkter synliga

Tips: Använd funktionen Zooma för att se små detaljer och få bättre kontroll: Zooma in (eller tryck på CTRL++) och zooma ut (eller tryck på CTRL+-).

Översikt över kopplingstyper

Det finns två typer av kopplingar:

 • Punktkoppling    Kallas även statiskt lim och kopplar punkt-till-punkt. Använd en punktkoppling när kopplingspunkten måste vara kvar på samma plats, t.ex. i en detaljerad planritning där platsen för el-, telefon- och nätverksuttag är viktig.

 • Dynamisk koppling    Kallas även dynamiskt lim och kopplar form-till-form. När en form flyttas eller roteras omdirigeras kopplingen och den kortaste vägen används. Det här hjälper till att effektivisera uppdateringar till former och diagram.

Du kan ha både punktkopplingar och dynamiska kopplingar mellan två former. I till exempel ett PC/routerdiagram är den specifika kopplingspunkten på routerformen viktig och är en punktkoppling, men den specifika kopplingspunkten på PC-formen spelar ingen roll och är en dynamisk koppling.

I diagrammet nedan har form A en punktkoppling till form C och oavsett när C flyttas förblir kopplingen från A kopplad till samma punkt på C. Däremot har form B en dynamisk koppling till C och kopplingen från B flyttas till den kopplingspunkt på C som är närmast.

A har en punktkoppling till C, men B har en dynamisk koppling till C.

Skapa en punktkoppling

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Flytta pekaren över en form tills dess kopplingspunkter visas.

  Göra kopplingspunkter synliga
 3. Flytta pekaren till en kopplings punkt på den formen tills den omges av en grön rektangel och pekaren ändras till en Korspekaren (eller precisionspekaren) .

  Kopplingspunkt omgiven av grön rektangel och pekaren ändras till hårkors
 4. Dra pekaren till en målform tills alla kopplingspunkter blir synliga och flytta därefter pekaren till en specifik kopplingspunkt tills den omges av en grön ruta och beskrivningen Limma mot kopplingspunkt visas.

  Målformen visar beskrivningen: Limma mot kopplingspunkt
 5. Släpp pekaren för att slutföra punktkopplingen.

Skapa en dynamisk koppling

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Flytta pekaren över en form tills punkterna med automatisk koppling (fyra trianglar) visas.

  Visa automatiska kopplingar för en form
 3. Flytta pekaren till en punkt med automatisk koppling tills den ändras till en korsikon Korspekaren (eller precisionspekaren) .

  Identifiera punkt med automatisk koppling på formen
 4. Dra pekaren till målformen tills alla kopplingspunkter visas.

  Dra kopplingen till målformen
 5. Justera pekarens placering tills målformen omges av en grön kantlinje och beskrivningen Limma mot form visas.

  Koppla till målformen med en dynamisk koppling
 6. Släpp pekaren för att skapa den dynamiska kopplingen.

Överst på sidan

Ändra kopplingslinjen till en annan typ

Som standard är en kopplingslinje heldragen med en pil som pekar mot den anslutna figuren, men den kan se annorlunda ut om du valt ett tema. Du kanske vill ändra typen av kopplingslinje.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Markera kopplingslinjen.

 3. I menyfliksområdet väljer du fliken Start, väljer knappen Typ av koppling och väljer sedan Rak, Vinkel eller Rundad.

  Typer av kopplingar

Överst på sidan

Visa eller ta bort linjehopp för kopplingar

När du redigerar ett diagram och lägger till fler former kan Visio på webben behöva skapa linjehopp när kopplingslinjer korsar varandra. Du kan visa och ta bort dessa linjehopp.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. I menyfliksområdet väljer du Start och sedan Typ av koppling Ikon för kopplingstyp .

 3. Om du vill visa hopp över korsande linjer väljer du Visa linjehopp.

  Visa linjehopp
 4. Om du vill ta bort hopp över korsande linjer väljer du Ta bort linjehopp.

  Ta bort linjehopp

Överst på sidan

Se även

Hjälp om Visio för webben

Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben.

Markera, kopiera och flytta former i Visio för webben

Ändra storlek, rotation och ordningen på en form i Visio för webben

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×