Lägga till och hantera ombud i Outlook för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ge ett ombud tillgång till kalender, kontakter och e-post i Microsoft Exchange, och du kan ange behörigheter som definierar aktiviteterna som ombud kan utföra.

Lägga till ett ombud

Viktigt!: För att använda ombud måste du och ditt ombud ha Microsoft Exchange-konto.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på det konto som du vill lägga till ett ombud till, klicka på Avancerat och klicka sedan på ombud.

 3. Under ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på Lägg till   Lägga till .

 4. Skriv namnet på den person du vill lägga till som ombud.

 5. Klicka på ombudets namn i listan med sökresultat och klicka sedan på Lägg till.

 6. I Behörigheter markerar du den behörighetsnivå som du vill ange för ombudet för varje posttyp.

  Obs!: Innan ett ombud kan komma åt dina objekt måste han eller hon lägga till dig i listan Personer som jag är ombud för i sitt Microsoft Exchange-konto. Mer information om hur du blir ombud för någon annan finns i Bli ombud eller sluta vara ombud i Outlook år 2016 för Mac.

Hantera behörigheter för ombud för flera objekttyper

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på det konto som du vill ändra behörigheter, klicka på Avancerat och klicka sedan på ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på ombudet.

 4. Klicka på knappen åtgärd   Popup-menyn Åtgärd , klicka på Ange behörigheter och gör sedan de ändringar du vill.

  Obs!: Om du ange behörighetsnivån till Ingen förblir ombudet i listan där du kan snabbt återställa behörigheterna senare.

Hantera behörigheter för ombud för en enskild mapp

 1. I navigeringsfönster klickar du på mappen som du vill ändra.

 2. På fliken Ordna:

  Klicka på Kalenderbehörigheter i Kalender.

  Knapp för kalenderbehörigheter i Outlook 2016 för Mac

  Klicka på Mappbehörighet i E-post eller Kontakter.

  Knappen Mappbehörigheter i Outlook 2016 för Mac

 3. Klicka på namnet på personen du vill ändra behörigheter för.

 4. I listan Behörighetsnivå väljer du åtkomstnivå. Enskilda behörighetsnivåer fylls automatiskt i nedan utifrån dina val i listan.

  Anpassa användarens behörighetsnivåer genom att markera eller avmarkera kryssrutorna under Läsa, Skriva, Ta bort och Annat.

  Obs!: Om du ställer in behörighetsnivå till Ingen är ombudet fortfarande kvar i listan, vilket gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i avsnittet Alternativ för delning och delegering av mappar i Outlook år 2016 Mac.

Ta bort ett ombud

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på det konto som du vill ändra behörigheter, klicka på Avancerat och klicka sedan på ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på ombudet.

 4. Klicka på Ta bort   Ta bort .

Se även

Alternativ för delning och delegering av mappar i Outlook för Mac

Bli ombud eller sluta vara ombud i Outlook för Mac

Lägga till ett ombud

Viktigt!: För att använda ombud måste du och ditt ombud ha Microsoft Exchange-konto.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på kontot som du vill lägga till ett ombud till, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Ombud.

 3. Under ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på Lägg till   Lägga till .

 4. Skriv namnet på den person som du vill lägga till som ombud och klicka sedan på Sök.

 5. Klicka på ombudets namn och klicka sedan på OK.

 6. För varje objekttyp använder du popup-menyn för att välja behörighetsnivån som du vill använda för ombudet.

  Mer information om behörighetsnivåer för ombud finns i Om delning och ombud.

  Obs!: Innan ett ombud kan komma åt dina objekt, han eller hon måste lägga till dig i listan personer som jag är ombud för i hans eller hennes Microsoft Exchange-konto.

Hantera behörigheter för ombud för flera objekttyper

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på kontot som du vill ändra behörigheter för, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på ombudet.

 4. Klicka på knappen åtgärd   Popup-menyn Åtgärd , klicka på Ange behörigheter och gör sedan de ändringar du vill.

  Obs!: Om du ställer in behörighetsnivå till Ingen är ombudet fortfarande kvar i listan, vilket gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i avsnittet Om delning och ombud.

Hantera behörigheter för ombud för en enskild mapp

 1. I navigeringsfönster klickar du på mappen som du vill ändra.

 2. Klicka på Behörigheter på fliken Ordna.

  Fliken Ordna, Behörigheter, Egenskaper

 3. Klicka på namnet för personen som du vill ändra behörigheter för.

 4. I popup-menyn Behörighetsnivå klickar du på åtkomstnivån som du vill använda.

  För att anpassa behörighetsnivåer markerar du kryssrutorna för objekten som du vill använda och sedan under Redigera objekt och Ta bort objekt klickar du på behörighetsnivån som du vill använda.

  Obs!: Om du ställer in behörighetsnivå till Ingen är ombudet fortfarande kvar i listan, vilket gör att du snabbt kan återinföra behörigheter senare. Mer information om behörighetsnivåer finns i avsnittet Om delning och ombud.

Ta bort ett ombud

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Klicka på kontot som du vill ändra behörigheter för, klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Ombud.

 3. Under Ombud som kan utföra åtgärder åt mig klickar du på ombudet.

 4. Klicka på Ta bort   Ta bort .

Se även

Om delning och delegering

Bli ett ombud eller sluta att vara ett ombud

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders