Lägga till och hantera länkar på Min webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mina länkar är en plats på din Min webbplats där du kan spara länkar till dina favoritwebbplatser. Så snart du är inloggad på Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du få tillgång till Mina länkar från varsomhelst. Du kan också dela länkar med personer som besöker din Min webbplats.

Artikelinnehåll

Översikt över mina länkar

Sekretess och gruppering

Lägga till en länk i listan Mina länkar

Visa eller dölja länkar till besökare på min webbplats

Ordna dina länkar efter grupper

Ta bort en länk från listan Mina länkar

Översikt över Mina länkar

Dina länkar visas på två platser – i den nedrullningsbara listan Mina länkar, som följer dig överallt, oavsett var du är inloggad, samt i webbdelen Länkar på din offentliga sida.

Mina länkar nedrullningsbara listrutan som visas i det övre högra hörnet på varje SharePoint-sida, visas automatiskt varje webbplats som du kan använda visas i webbplatsnamnet medlem SharePoint-grupp. Dessutom kan du lägga till webbplatser och ordna dem i grupper. Office SharePoint Server 2007 innehåller till exempel en bästa val grupp där du kan visa en lista över webbplatser som du komma åt de vanligaste. Dina grupper kan innehålla webbplatser du besöker projekt eller du har en grupp personer för Mina webbplatser du besöker ofta. Andra fördelen med att använda Mina länkar nedrullningsbar lista är att det ger snabb åtkomst till menyalternativen lägga till i Mina länkar och Hantera länkar. Därför när du är ansluten till en webbplats som du vill lägga till i din länklista med kan du enkelt göra det genom att klicka på menyalternativet Lägg till i Mina länkar.

Webbdelen länkar visas på din offentliga sida och gör att du kan dela länkar med personer som din min webbplats. Med hjälp av Sekretessgrupper, som finns tillgängliga för varje länk kan visa du länkar till särskilda kategorier av personer. Om du har webbplatser som är specifika för ett projekt som du arbetar med med din grupp kan du till exempel vill ange Sekretessalternativ för dessa länkar till Min arbetsgrupp. Endast personerna i din arbetsgrupp skulle se länkarna när de besöker din min webbplats. Läs mer om sekretess i avsnittet Sekretess och gruppering i avsnittet Visa eller dölja länkar till besökare på min webbplats .

Överst på sidan

Sekretess och gruppering

Om du använder sekretessinställningar i Min webbplats, visar Office SharePoint Server 2007 information för en kategori av personer. Det finns fem olika sekretesskategorier: Alla, Mina kolleger, Min arbetsgrupp, Min chef och Endast för mig. Den sekretessinställning du anger för en länk avgör vilka som kan se länken när de besöker din Min webbplats.

Du kan visa länkarnas samhörighet genom att ordna listan Mina länkar i grupper. Som standard hamnar alla dina länkar i gruppen Allmän. Du kan skapa ett valfritt antal organisatoriska grupper. Det kan vara praktiskt att organisera länkarna efter projekt eller baserat på hur ofta du besöker dem.

Länkar till mer information om hur du använder sekretessfunktionerna för innehållsskydd på Min webbplats finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till en länk i listan Mina länkar

Du kan lägga till länkar i listan Mina länkar på två sätt: från webbplatsen vars länk du vill lägga till och från sidan Mina länkar på din Min webbplats.

 1. Gör något av följande om du vill lägga till en länk i listan Mina länkar:

Från den här platsen

Gör du så här

Den webbplats du vill lägga till som länk

 1. Klicka på Mina länkar i det övre högra hörnet.

 2. Markera Lägg till i Mina länkar.

 3. Kontrollera länkens rubrik under Rubrik i dialogrutan Lägg till i Mina länkar. Det är namnet som kommer att visas på din offentliga webbplats och i den nedrullningsbara listrutan Mina länkar. Om du vill ändra den, markerar du den och anger en ny rubrik.

 4. Adressen i rutan Adress är webbplatsens adress.

Andra SharePoint-webbplatser

 1. Klicka på Min webbplats i det övre högra hörnet.

 2. Klicka på Länkar i Snabbstart.

 3. Klicka på Lägg till länk i listverktygsfältet Mina länkar.

 4. Ange ett namn på länken under Rubrik på sidan Mina länkar. Det namnet visas på din offentliga sida och i den nedrullningsbara listrutan Mina länkar.

 5. Ange webbplatsens URL under Adress.

 1. Om du vill ange vilka som ska kunna se länken på sidan Min profil väljer du någon av följande kategorier i rutan Visa dessa länkar för:

Den här kategorin

Tillåter följande personer att se de markerade länkarna

Alla

Alla som har behörighet för att visa din webbplats.

Mina kolleger

Den här kategorin innefattar alla som visas på din Mina kolleger-sida. Som standard ingår din chef, dina kolleger och dina direkt underställda i kategorin.

Min arbetsgrupp

Som standard ingår bara din chef, dina kolleger och dina underställda i din arbetsgrupp. Kategorin innefattar också kolleger som du har lagt till med hjälp av alternativet Lägg till kolleger till min arbetsgrupp. Nya kolleger läggs inte till automatiskt i din arbetsgrupp.

Min chef

En person som är direkt överordnad dig.

Endast för mig

Bara du själv.

 1. Läs mer om sekretessinställningar i avsnittet Visa eller dölja länkar till besökare på min webbplats .

 2. Om du vill lägga till länken i en grupp som baseras på ett projekt eller likhet väljer du Befintlig grupp under Gruppering. Välj sedan från dina befintliga grupper genom att klicka på pilen, eller välj Ny grupp om du vill ange namnet på en grupp.

  Läs mer om hur du grupperar i avsnittet Ordna länkarna efter grupper .

Överst på sidan

Visa eller dölja länkar för besökare på Min webbplats

Med hjälp av sekretesskategorier kan du ange vilka besökare på din Min webbplats som ska kunna se länkarna i listan Mina länkar. För varje länk i listan kan du ange att personer i någon av fem kategorier ska kunna se länken. Hur listan Mina länkar ser ut för en besökare beror på vilken kategori besökaren tillhör. Som standard visas en länk för kategorin Alla.

 1. Klicka på Min webbplats i det övre högra hörnet på en SharePoint-webbplats.

 2. Klicka på Länkar i Snabbstart.

 3. Markera en eller flera länkar som du vill visa eller dölja för besökare på din Min webbplats på sidan Mina länkar.

 4. Klicka på Redigera länkar i verktygsfältet Mina länkar.

 5. Välj någon av följande kategorier för att ange vilka som ska kunna se de markerade länkarna på webbplatsen Min profil i rutan Visa dessa länkar för.

Den här kategorin

Tillåter följande personer att se de markerade länkarna

Alla

Alla som har behörighet för att visa din webbplats.

Mina kolleger

Den här kategorin innefattar alla som visas på din Mina kolleger-sida. Som standard ingår din chef, dina kolleger och dina underställda i kategorin.

Min arbetsgrupp

Som standard ingår bara din chef, dina kolleger och dina underställda i din arbetsgrupp. Kategorin innefattar också kolleger som du har lagt till med hjälp av alternativet Lägg till kolleger till min arbetsgrupp. Nya kolleger läggs inte till automatiskt i din arbetsgrupp.

Min chef

En person som är direkt överordnad dig.

Endast för mig

Bara du själv.

Länkar till mer information om hur du använder sekretessfunktionerna för innehållsskydd på Min webbplats finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Ordna länkarna i grupper

Du kan ordna dina länkar i grupper, som baseras på till exempel projektnamn eller inbördes likhet. I gruppen Bästa val från Office SharePoint Server 2007 kan du samla webbplatser du vill framhäva. Du kan skapa egna gruppnamn.

 1. Klicka på Min webbplats i det övre högra hörnet på en SharePoint-webbplats.

 2. Klicka på Länkar i Snabbstart.

 3. Markera en eller flera länkar på sidan Mina länkar.

 4. Klicka på Redigera länkar i verktygsfältet Mina länkar.

 5. Välj Befintlig grupp under Gruppering, klicka på pilen och välj en befintlig grupp eller välj Ny grupp om du vill skapa en ny grupp. De markerade länkarna läggs till i den grupp som du väljer eller skapar.

  Meddelanden: 

  • Du tar bort en grupp genom att ta bort alla länkar från den. Då raderas gruppen automatiskt från listan Mina länkar.

  • I Befintlig grupp finns gruppen Flera värden. Länkar i den gruppen har kategoriserats till flera grupper.

Överst på sidan

Ta bort en länk från listan Mina länkar

Allteftersom dina behov förändras kan du ta bort länkar från listan Mina länkar

 1. Klicka på Min webbplats i det övre högra hörnet på en SharePoint-webbplats.

 2. Klicka på Länkar i Snabbstart.

 3. Markera en eller flera länkar på sidan Mina länkar.

 4. Klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×