Lägga till och formatera text i Visio för webben

Att lägga till och formatera text i en form är ofta ett bra sätt att göra diagram tydligare och få ett proffsigare utseende. Du kan lägga till och formatera text i en form eller lägga till en textruteform. När du lägger till och formaterar text används standardtemat. Om du vill kan du använda ett format som skiljer sig från temat. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben.

Lägga till och redigera text i en form

 1. Öppna diagrammet för redigering. 

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till text, markera en form och börja skriva.

   Lägga till text i en form
  • Om du vill redigera text dubbelklickar du på den form som du vill redigera.

   Redigerar text i en form

  Visio växlar till textredigering och zoomar eventuellt in på formen.

 3. När du vill sluta lägga till text klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

  Visio återställer den ursprungliga vyn, om automatisk zoom utfördes när du började skriva.

Formatera text i en form

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Dubbelklicka på formen med den text du vill formatera.

  All text markeras som standard. Om du vill formatera en del av texten markerar du bara den delen.

 3. Välj Start och gör följande:

  • Om du vill ändra teckensnittet väljer du mellan teckensnitt och tecken storlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten väljer du Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 4. När du vill sluta formatera klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

Lägga till och formatera en textruta

Använd en textruta för att förklara ett diagram genom att lägga till en rubrik, kommentarer, förklaringar, fotnoter och så vidare. Du kan redigera text i en textruta precis som du redigerar text i en form. En textruta är en form och du kan därför markera, flytta, ändra storlek, rotera och ta bort den precis som en form.

 1. Öppna diagrammet för redigering. 

 2. Välj Start > Textruta Ikonen Textruta .

 3. Placera pekaren över ett tomt område i diagrammet så att den ändras till ett hårkors (Precisionspekare) Ikonen Hårkors .

 4. Dra pekaren till önskad rektangulär form. Textrutan öppnas för redigering.

 5. Välj Start och gör följande:

  • Om du vill ändra teckensnittet väljer du mellan teckensnitt och tecken storlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten, välj Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 6. När du vill sluta formatera klickar du utanför textrutan eller trycker på Esc.

Tips    Om du vill söka efter en tom text ruta flyttar du markören runt diagrammet tills pekaren ändras till en Ikonen Kompass ochklickar sedan för att markera text rutan. När du har markerat text rutan kan du dra den till en ny plats.

Mer information finns i

Hjälp om Visio för webben

Lägga till och koppla ihop former i Visio för webben

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×