Lägga till nyckelord med bästa val

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan framhäva viktig information i sökresultatet för användare av webbplatsen med hjälp av nyckelord och bästa val. När en användare anger en term förkonfigurerade nyckelord i sökrutan, bästa val markeras med en gul stjärna Gul stjärna och visas tydligt högst upp på sidan med sökresultat core. Nyckelord kan användas i frågor i rutan Sök, sökcenterwebbplatsen eller rutan Avancerad sökning.

Nyckelord och bästa val lagras i egna databastabeller så att de börjar gälla med en gång. Genom att definiera ofta använda söktermer som nyckelord kan du tillhandahålla en standardordlista med namn, processer och koncept som utgör en del av den "kunskapsbank" som medlemmarna i en organisation har tillgång till.

Du kan till exempel vilja hänvisa nyanställda till en webbplats med information om hur de ska hitta utbildningar om verktyg och processer. Du kan då definiera nyckelordet "utbildning" eller namnen på era interna verktyg med URL:en till webbplatsen där informationen finns. Varje gång en nyanställd söker efter namnet på verktyget eller ordet "utbildning" kommer rätt webbplats att visas som bästa val längst upp i sökresultaten.

I den här artikeln

Visa sidan Hantera nyckelord

Lägga till nyckelord

Hantera bästa val

Lägga till, redigera eller ta bort bästa val

Ändra ordningen på en uppsättning bästa val

Visa sidan Hantera nyckelord

På sidan Hantera nyckelord kan du definiera nyckelord med bästa val tillsammans med alla tillhörande alternativ. På den här sidan kan du lägga till synonymer för nyckelordsfraser, ändra länken för ett bästa val, eller lägga till eller ändra beskrivningen av ett bästa val som visas i sökresultaten. På sidan Hantera nyckelord kan du också ange ett startdatum och, om du vill, ett slutdatum, en kontaktperson, samt granskningsdatum för nyckelordet.

Obs!: Om du vill hantera nyckelord måste du ha webbplatssamlingsadministratör behörigheter. Om du inte har webbplatssamlingsadministratör behörigheter kan ser du inte alternativet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar. Kontakta webbplatsadministratören om du behöver hjälp.

Om du vill ersätta den här texten med din egen text för den här artikeltypen gör du följande:

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. På sidan Webbplatsinställningar klickar du på Söknyckelord i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 4. Utför något av följande steg:

Tips: När du har flera nyckelord i listan kan du utföra en sökning för att hitta det du vill ha. Ange omfattningen för sökningen efter nyckelord, Synonymer, Rubrik för bästa val, URL till bästa valeller kontakt, och Skriv in information om egenskapen i rutan innehåller .

Överst på sidan

Lägga till nyckelord

Nyckelord ger definitioner för vanliga begrepp eller fraser som används i din organisation. Varje nyckelordspost kan innehålla en lista över synonymer, som är alternativa ord som användarna kan ange i sökrutan när de söker på nyckelordet. Du kan ange en nyckelordsdefinition som visas i sökresultaten. Definitionen kan innehålla RTF-formaterad text och hyperlänkar.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. På sidan Webbplatsinställningar klickar du på Söknyckelord i avsnittet Administration av webbplatssamling.

  Obs!: Om du vill hantera nyckelord måste du ha webbplatssamlingsadministratör behörigheter. Om du inte har webbplatssamlingsadministratör behörigheter kan ser du inte alternativet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar. Kontakta webbplatsadministratören om du behöver hjälp.

 4. Klicka på Lägg till nyckelord på sidan Hantera nyckelord.

 5. Skriv ett ord, ett namn, en akronym eller fras som du vill definiera som ett nyckelord i rutan Nyckelordsfras.
  Om du till exempel vill definiera CMS som ett nyckelord skriver du CMS.

  Tips: Termer som används ofta i sökningar är bra nyckelordstermer. När du definierar nyckelord bör du utgå från en lista med populära webbplatser, processer och verktyg som används i organisationen.

 6. Skriv termer med liknande innebörd i rutan Synonymer. Avgränsa synonymer med ett semikolon (";"). Nyckelordets definition visas ovanför sökresultaten när någon söker efter en synonym till nyckelordet.
  Du kan ange de begrepp som du vill ange som synonymer till CMS, till exempel innehållshantering, dokumenthantering o.s.v.

  Obs!: En synonym måste vara kortare än eller lika med 100 tecken.

 7. Klicka på Lägg till bästa val om du vill framhäva bästa val länkar med nyckelordet och följ sedan anvisningarna i avsnittet lägga till, redigera eller ta bort bästa val.

 8. Ange en definition som du vill visa ovanför de centrala sökresultaten i rutan Definition av nyckelord. Du kan använda RTF-formatering i beskrivningen och ta med hyperlänkar.

 9. Ange eventuellt en e-postadress till den person som ska fungera som granskare av nyckelordet i rutan Kontakt. Klicka på Kontrollera namn om du vill verifiera aliaset eller klicka på Bläddra om du vill välja ett namn med hjälp av en uppslagstjänst.

 10. Ange ett Startdatum för i området Publishing när nyckelordet definition och bästa val påbörjas ska visas i sökresultatet och (vid behov) ett Slutdatum när nyckelordet inte kommer längre ska vara aktiv. Du kan också ange ett Granskningsdatum då personen i rutan kontakt tar hand om nyckelordet. Klicka på kalender om du vill ange ett datum.

  Obs!: Dagens datum visas som standard som Startdatum. Om du lämnar rutan Slutdatum tom upphör nyckelordet aldrig att gälla.

 11. Klicka på OK.

Överst på sidan

Hantera bästa val

Bästa val är ett kraftfullt sätt för en administratör av en webbplatssamling att dirigera användare till rekommenderade webbplatser, datalager och dokument. När du associerar en eller flera URL:er för bästa val med ett nyckelord och dess synonymer får användarna se den resulterande matchningen längst upp på sökresultatsidan när de söker på något av de associerade orden eller fraserna.

Nyckelordstermer i frågor måste vara identiska med nyckelordet eller dess synonym. Nyckelord kan bara användas inom den webbplatssamling där de har definierats.

Anta till exempel att du vill peka användare till webbplatser som rör SharePoint. Eftersom det finns så många resurser som handlar om SharePoint skulle en sökning kunna ge en enorm mängd resultat. Ett sätt att använda bästa val är att definiera ett fåtal bästa webbplatser som du vill att dina användare ska besöka när de söker på ordet SharePoint.

I exemplet nedan har vi har definierat ett nyckelord som kallas ”SharePoint” som innehåller synonymer Microsoft SharePoint Server, SP Server, SharePoint Foundation och SA. Sedan kan vi har lagt till tre bästa val för nyckelord ”SharePoint”. Varje bästa val hänvisar till en annan webbplats, som kan vara relevanta för olika målgrupper i SharePoint Server. Här ser sökresultatet ut när någon av synonymerna eller nyckelordet ”SharePoint” är angiven i sökrutan .

Tre bästa val för SharePoint Server visas längst upp sökresultatsidan

Nyckelordet ”SharePoint” anges i rutan Sök.

De bästa val som är associerade med nyckelordet "SharePoint Server" visas längst upp i listan över sökresultat. Det bästa valets rubrik och associerade URL visas med en gul stjärna bredvid.

Den beskrivning som du har angett för ditt bästa val visas i sökresultaten och hjälper användarna att bestämma om de ska klicka på länken eller inte.

Lägga till, redigera eller ta bort bästa val

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. På sidan Webbplatsinställningar klickar du på Söknyckelord i avsnittet Administration av webbplatssamling.

  Obs!: Om du vill hantera nyckelord måste du ha webbplatssamlingsadministratör behörigheter. Om du inte har webbplatssamlingsadministratör behörigheter kan ser du inte alternativet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar. Kontakta webbplatsadministratören om du behöver hjälp.

 4. Utför något av följande steg på sidan Hantera nyckelord:

  • Om du vill lägga till en eller flera bästa val webbplatser i ett befintligt nyckelord klickar du på nyckelordet ska visas på Redigera nyckelord sida.

  • Om du vill skapa ett nytt nyckelord med bästa val klickar du på Lägga till nyckelord, och följ sedan anvisningarna i avsnittet Lägg till nyckelord.

 5. Gör något av följande i avsnittet Bästa val på sidan Redigera nyckelord eller på sidan Lägg till nyckelord:

  • Klicka på Lägg till bästa val om du vill lägga till ett nytt eller ytterligare bästa val.

  • Klicka på Redigera om du vill ändra egenskaperna för ett bästa val.

  • Om du vill ta bort det bästa valet för nyckelordet och alla dess synonymer klickar du på Ta bort

 6. Om du lägger till ett nytt bästa val i dialogrutan Lägg till bästa val , väljer du något av följande:

  • Gör så här om du vill återanvända ett befintligt bästa val:

   1. Markera Välj befintligt bästa val och utför (valfritt) sedan en sökning för att filtrera listan som visas.

   2. Markera en eller flera bästa val i listan. Dialogrutan Lägg till bästa val

  • Så här skapar du ett nytt bästa val:

   1. Välj Lägg till nytt bästa val.

   2. Ange webbadressen till den resurs som du vill koppla till nyckelordet i rutan URL.

   3. Skriv länktexten för bästa val-länken i rutan Rubrik.

   4. Skriv den text som ska visas under bästa val-länken i rutan Beskrivning.

   5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ordningen för en uppsättning bästa val

Om du har mer än ett bästa val för ett nyckelord och dess synonymer kan du ändra ordningen med vilken de bästa valen ska visas i sökresultaten.

 1. Logga in på startsidan för webbplatsen på översta nivån med administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Välj WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. På sidan Webbplatsinställningar klickar du på Söknyckelord i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 4. Klicka på namnet på det nyckelord för vilket du vill ändra ordningen för bästa val på sidan Hantera nyckelord.

 5. Ändra antalet Rubrik för bästa val i avsnittet Bästa val under ordning, så att den visas i den ordning som du vill att det ska visas sökresultatet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×