Office
Logga in

Lägga till nya aktiviteter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

 1. Markera raden under den plats där du vill att den nya aktiviteten ska visas.

 2. Klicka på aktivitet > aktivitet.

  Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 3. Ange aktivitetens namn på den infogade raden.

Aktiviteternas ID numreras om automatiskt, men den infogade aktiviteten länkas inte automatiskt till de omgivande aktiviteterna. Du kan ange att infogade aktiviteter ska länkas automatiskt till omgivande aktiviteter i Project.

Lägga till en aktivitet i ett nätverksdiagram

 1. Klicka på Visa > nätverksdiagram.

  Bild av knappen Nätverksdiagram på fliken Visa.

 2. Klicka på aktivitet > aktivitet.

  Bild av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

 3. Skriv aktivitetens namn i den nya aktivitetsrutan.

  Bild av en ny aktivitet i ett nätverksdiagram.

Överst på sidan

Lägga till flera aktiviteter samtidigt

Med hjälp av aktivitetsformuläret kan du lägga till flera aktiviteter samtidigt, framför allt om aktiviteterna har resurstilldelningar och aktivitetssamband.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

  Gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa

 2. Klicka på Visaoch sedan markera kryssrutan information .

  Bild av kryssrutan Information på fliken Visa.

  Fönstret delas upp så att Gantt-schemat visas överst och aktivitetsformuläret underst.

 3. I Gantt-schemat (överst) klickar du på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan.

 4. I vyn Aktivitetsformulär (underst) skriver du in information om den nya aktiviteten:

  • Skriv in aktivitetens namn i rutan namn .

  • Lägga till aktivitetens varaktighet i rutan varaktighet .

  • Om du vill att aktivitetens varaktighet ska vara fast även om resurstilldelningarna ändras markerar du insatsberoende.

  • Ange detaljerad information om aktiviteten (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter) i formulärkolumnerna.

 5. Klicka på OK om du vill spara den nya aktiviteten och klicka sedan på Nästa att flytta till nästa rad i Gantt-schemat.

Efter att du har lagt till aktiviteter

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt:

Skapa en ny aktivitet

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa -menyn.

 2. Skriv ett namn för uppgiften i slutet av aktivitetslistan i fältet Aktivitetsnamn .

  Du kan infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter genom att markera raden under den plats där du vill använda den nya aktiviteten ska visas. Klicka på Ny uppgiftInfoga -menyn och Skriv namnet på aktiviteten i den infogade raden. Aktivitets-ID numreras automatiskt när du har infogat en aktivitet.

 3. Tryck på RETUR.

Du kan använda en disposition till att ordna dina scheman när du anger aktiviteter, eller så kan du vänta tills du angivit alla aktiviteter i projektet. När du skapar ett schema för projektet förenklar du organisationen så att projektet blir enklare att skapa, hantera och underhålla.

Meddelanden: 

Överst på sidan

Skapa flera nya aktiviteter

Om du vill lägga till flera aktiviteter med resurstilldelningar och aktivitetssamband samtidigt kan det vara bra att ange den här informationen i projektet med hjälp av vyn Aktivitetsformulär.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa -menyn.

 2. Klicka på Delafönster -menyn.

  Fönstret delas så att du ser Gantt-schemat högst upp och vyn Aktivitetsformulär längst ned.

 3. Klicka på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan i vyn Gantt-schema .

 4. I vyn Aktivitetsformulär skriver du namnet på den uppgift som du skapar i rutan namn .

 5. Skriv aktivitetens varaktighet i rutan varaktighet .

 6. Om du vill att aktivitetens varaktighet ska vara fast oavsett resurstilldelningar markerar du kryssrutan insatsberoende att göra din uppgift insatsberoende.

 7. Ange detaljerad information om aktiviteten i formulärkolumnerna (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter).

 8. Klicka på Nästa om du vill spara den nya aktiviteten och flytta till nästa rad i Gantt- schemat.

  Obs!: Du kan inte ange underaktiviteter för projektet i vyn Aktivitetsformulär. Underaktiviteter skapas genom att du dra in och ut aktiviteter när du disponerar projektet.

Skapa en aktivitet som upprepas (återkommande aktivitet)

Det kan finnas aktiviteter som upprepas under hela projektet. En chef kanske vill lägga till en aktivitet för att leverera en rapport till aktieägarna var tredje månad. Beroende vilken aktivitet det gäller kan du ange dem som vanliga eller återkommande aktiviteter. Om aktiviteten inte upprepas med jämna mellanrum anger du den precis som andra aktiviteter varje gång den inträffar. Om den upprepas med jämna mellanrum anger du aktiviteten som en återkommande aktivitet.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa -menyn.

 2. Markera raden under den plats där du vill att den återkommande aktiviteten ska visas.

 3. Klicka på Återkommande aktivitetInfoga -menyn.

 4. Skriv aktivitetens namn i rutan Aktivitetsnamn .

 5. Ange varaktigheten för en enstaka förekomst av uppgiften i rutan varaktighet .

 6. Klicka på varje dag, varje vecka, varje månadeller årligaunder upprepningsmönster.

 7. Ange hur ofta aktiviteten återkommer och markera kryssrutan bredvid varje veckodag som aktiviteten ska utföras.

 8. Under intervall för återkommandeanger du ett startdatum i rutan Start . Om du inte anger ett datum i rutan Starta används i Project projektets startdatum.

 9. Klicka på Sluta efter eller Sluta före.

  • Om du klickade på Sluta efteranger du antalet förekomster av aktiviteten.

  • Om du klickade på slutet genom attange det datum som du vill att den återkommande aktiviteten ska avslutas.

 10. Markera en resurskalender under kalender för schemaläggning av den här åtgärdenom du vill använda en kalender till aktiviteten.

  Om du inte vill använda en kalender, se till att Ingen är markerat i listan Kalender .

  Tips: Om du vill använda en kalender, men inte binder kalendern till schemaläggningen av aktiviteten markerar du kryssrutan Schemaläggning ignorerar resurskalendrar .

 • Aktivitets-ID numreras automatiskt när du har infogat aktiviteten och återkommande aktivitet Indikatorer Bild av ikon visas i kolumnen indikatorer .

 • Om en återkommande uppgift skulle inträffa under ledig tid får du ange om du vill schemalägga om de förekomsterna.

 • Om du tilldelar resurser direkt till en återkommande sammanfattningsaktivitet genom att skriva resursnamn i fältet Resursnamn ska resursen tilldelas till den totala mängden arbetet på den återkommande aktiviteten och inte till enskilda återkommande aktiviteter när de inträffar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×