Lägga till ledtid eller fördröjning i en aktivitet

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du lägger till ledtid i en aktivitet överlappar allt arbete i aktiviteten arbetet i den föregående aktiviteten. Om du lägger till fördröjning senarelägger du efterföljande aktivitets starttid. Innan du kan lägga till ledtid eller fördröjning måste du skapa ett samband mellan de två aktiviteterna.

Så här ser ledtid ut i ett Gantt-schema:

Exempel på ledtid i ett projekt.

Lägga till ledtid eller fördröjning

 1. Dubbelklicka på ett aktivitetsnamn och klicka sedan på fliken Föregående i rutan Aktivitetsinformation.

  Rutan Aktivitetsinformation med fliken Föregående. ©

 2. Skriv önskad ledtid eller fördröjning i kolumnen Fördröjning.

  Kolumnen Fördröjning i rutan Aktivitetsinformation.

  • Om du vill lägga till ledtid skriver du ett negativt tal eller procenttal (t.ex. -50 %).

   Ledtiden innebär en överlappning av två aktiviteter där dessa delar ett samband. Om du t.ex. vill att den andra aktiviteten ska starta även om den första aktiviteten bara är halvfärdig skapar du ett avslut till start-samband mellan de två aktiviteterna och lägger sedan till en ledtid på 50 procent för den andra aktiviteten.

  • Om du vill lägga till en fördröjning skriver du ett positivt tal eller procenttal (t.ex. 2 d).

   Med det här alternativet skapas en fördröjning mellan två aktiviteter som delar ett samband. Om du t.ex. vill ha två dagars fördröjning mellan slutet på första aktiviteten och staren av andra skapar du ett avslut till start-samband mellan de två aktiviteterna och lägger sedan till två dagars fördröjning före starten av andra aktiviteten.

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Lägga till ledtid eller fördröjning

Du kan ange ledtider och fördröjning antingen som en varaktighet (till exempel två dagar efter slutförandet av aktiviteten) eller som en procentandel av varaktigheten för den föregående aktiviteten (till exempel att starta aktiviteten när föregående aktivitet är 50 % färdig).

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. I fältet aktivitets namn väljer du den aktivitet som du vill ange ledtid för eller fördröjning och klickar sedan på Bild av knapp .

 3. Klicka på fliken Föregående.

 4. Ange den ledtid eller fördröjning du vill använda i fältet Fördröjning, antingen som en varaktighet eller som en procentandel av varaktigheten för föregående aktivitet:

  • Om du vill ange en ledtid skriver du antingen ett negativt tal eller ett negativt procentvärde (som -2d för ledtiden två dagar).

  • Om du vill ange en fördröjning skriver du antingen ett positivt tal eller en positiv procentsats (som 50 % för en fördröjning som är hälften av den föregående aktivitetens varaktighet).

Meddelanden: 

 • Du kan som mest ange ledtid eller fördröjning mellan två aktiviteter, och du kan bara ange ledtiden eller fördröjningen när du skapat ett beroende mellan aktiviteterna.

 • Du kan snabbt lägga till ledtid eller fördröjning för en efterföljande aktivitet genom att dubbelklicka på sambandspilen i Gantt-schemat och sedan skriva beloppet eller procentandelen för ledtiden eller fördröjningen i fältet Fördröjning.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×