Lägga till kopplingar mellan former

Lägga till kopplingar mellan former

Office 365-prenumeration, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Med Visio är det enkelt att koppla samman former i ritningen. Du kan koppla ihop former samtidigt som du lägger till dem med Koppla ihop automatiskt, och du kan koppla befintliga former med kopplingsverktyget. Du kan också ändra de former som visas i formateringsverktygsfältet och aktivera och inaktivera Koppla ihop automatiskt.

Koppla en form automatiskt

Koppla former som redan finns på sidan

Koppla till en figur på en annan sida

Använda teman för att ändra utseendet på kopplingar

Använda alternativa kopplingsformer

Ändra former i formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Koppla en form automatiskt

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former på en sida i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

 1. Kontrollera att Koppla ihop automatiskt är aktiverat. Öppna fliken Visa. Gå till gruppen Visuella hjälpmedel och kontrollera att Koppla ihop automatiskt är markerat.

 2. Dra en form till sidan från fönstret Form.

 3. Placera muspekaren över formen tills pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

  När funktionen Koppla ihop automatiskt är aktiv kan du visa kopplingspilar genom att föra muspekaren över en form.
 4. Håll pekaren över pilen i den riktning du vill lägga till en form.

  Om du för muspekaren över en Koppla ihop automatiskt-pil visas ett verktygsfält med former som kan läggas till.

  Ett formateringsverktygsfält visas med de fyra första snabbformerna som för närvarande finns i stencilen Snabbformer. När du pekar på en form i verktygsfältet visas en förhandsgranskning av formen på sidan.

 5. Klicka på formen du vill lägga till.

 6. Om du vill fortsätta pekar du på en pil för Koppla ihop automatiskt på en ny form för att lägga till ytterligare en form som också kopplas ihop automatiskt.

  Om du för muspekaren över den tillagda formen visas Koppla ihop automatiskt-pilar för att lägga till en till form.

Överst på sidan

Koppla ihop former som redan finns på sidan

Tips: Kommandona i gruppen Verktyg på fliken Start placerar Visio i ett annat läge. Det kan vara förvirrande. Med tangentbordet växlar du enkelt mellan verktygen Pekverktyg Markera objekt (tryck på Ctrl+1) och Koppling Knappbild (tryck på Ctrl+3). Oavsett vilket verktyg du använder, t.ex. Textblock eller Kopplingspunkt, trycker du på Esc-tangenten flera gånger när du vill återgå till Pekverktyg.

 1. Öppna fliken Start och sedan gruppen Verktyg. Klicka på Koppling Knappbild eller tryck på Ctrl+3.

 2. Klicka på en form och dra en koppling till en annan form.

 3. När du är klar klickar du på Pekare Markera objekt . Du hittar den på fliken Start, i gruppen Verktyg, eller tryck på Ctrl+1.

Kopplingsverktyget kopplar mot former med en punktkoppling i varje ände.

Du kan också lägga till kommandot Koppla ihop former i menyfliksområdet och använda det för att koppla ihop flera former i den ordning som de markeras.

Tips: Användbara kommandon som inte redan visas i menyfliksområdet kan läggas till med hjälp av Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

Överst på sidan

Koppla till en figur på en annan sida

Du kan bara använda kopplingar mellan former på samma sida. Om du vill koppla till en form på en annan sida kan du använda formen Referens till andra sidor och skapa en hyperlänk från en sida till nästa, eller lägga till en hyperlänk och dubbelklickning för valfri form så att den kan navigera till en annan sida i samma dokument.

Använda Referens till andra sidor

 1. Öppna stencilen Figurer i flödesscheman och dra figuren Referens till andra sidor på den aktuella sidan.

  Formen Referens till andra sidor
 2. I dialogrutan Referens till andra sidor markerar du OK. Nu läggs figuren till på den aktuella sidan och en nyskapad sida.

 3. Fortsätt att skapa diagrammet på den nya sidan.

 4. Du kan ändra utseendet på figuren Referens till andra sidor. Högerklicka på figuren och välj Utgående, Inkommande, Cirkel eller Pil.

Växla mellan sidorna genom att dubbelklicka på figuren Referens till andra sidor på någon sida. Mer information finns i Dialogrutan Referens till andra sidor.

Använda hyperlänk och dubbelklickning

 1. Högerklicka på en form eller tryck på CTRL+K och välj Hyperlänk.

 2. Klicka på Bläddra bredvid fältet Plats och klicka sedan på den nedrullningsbara listrutan bredvid Sida för att markera önskad sida.

  Dialogruta om hyperlänk

  Obs!: Namnet på en form på målsidan kan också anges för en hyperlänk. Klicka på fliken Utvecklare och välj sedan Formnamn. Använd standardnamnet i fältet Namn eller redigera det och klicka sedan på OK.

 3. Du anger dubbelklickningsåtgärden för en form genom att klicka på fliken Utvecklare och välja Beteende.

 4. Klicka på fliken Dubbelklickning, välj alternativet Gå till sida och klicka sedan på listrutan för att välja önskad sida.

  Dubbelklicka i Visio

  Obs!: Gör detta efter att du har redigerat sidnamnen eftersom de inte uppdateras automatiskt här.

Överst på sidan

Använda teman för att ändra utseendet på kopplingar

Standardutseendet på kopplingar kan vara enkla linjer, men de kan utformas så att de fungerar med teman som förbättrar designen, till exempel pilhuvuden. Inbyggda teman hittar du i galleriet Teman på fliken Design.

Meddelanden: 

 • Om du vill se fler förbättringsförslag klickar du på fliken Design. Klicka på nedpilen i listrutan i gruppen Varianter och välj sedan Kopplingar.

Använda alternativa kopplingsformer

Alla kopplingsformer, till exempel de som är tillgängliga i stencilen Fler former > Extra > Kopplingar, kan användas för att koppla ihop former i stället för att använda standardformen Dynamisk koppling. Dessa kopplingsformer kan du dra och släppa på en sida, markera dem för användning med verktygen Koppling och Koppla ihop former eller för att ersätta befintliga kopplingar.

 1. Öppna den stencil som innehåller de alternativa kopplingsformerna.

 2. Markera de befintliga kopplingarna på sidan som ska ersättas.

 3. Gå till fliken Start, gruppen Redigering, klicka på Byt form och välj sedan önskad kopplingsform.

Obs!: Funktionen Byt form infördes i Visio 2013, men verktygen Koppling och Koppla ihop former infördes före Visio 2007.

Överst på sidan

Ändra former i formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt

Formerna i formateringsverktygsfältet kommer från den snabbformer stencil med ett diagram. I formateringsverktygsfältet visas upp till fyra figurer. Du kan anpassa de figurer som visas i formateringsverktygsfältet. I följande procedur används Grundläggande diagram för som exempel.

 1. Standardinställningen är att formerna i formateringsverktygsfältet är de första fyra i stencilen, direkt efter stencilen Snabbformer. Här finns till exempel de första fyra formerna i stencilen Grunder.

  Formateringsverktygsfältet med standardfigurer
 2. För att visa olika former i formateringsverktygsfältet för en viss stencil kan du ordna formerna genom att dra dem till överst i stencilen. Du kan till exempel dra formerna 4-uddig stjärna, 5-uddig stjärna, 6-uddig stjärna och 7-uddig stjärna längst upp i stencilen Grunder.

  Formateringsverktygsfältet med nya standardfigurer
 3. Du kan också ändra ordning på stencilerna genom att dra dem högre upp eller längre ned i fönstret Former. En del av dessa former visas i stencilen Snabbformer, och i samma ordning som i fönstret Former. När du till exempel har dragit stencilen Dekorativa former så att den följer direkt på stencilen Snabbformer i fönstret Former så ändras ordningen i stencilen Snabbformer.

  Formateringsverktygsfältet med en ny stencil genom att ändra ordning

  Obs!: När du stänger och öppnar ett diagram återställs standardordningen för stenciler i fönstret Former automatiskt och återspeglas i Snabbformer.

 4. Du kan använda en annan stencil som grund för formateringsverktygsfältet. Öppna stencilen Snabbformer. Välj en form i underuppsättningen av de här formerna för en stencil. Välj till exempel Venndiagram i stencilen Diagram och matematiska former.

  Formateringsverktygsfältet med en ny stencil genom att välja

Tips: Om du vill återgå till standardsekvensen av formerna i en stencil högerklickar du på stencilens namn i rutan Former och väljer sedan Återställ stencil.

Obs!: Det är inte alla stenciler som innehåller former som kan användas i formateringsverktygsfältet. Formerna i stencilen Pilformer visas till exempel inte i formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera och inaktivera Koppla ihop automatiskt för den aktuella ritningen eller göra det till standardinställning för alla Visio-ritningar.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i det aktiva diagrammet

 • Markera eller avmarkera Koppla ihop automatiskt i gruppen Visuella hjälpmedel på fliken Visa.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt på fliken Visa för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt.

Om kryssrutan Koppla ihop automatiskt inte är tillgänglig kan du kontrollera om Koppla ihop automatiskt har inaktiverats för alla diagram på följande sätt.

Aktivera eller inaktivera Koppla ihop automatiskt i alla diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i Visio-alternativ.

 3. Aktivera Koppla ihop automatiskt genom att markera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt under Redigeringsalternativ. Avmarkera kryssrutan Koppla ihop automatiskt om du vill inaktivera Koppla ihop automatiskt.

  Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt för att aktivera eller inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt för alla diagram och ritningar.
 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Koppla ihop former med hjälp av koppla ihop automatiskt

Ett sätt att koppla ihop former är att se till att de kopplas ihop automatiskt när du lägger till former i en ritning i Visio. Det är särskilt användbart när du skapar ett flödesschema.

Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en form i en ritning som automatiskt kopplas ihop med en befintlig form.

Använda funktionen Koppla ihop automatiskt medan du drar former till sidan

 1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

  Form placerad nära en annan form

 2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

  När pekaren vilar över en blå triangel blir triangeln mörkblå.

 3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

  När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

Tips: Om du inte gillar att dra former kan du uppnå samma resultat genom att välja en form i stencilen, placera pekaren över en form i ritningen och sedan klicka på någon av de blå trianglarna som visas nära den formen.

Använd Koppla ihop automatiskt med former som redan finns på sidan

 1. Håll pekaren över den form du vill koppla från

  Pekare som vilar över den form du vill koppla från

 2. Håll pekaren över den blå triangel som är närmast den form du vill koppla till

  Pekaren vilar över den blå triangel som är närmast den form du vill koppla till

  Triangeln blir mörkblå och en röd ruta visas runt den figur du vill ansluta till.

  Obs!: Om du inte ser någon röd ruta kan formen vara placerad för långt bort. Flytta formen närmare och försök igen.

 3. Klicka på den blå triangeln. En koppling läggs till och fästs vid båda figurerna.

  När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

Aktivera och inaktivera Koppla ihop automatiskt

Du kan aktivera och inaktivera funktionen Koppla ihop automatiskt antingen i alla Visio-ritningar eller i den aktuella ritningen. För alla ritningar:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Allmänt.

 3. Under Ritningsfönster-alternativen markerar du kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt.

Endast den aktuella ritningen:

 • Navigera till verktygsfältet Standard och klicka på verktyget Koppla ihop automatiskt.

  Obs!: Om funktionen inte aktiveras när du klickar på verktyget Koppla ihop automatiskt kontrollerar du att kryssrutan Aktivera Koppla ihop automatiskt är markerad i dialogrutan Alternativ.

Koppla ihop former med kopplingsverktyget

Ett av de mest flexibla sätten att lägga till och koppla är att rita med verktyget Koppling Knappbild som du hittar i verktygsfältet Standard.

 1. Klicka på kopplingsverktyget Knappbild i verktygsfältet Standard.

 2. Gör något av följande:

  • Du kan fästa kopplingen vid en specifik punkt på en form. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första formen till en kopplingspunkt på den andra formen. Kopplingens ändpunkter blir röda när formerna har kopplats samman. Detta kallas punkt-till-punkt-koppling. Med en punkt-till-punkt-koppling förblir kopplingen fäst vid samma kopplingspunkter när du flyttar någon av formerna.

  • Om du vill att kopplingen ska kunna flytta till närmast tillgängliga koppling placerar du verktyget Koppling över mitten på den första formen tills en röd ruta visas runt formen. Håll ned musknappen och dra till mitten av den andra formen. Släpp musknappen när en röd ruta visas runt den andra formen. Detta kallas en form-till-form-koppling. Med en form-till-form-koppling förblir kopplingen fäst vid varje form genom att kopplingen flyttas till närmaste tillgängliga kopplingspunkt när du flyttar någon av formerna. Om det inte finns några kopplingspunkter flyttas kopplingen till närmaste sidorna.

   Obs!: Du kan också skapa kopplingar mellan former där ena änden av kopplingen är ansluten till en kopplingspunkt och den andra till formen (och vice versa).

 3. Klicka på pekverktyget Pekarknappen i verktygsfältet Standard för att återgå till vanlig redigering.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en koppling från en form till flera former behöver du lägga till flera kopplingar. Det finns ingen förgreningskoppling.

  • Om du vill skapa en punkt-till-punkt-koppling inte kan fästa en koppling exakt där du vill kan du prova olika kopplingsinställningar:

  • Öppna menyn Verktyg. Klicka på Fäst och limma och sedan på fliken Allmänt. Välj önskat alternativ.

   Om du limmar mot formgeometri, ett formhandtag eller ett figurhörn läggs en kopplingspunkt till automatiskt om den inte redan finns.

Växla mellan form- och punktanslutningar

Du kan fästa kopplingar från en punkt på en form till en annan punkt på en annan form eller från en hel form till en annan hel form. Du kan också skapa kopplingar där ena änden är fäst vid en punkt på en form och den andra änden är fäst vid en hel form.

 1. Dra en kopplingsslutpunkt bort från formen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill limma slutpunkten på kopplingen till en kopplingspunkt på en form drar du slutpunkten till någon av formens kopplingspunkter tills en röd ruta visas runt kopplingspunkten.

  • Om du vill limma slutpunkten på kopplingen till hela formen drar du slutpunkten till mitten av formen tills en röd ruta visas runt hela formen.

Se även

Lägga till och redigera text på en koppling

Skapa en egen koppling

Fästa eller lossa kopplingar

Visio-utbildning

Allt du behöver veta om kopplingar i Visio-skrivbordsprogrammet (Visio-teamets blogg)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×