Lägga till kontroller i ett anpassat objekt

När formulär, vyer eller rapporter anpassas i Access är den vanligaste uppgiften att lägga till eller ändra kontroller. Detta är de textrutor, knappar, kombinationsrutor och andra verktyg som du använder för att lägga till, redigera och visa data.

Vanliga Access-kontroller.

Oavsett om du arbetar i en Access-webbapp eller en Access-skrivbordsdatabas kan du lägga till kontroller på två olika sätt:

  • Om du vill skapa en kontroll som är bunden till ett fält (med kontrollen kan du visa och redigera data från tabellen) öppnar du Fältlista (Alt+F8) och drar fältet från listan till formuläret, vyn eller rapporten. En kontroll som är lämplig för datatypen som lagras i fältet läggs till.

    Dra ett fält från fältlistan till en vy.

    Tips: Om du skapar ett formulär med formulärverktyget i en Access-skrivbordsdatabas skapas automatiskt bundna kontroller för alla fälten i datakällan.

  • Om du vill skapa en kontroll som är obunden klickar du på en kontroll på fliken Design i menyfliksområdet. Kontrollen visas direkt i vyn i en Access-webbapp. I en skrivbordsdatabas måste du klicka i formuläret, vyn eller rapporten där du vill placera kontrollen.

    Galleriet Kontroller i menyfliksområdet.

    Genom att redigera egenskaperna för en kontroll kan du om du vill konvertera en obunden kontroll till en bunden kontroll. Tryck på F4 om du använder en skrivbordsdatabas för att visa egenskaperna och välj sedan ett fältnamn i listrutan Kontrollkälla.

Hur väljer jag mellan bunden och obunden?

Du använder bundna kontroller för att visa och arbeta med data i tabeller och frågor. Eftersom de är bundna till den underliggande datakällan kommer ändringar i bundna kontroller att reflekteras i datakällan (under förutsättning att datakällan kan redigeras).

Obundna kontroller är användbara om du vill visa beräknade värden eller ange värden som inte behöver lagras i tabeller. Du kan t.ex. ange start- och slutdatum genom att placera obundna kontroller i ett formulär och sedan använda ett makro som är kopplat till en kommandoknapp för att läsa datumen och visa en rapport för det angivna datumintervallet. Eftersom du inte behöver lagra datumen för framtida referens behöver kontrollerna inte vara bundna till något.

Vad kan jag mer göra med kontroller?

Den vanligaste kontrolltypen är en textruta. I textrutor går det att visa många olika typer av data, t.ex. text, nummer och datum. Vissa andra kontroller har specialfunktioner. Det finns t.ex. en kontroll som infogar en sidbrytning i en rapport, en som lägger till webbinnehåll i ett formulär i en skrivbordsdatabas och en annan som lägger till ett underformulär. Du kan skapa en kontroll som refererar en kontroll till ett annat formulär och i en skrivbordsdatabas kan du ändra flikordningen för kontroller.

Mer information om att lägga till kontroller i rapporter finns i Introduktion till rapporter i Access.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×