Lägga till kommandon i presentationen med händelseknappar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd händelse knappar för att visa eller starta en åtgärd i presentationen, till exempel gå till nästa eller en viss bild, köra ett program eller spela upp ett videoklipp. Välj en åtgärds knapp i galleriet figurer och tilldela sedan en åtgärd som ska utföras när du klickar på formen eller pekar med musen på formen.

Tanken är att när du levererar presentationen kan du klicka eller peka på händelse knappen för att:

 • Gå till nästa bild, föregående bild, den första bilden, sista bilden, den senaste bilden, ett visst bild nummer, en annan PowerPoint-presentation eller en webb sida.

 • Köra ett program

 • Köra en makro

 • Spela upp ett ljudklipp

De figurer för inbyggda åtgärdsknappar som finns i galleriet Figurer är bland annat höger- och vänsterpilar, vanliga symboler för att gå till nästa, föregående, första och sista bilden, för att spela upp video- eller ljudklipp och med mera.

Visar menyn Figurer i menyfliksområdet i PowerPoint med Händelseknappar markerat

Tips:  Händelse knappar ger snygga visuella tips för den åtgärd som startas, men du kan även tilldela åtgärder till andra objekt, till exempel bilder, allmänna former eller till texten i en SmartArt-grafik. Använd proceduren nedan för att lägga till en åtgärd för dessa objekt.

 1. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på den knappform som du vill lägga till under Händelseknappar.

 2. Klicka på önskad plats i bilden och dra för att rita knappens form.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  • Om du vill välja händelseknappens beteende när du klickar på knappen i vyn Bildspel klickar du på fliken Vid musklickning.

  • Om du vill välja händelseknappens beteende när du för muspekaren över knappen i vyn Bildspel klickar du på fliken Vid muspekning.

Visar dialogrutan för att konfigurera Händelseknappar i PowerPoint

Lägga till en knapp form och sedan tilldela en åtgärd (i det här fallet en hyperlänk)

Om du vill att åtgärden ska inträffa när du klickar på Åtgärds knappengör du följande på fliken mus klickning i dialog rutan.

Om du vill att åtgärden ska inträffa när knappen åtgärd är helt enkelt pekardu på fliken vid mus pekning i dialog rutan.

 1. Välj den händelse som ska utlösas när du klickar på eller för muspekaren över händelseknappen genom att göra följande:

  • Välj hyperlänk till och välj sedan destinationen (till exempel nästa bild, föregående bild, den sista bilden eller en annan PowerPoint presentation) som du vill att hyperlänken ska gå till.

   Obs!:  Om du vill länka till en fil som skapats i ett annat program, till exempel en Word-eller Excel-fil, klickar du på annan fili listan Hyperlänka till .

  • Välj ingen om du vill använda formen utan motsvarande åtgärd.

  • Välj Kör programoch klicka sedan på Bläddra och leta reda på det program du vill köra.

  • Välj Kör makro och välj sedan det makro du vill köra.

   Obs!: Inställningarna för Kör makro är bara tillgängliga om presentationen innehåller ett makro och när du sparar presentationen måste du spara den som ett makroaktiverat PowerPoint-bildspel. Mer information om makron finns i Köra ett makro.

  • Om du vill att den figur som du valde att använda som händelseknapp ska utföra en händelse klickar du på Händelse för objektet och väljer en händelse.

   Obs!:  Inställningarna för Händelse för objektet är endast tillgängliga om presentationen innehåller ett OLE-objekt.

  • Om du vill spela upp ett ljud markerar du kryssrutan Spela upp ljud och väljer ett ljud.

 2. Välj OKnär du har valt åtgärden.

Obs!: Om makrot inte körs kontrollerar du att PowerPoint är aktiverat för att köra makron. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer.

Mer information finns i

Koppla en åtgärd till en bild eller ett OLE-objekt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×