Lägga till kommandon i presentationen med händelseknappar

Använd en åtgärds knapp för att utföra en åtgärd i presentationen, till exempel att gå till nästa eller en viss bild, köra en app eller spela upp ett videoklipp. Det finns två grundläggande steg för att ställa in en händelse knapp:

 • Först väljer du en händelse knapp i galleriet former

 • Sedan tilldelar du en åtgärd som utförs när (under bild spel) du klickar på figuren eller pekar på den.

Tanken är att när du levererar presentationen kan du klicka eller peka på en åtgärds knapp för att:

 • Gå till nästa bild, föregående bild, den första bilden, sista bilden, den senaste bilden, ett visst bild nummer, en annan PowerPoint presentation eller en webb sida.

 • Köra ett program

 • Köra en makro

 • Spela upp ett ljudklipp

Visar dialogrutan för att konfigurera Händelseknappar i PowerPoint

Placera en åtgärds knapp på bilden

Här finns några exempel på inbyggda former för åtgärds knappar i galleriet former med höger-och vänsterpilar (vanliga symboler för att gå till nästa, föregående, första och sista bilden), för att spela upp videor eller ljud klipp och mycket mer.

Visar menyn Figurer i menyfliksområdet i PowerPoint med Händelseknappar markerat

 1. Klicka på figurerpå fliken Infoga och klicka sedan på den form du vill lägga till under Åtgärds knappar längst ned på menyn.

 2. Klicka på önskad plats i bilden och dra för att rita knappens form.

 3. Låt dialog rutan vara öppen och gå till nästa procedur.

Tilldela en åtgärd

Om du vill att åtgärden ska inträffa när du klickar på Åtgärds knappengör du följande på fliken mus klickning i dialog rutan.

Om du vill att åtgärden ska inträffa när knappen åtgärd är helt enkelt pekardu på fliken vid mus pekning i dialog rutan.

 1. Gör något av följande om du vill välja den åtgärd som ska utföras när du klickar på eller för mus pekaren över Åtgärds knappen:

  • Välj hyperlänk till och välj sedan destinationen (till exempel nästa bild, föregående bild, den sista bilden eller en annan PowerPoint presentation) som du vill att hyperlänken ska gå till.

   Obs!:  Om du vill länka till en fil som skapats i ett annat program, till exempel en Word eller Excel fil, klickar du på annan fili listan Hyperlänka till .

  • Välj ingen om du vill använda formen utan motsvarande åtgärd.

  • Välj Kör programoch klicka sedan på Bläddra och leta reda på det program du vill köra.

  • Välj Kör makro och välj sedan det makro du vill köra.

   Inställningarna för Kör makro är bara tillgängliga om presentationen redan innehåller ett makro och när du sparar presentationen måste du spara den som ett makroaktiverat PowerPoint-bildspel. (Mer information om makron finns i köra ett makro.)

  • Om du vill att den figur som du valde att använda som händelseknapp ska utföra en händelse klickar du på Händelse för objektet och väljer en händelse.

   Inställningarna för objekt händelser är bara tillgängliga om presentationen innehåller en OLE-objekt.

  • Om du vill spela upp ett ljud markerar du kryssrutan Spela upp ljud och väljer ett ljud.

 2. Välj OKnär du har valt åtgärden.

 3. Om du vill testa den valda åtgärden väljer du bild spel > från aktuell bild för att öppna presentationen i bild spelet så att du kan klicka på Åtgärds knappen.

 1. På fliken Infoga klickar du på Bilder i gruppen Illustrationer. Om du vill lägga till Smart Art klickar du på SmartArt

 2. Leta reda på bilden som du vill lägga till i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  Obs!:  För SmartArt-grafik kan du bara koppla en händelse till texten i figurer, men inte för de enskilda figurerna i SmartArt-grafik.

 3. Klicka på bilden du lagt till. På fliken Infoga i gruppen Länkar klickar du sedan på Åtgärd.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  • Om du vill välja hur bilden ska bete sig när du klickar på den i vyn Bildspel klickar du på fliken Vid musklickning.

  • Om du vill välja hur bilden ska bete sig när du för muspekaren över den i vyn Bildspel klickar du på fliken Vid muspekning.

 5. Gör något av följande om du vill välja den åtgärd som ska utföras när du klickar på eller för mus pekaren över bilden:

  • Om du vill använda figuren utan någon händelse klickar du på Ingen.

  • Om du vill skapa en hyperlänk klickar du på Hyperlänka till och väljer hyperlänkens mål (t.ex. nästa bild, föregående bild, den sista bilden eller en annan PowerPoint-presentation).

  • Om du vill länka till en fil som skapats i ett annat program, t.ex. en Microsoft Office Word- eller Microsoft Office Excel-fil går du till listan Hyperlänka till och klickar på Annan fil.

  • Om du vill köra ett program klickar du på Kör program, klickar på Bläddra och letar upp det program som du vill köra.

  • Om du vill köra ett makro klickar du på Kör makro och väljer det makro du vill köra.

  • Om du vill att en annan åtgärd än den som visas ska utföras för bilden eller ClipArt klickar du på Åtgärd för objektet och sedan väljer du den åtgärd du vill utföra.

   Obs!: Inställningarna för Händelse för objektet är endast tillgängliga om presentationen innehåller ett OLE-objekt.

  • Om du vill spela upp ett ljud markerar du kryssrutan Spela upp ljud och väljer ett ljud.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×