Lägga till kolumner i en innehållstyp

Lägga till kolumner i en innehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innehållstyper är ett sätt att gruppera information om listobjekt eller dokument som du vill ta med kolumner. Till exempel om du har en köp innehållstyp kan kan den innehålla nummer, projektnummer, datum och projektledaren. Du kan anpassa innehållstyper genom att lägga till kolumner med de typer som du behöver. Du kan lägga till en lämplig innehållstyp i listan eller biblioteket och få en grupp av kolumner, i stället för att skapa eller lägga till varje kolumn individuellt. Du kan ha flera innehållstyper i samma lista eller bibliotek och skapa vyer för att se olika typer av objekt och dokument.

När du skapar innehållstyper på ett webbplatsnivå eller en lista eller biblioteksnivån fördelen är att de delats för alla webbplatser och underwebbplatser under den översta webbplatsen. Det här kan hjälpa standardisera kolumner och minimera fel. Nackdelen är att de kräver administratörsbehörighet för att skapa och behöver planeras mer noggrant. Listan eller biblioteket innehåll i typer går snabbt att skapa, men är unika för biblioteket de finns i.

Lägga till en kolumn i en innehållstyp

Följ de här stegen om du vill lägga till en kolumn i en innehållstyp:

Varning!:  Om innehållstyperna som visas inte är hyperlänkar eller inte kan väljas betyder det att webbplatsen ärver sina innehållstyper från en annan webbplats. För att kunna lägga till en kolumn i innehållstypen måste du ändra den på den andra webbplatsen.

Lägga till en kolumn i en webbplatsinnehållstyp

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra en webbplatsinnehållstyp genom att lägga till en kolumn.

 2. Klicka på Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar under knappen Inställningar
 3. Välj Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

  Välja webbplatsinnehållstyper
 4. Klicka på namnet på innehållstypen som du vill lägga till en kolumn i.

 5. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner under Kolumner.

  lägga till från befintliga kolumner
 6. Välj gruppen, från vilken du vill lägga till en kolumn, genom att klicka på pilen vid Välj kolumner under Välj kolumner från.

 7. Klicka på den kolumn som du vill lägga till under Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till, så flyttas kolumnen till listan Kolumner som ska läggas till.

  Lägga till kolumner i innehållstyp
 8. I avsnittet Uppdatera List- och webbplatsinnehållstyper under Uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här type? Markera Ja om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här webbplatsinnehållstypen. Om du inte vill uppdatera innehållstyper som ärver från den här webbplatsen markerar du Nej.

  Välja Uppdatera alla innehållstyper

Lägga till en kolumn i en lista eller ett bibliotek innehållstyp

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill ändra typ av innehåll genom att lägga till en kolumn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista, klicka på fliken lista och klicka sedan på Inställningar för lista.

   Listinställningar i menyfliksområdet
  • Om du arbetar i ett bibliotek, klicka på fliken bibliotek och klicka sedan på Inställningar för bibliotek.

   Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet
 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill lägga till en kolumn i under Innehållstyper.

  Innehållstyp webbplatslista
 4. Klicka på Lägg till från befintliga webbplats eller lista kolumner under kolumner.

  Lägga till befintliga innehållstyp markerat
 5. Välj gruppen, från vilken du vill lägga till en kolumn, genom att klicka på pilen vid Välj kolumner under Välj kolumner från.

 6. Klicka på den kolumn som du vill lägga till under Tillgängliga kolumner och sedan på Lägg till, så flyttas kolumnen till listan Kolumner som ska läggas till.

  Lägga till kolumner sida med en tillgänglig kolumn markerat
 7. Klicka på OK.

Ändra kolumnordning

Följ dessa steg om du vill ändra kolumnordning för en innehållstyp.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra kolumnordningen.

 2. Klicka på Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar under knappen Inställningar
 3. Välj Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

  Välja webbplatsinnehållstyper
 4. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra kolumnordning under Webbplatsinnehållstyp.

 5. Klicka på Kolumnordning under Kolumner.

  Webbplats innehåll kolumnordning markerad
 6. Klicka vid Kolumnordning på pilen bredvid kolumnen som du vill ändra ordning på i kolumnen Plats uppifrån och välj sedan önskat ordningsnummer.

  Beställningssidan för innehållstyp kolumn
 7. I avsnittet Uppdatera List- och webbplatsinnehållstyper under Uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här type? Markera Ja om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här webbplatsinnehållstypen. Om du inte vill uppdatera innehållstyper som ärver från den här webbplatsen markerar du Nej.

 8. Klicka på OK.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill ändra kolumnordningen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista, klicka på fliken lista och klicka sedan på Inställningar för lista.

   Listinställningar i menyfliksområdet
  • Om du arbetar i ett bibliotek, klicka på fliken bibliotek och klicka sedan på Inställningar för bibliotek.

   Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet
 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyp.

 4. Klicka på Kolumnordning under Kolumner.

  Listan innehållstyp kolumnordning
 5. Klicka vid Kolumnordning på pilen bredvid kolumnen som du vill ändra ordning på i kolumnen Plats uppifrån och välj sedan önskat ordningsnummer.

 6. I avsnittet Uppdatera List- och webbplatsinnehållstyper under Uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här type? Markera Ja om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här webbplatsinnehållstypen. Om du inte vill uppdatera innehållstyper som ärver från den här webbplatsen markerar du Nej.

  Välja Uppdatera alla innehållstyper
 7. Klicka på OK.

Göra en kolumn obligatorisk, valfri eller dold

Följ de här anvisningarna för att göra en kolumn obligatorisk, valfri eller dold.

 1. Gå till den webbplats där du vill ändra en webbplatsinnehållstyp genom att lägga till en kolumn.

 2. Klicka på Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar under knappen Inställningar
 3. Välj Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

  Välja webbplatsinnehållstyper
 4. Klicka på namnet på den kolumn som du vill göra obligatorisk, valfri eller dold under kolumner.

 5. Gör något av följande i avsnittet Kolumninställningar:

  Ändra innehållstypsida för kolumn
  • Om du vill att användare ska tvingas ange information för en kolumn klickar du på Obligatoriskt.

  • Om du vill att användare själva ska få välja om de vill ange information för en kolumn klickar du på Valfritt.

  • Om du vill dölja en kolumn så att den inte visas i något formulär för innehållstypen klickar du på Dold.

 6. Klicka på OK.

 1. Gå till listan eller biblioteket där du vill ändra typ av innehåll genom att lägga till en kolumn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du arbetar i en lista, klicka på fliken lista och klicka sedan på Inställningar för lista.

   Listinställningar i menyfliksområdet
  • Om du arbetar i ett bibliotek, klicka på fliken bibliotek och klicka sedan på Inställningar för bibliotek.

   Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet
 3. Klicka på namnet på den innehållstyp som du vill ändra under Innehållstyper. Om Innehållstyper inte visas klickar du på Avancerade inställningar och klicka på Ja under tillåta hantering av innehållstyper?, och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på namnet på den kolumn som du vill göra obligatorisk, valfri eller dold under kolumner.

 5. Gör något av följande i avsnittet Kolumninställningar:

  Ändra innehållstypsida för kolumn
  • Om du vill att användare ska tvingas ange information för en kolumn klickar du på Obligatoriskt.

  • Om du vill att användare själva ska få välja om de vill ange information för en kolumn klickar du på Valfritt.

  • Om du vill dölja en kolumn så att den inte visas i något formulär för innehållstypen klickar du på Dold.

 6. Klicka på OK.

Lägga till och använda en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Om du vill lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek, finns i lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek.

Skapa en ny vy om du vill visa kolumnerna i innehållstypen eller uppdatera standardvy. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Vi lyssnar

Uppdaterade juli 18, 2017

Var den här artikeln till hjälp? Saknade du något? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till information och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×