Lägga till kalkylbladsdata i en datamodell med hjälp av en länkad tabell

Lägga till kalkylbladsdata i en datamodell med hjälp av en länkad tabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En länkad tabell är en Excel-tabell som innehåller en länk till en tabell i en datamodell. Fördelen med att skapa och underhålla data i en Excel-tabell i stället importera data från en fil är att du kan fortsätta att redigera värdena i Excel-kalkylbladet när du använder den länkade tabellen i en datamodell som grund för en pivottabell , Pivotdiagram eller Power View rapport.

Lägga till en länkad tabell är lika enkelt som att markera ett område och klicka på Lägg till i datamodell. Det är också bra att formatera området som tabell och sedan ge den ett namn. Det är mycket enklare att utföra beräkningar och hantera relationer med hjälp av namngivna länkade tabeller.

Följ dessa steg för att länka data till en tabell:

 1. Välj vilka intervall för rader och kolumner som du vill använda i den länkade tabellen.

 2. Formatera rader och kolumner som en tabell:

  • Klicka på Start > Formatera som tabell och välj sedan ett tabellformat. Du kan välja ett format, men måste du alltid Markera tabellen har rubriker. Om tabellen saknar rubriker kan du skapa dem nu. Annars använder Excel godtycklig namn (kolumn 1, column2 och så vidare) som en ingen meningsfull information om innehållet i kolumnen.

  • Namnge tabellen. Klicka på Design under Tabellverktyg i fönstret Excel. Skriv ett namn på tabellen i gruppen Egenskaper.

 3. Placera markören i en cell i tabellen.

 4. Du skapar den länkade tabellen genom att klicka på Power Pivot > Lägg till i datamodell. I Power Pivot-fönstret visas en tabell med en länkikon, som betyder att tabellen är länkad till en källtabell i Excel:

  Ikonen Länkad tabell

 5. Om modellen inte redan innehåller tabeller, är endast en extra åtgärd. Du bör skapa en relation mellan den nya tabellen som du just har lagt till och de andra tabellerna i modellen. Mer information finns i Skapa en relation mellan två tabeller eller skapa relationer i diagramvyn .

Om arbetsboken tidigare inte innehåller något, har nu en datamodell. En modell skapas automatiskt när du skapar en relation mellan två tabeller eller klicka på Lägg till i datamodell i Power Pivot. Mer information finns i Skapa en datamodell i Excel.

Nu när du har en länkad tabell kan redigera du en cell i kalkylbladet, inklusive att lägga till och ta bort rader och kolumner. Datamodellen i Power Pivot synkroniserar omedelbart.

Tabellnamn är ett undantag. Om du byter namn på en tabell i Excel måste du manuellt uppdatera tabell i Power Pivot.

Tips: Om du vill gå igenom en självstudiekurs till mer information om länkade tabeller, se självstudiekurs: importera Data till Excel och skapa en datamodell.

Synkronisera ändringar mellan en tabell och en modell

En länkad tabell är en aktiv anslutning som finns kvar mellan området eller namngivna tabellen som innehåller datavärdena som och datamodellen som enheter rapporten som standard. Om du lägger till eller ta bort data eller Byt namn på kolumner och tabeller, datamodellen är uppdateras automatiskt.

I vissa fall kanske du vill styra den uppdatering. Växla till manuell uppdateringsläge genom att använda Power Pivot-tilläggsprogrammet.

Följ dessa steg för att växla till manuell uppdateringsläge:

 1. Kontrollera att arbetsboken som innehåller den länkade tabellen är öppen i Excel.

 2. Öppna Power Pivot-fönstret.

 3. Klicka på den länkade tabellen på flikarna längst ned. En länkad tabell visas med en liten länkikon bredvid tabellnamnet.

 4. Klicka på Länkad tabell i menyfliksområdet längst upp.

 5. Välj Manuell eller automatisk i uppdateringsläge. Automatisk är standard. Om du byter till manuell uppdateringar sker endast när du använder kommandona Uppdatera alla eller Uppdatera markerad i menyfliksområdet länkad tabell i fönstret Power Pivot – eller kommandot Uppdatera alla i menyfliksområdet Power Pivot i Excel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×