Lägga till källhänvisningar i ett Word-dokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word, kan du enkelt lägga källhänvisningar när du skriver ett dokument där du vill citera källor, till exempel en uppsats. Källhänvisningar kan läggas till i olika format, inklusive APA, Chicago-format, GOST, IEEE, ISO 690 och MLA. Därefter kan du Skapa en litteraturförteckning de källor som du använde för att skriva en uppsats.

Innan du infogar en källhänvisning i dokumentet måste du lägga till den källa du använt.

Lägga till ett nytt citat och en ny källa till ett dokument

 1. Klicka på pilen bredvid Format på fliken Referenser i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar och klicka på det format du vill använda för källhänvisningen och källan. MLA eller APA används till exempel ofta i samhällsvetenskapliga dokument för källhänvisningar och källor.

  Alternativet Format APA är markerat på fliken Referenser

 2. Klicka i slutet av den mening eller fras som du vill citera.

 3. Klicka Infoga källhänvisning på fliken Referenser gör något av följande.

  • Om du vill lägga till källinformation klickar du på Lägg till ny källa och sedan på pilen bredvid Typ av källa i dialogrutan Skapa källa. Välj sedan typen av källa du vill använda (till exempel ett bokavsnitt eller en webbplats).

  • Om du vill lägga till en platshållare, så att du kan skapa en källhänvisning och fylla i källinformationen senare, klickar du på Lägg till ny platshållare. Ett frågetecken visas bredvid platshållarkällorna i Resurshanteraren.

 4. Om du väljer att lägga till en källa anger du information om källan. Om du vill lägga till mer information om en källa markerar du kryssrutan Visa alla litteraturförteckningsfält.

 5. Klicka på OK när du är färdig. Källan läggs till som en källhänvisning på den valda platsen i dokumentet.

När du är färdig med de här stegen läggs källhänvisningen till i listan med tillgängliga källhänvisningar. Nästa gång du citerar den här källan behöver du skriva allt igen. Då kan du bara lägga till källhänvisningen i dokumentet. Efter att du lagt till en källa kanske du måste göra ändringar i den. Om du behöver göra det läser du Redigera en källa.

Meddelanden: 

 • Om du har lagt till en platshållare och vill ersätta den med källhänvisningsinformation läser du Redigera en källa.

 • Om du har valt ett GOST- eller ISO 690-format för källorna och källhänvisningen inte är unik måste du lägga till en bokstav efter årtalet. En källhänvisning kan till exempel visas som [Pasteur, 1848a].

 • Om du väljer ISO 690 - Numerisk referens och dina källhänvisningar ändå inte visas i följd måste du klicka på ISO 690-formatet igen, och sedan trycka på RETUR för att få källhänvisningarna i rätt ordning.

Lägga till källhänvisningar i ett dokument

 1. Klicka i slutet av meningen eller frasen där du vill ange källa och klicka sedan på Infoga källhänvisningar på fliken Referenser i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar.

 2. Markera den källhänvisning du vill använda i listan under Infoga källhänvisning.

  Listan över källhänvisningar visas via knappen Infoga källhänvisning

Söka efter en källa

Listan med källor som du använder kan bli ganska lång. Ibland kan du behöva söka efter en källa som du hänvisat till i ett annat dokument.

 1. Klicka på Hantera källor i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Hantera källor är markerat på fliken Referenser

  Om du öppnar ett nytt dokument som ännu inte innehåller några källhänvisningar visas alla de källor som du har använt i tidigare dokument under Huvudlista.

  Om du öppnar ett dokument som innehåller källhänvisningar visas de tillhörande källorna under Aktuell lista. Alla källor som du har citerat, antingen i tidigare dokument eller i det aktuella dokumentet, visas under Huvudlista.

 2. Om du vill söka efter en speciell källa gör du något av följande:

  • Sortera efter författare, titel, citatens taggnamn eller år i sorteringsrutan och leta sedan efter den källa du vill använda i listan som skapas.

  • Skriv in titeln eller författaren till den källa du söker efter i rutan Sök. Listan minskas dynamiskt för att matcha din sökterm.

Obs!: Du kan klicka på knappen Bläddra i Källhanteraren om du vill välja en annan huvudlista där du kan importera nya källor till ditt dokument. Du kan t.ex. koppla upp dig mot en fil på en delad server, på en forskarkollegas dator eller server, eller på en webbplats som ett universitet eller forskningsinstitut är värd för.

Redigera en källa

 1. Klicka på Hantera källor i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Hantera källor är markerat på fliken Referenser

 2. I dialogrutan Källhanteraren markerar du den källa du vill redigera under Huvudlista eller Aktuell lista. Klicka sedan på Redigera.

  Obs!: Om du vill redigera en platshållare för att lägga till källhänvisningar markerar du platshållaren i Aktuell lista och klickar på Redigera.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera källa och klicka på OK.

  Dialogrutan Redigera källa

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×