Lägga till innehåll till ett ärende och undanta källor i eDiscovery Center

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innehåll som ingår i ett e-dataidentifieringsärende – t.ex. potentiella bevis för civilmål, revision och undersökningar – kan hanteras i en e-dataidentifieringsuppsättning. Varje ärende kan ha flera e-dataidentifieringsuppsättningar. Du kan filtrera det källinnehåll du tar med, t.ex. efter författare eller avsändare, efter ett datumintervall eller efter sökord.

När en innehållskälla är en del av ett ärende, kan du placera den i vänteläge så att en kopia bevaras. Detta omfattar SharePoint-webbplatser, dokument eller sidor. Du kan också hålla innehåll på sökbara filresurser i SharePoint Server. När objekt placeras i vänteläge kan personer fortsätta att arbeta med dem utan avbrott. Innehåll som hanteras av principer upphör inte när den placeras i vänteläge.

När du har definierat innehållskällor kan du köra frågor och exportera innehållet för att förmedla till myndigheterna. Exporterat innehåll inkluderar en importfil som följer standarden Electronic Discovery Reference Model.

Obs!:  När du har lagt till innehållskällor eller frågor i ett e-dataidentifieringsärende saknas det stöd för att ändra nationella inställningar för webbplatsen.

Skapa en e-dataidentifieringsuppsättning för att hantera innehållskällor

Den här proceduren skapar en e-dataidentifieringsuppsättning och lägger till innehållskällor till den. Om du även vill undanta innehåll följer du nästa procedur, Undanta innehållskällor.

Lägga till och hantera eDiscovery-källor

Obs!: Om du vill koppla källor till ett ärende måste de först indexeras med hjälp av söktjänsten i SharePoint. Kontakta den som administrerar de webbplatser och postlådor du vill inkludera.

 1. Om ditt ärende inte redan är öppet går du till ett center för e-dataidentifiering, klickar på Ärenden och klickar sedan på det ärende du vill lägga till innehållskällor i.

 2. Under eDiscovery-uppsättningar klickar du på Nytt objekt.

 3. Ge eDiscovery-uppsättningen ett namn, till exempel Korrespondens för ledningsgruppen.

 4. Klicka på Lägg till och hantera källor bredvid Källor.

 5. Skriv URL-Adressen för det innehåll som du vill använda som källa under platser. Du kan också skriva en fil dela adress i SharePoint Server. Allt innehåll som du lägger till måste indexeras i sökningar.

 6. Klicka på Spara.

 7. I rutan under Filter skriver du in eventuella sökord som du vill använda för att begränsa källan.

 8. Om du vill begränsa innehållet till ett visst datumintervall fyller du i ett startdatum och ett slutdatum.

 9. Om du vill begränsa resultatet till en författare till ett dokument eller listobjekt, eller till en viss e-postavsändare, fyller du i namnet eller e-postadressen i rutan Författare/avsändare.

 10. Klicka på knappen Använd filter.

 11. Bekräfta att du har valt rätt innehåll genom att klicka på Förhandsgranska resultat.

 12. Klicka på Spara.

Obs!: Du kan lägga till och ta bort innehållskällor när du har skapat en e-dataidentifieringsuppsättning. Om du vill visa en lista med innehållskällor i en e-dataidentifieringsuppsättning klickar du på Källor.

Överst på sidan

Undanta innehållskällor

Obs!: Om du vill koppla källor till ett ärende måste de först indexeras med hjälp av söktjänsten i SharePoint. Kontakta den som administrerar de webbplatser och postlådor du vill inkludera.

 1. Om ditt ärende inte redan är öppet går du till ett center för e-dataidentifiering, klickar på Ärenden och klickar sedan på det ärende du vill undanta.

 2. Under eDiscovery-uppsättningar klickar du på Nytt objekt.

 3. Ge eDiscovery-uppsättningen ett namn, till exempel Korrespondens för ledningsgruppen.

 4. Klicka på Lägg till och hantera källor bredvid Källor.

 5. Skriv URL-Adressen för det innehåll som du vill använda som källa under platser. Du kan också skriva en fil dela adress i SharePoint Server. Allt innehåll som du lägger till måste indexeras i sökningar.

 6. Klicka på Spara.

 7. I rutan under Filter skriver du in eventuella sökord som du vill använda för att begränsa källan.

 8. Om du vill begränsa innehållet med ett datumintervall kan du ange Startdatum och Slutdatum.

 9. Om du vill begränsa resultatet till författaren av ett dokument eller en listpost, eller till en viss e-postavsändare, skriver du namnet eller e-postadressen i rutan Författare/avsändare.

 10. Klicka på knappen Använd filter.

 11. Klicka på Aktivera undantag på plats.

 12. Bekräfta att du har valt rätt innehåll genom att klicka på Förhandsgranska resultat.

 13. Klicka på Spara.

Obs!:  När du har undantagit innehåll kan du visa en lista med innehållskällor för ett fall genom att klicka på Källor.

Ta bort ett undantag från innehållskällor

 1. Om ditt ärende inte redan är öppet går du till ett center för e-dataidentifiering, klickar på Ärenden och klickar sedan på det ärende du vill ta bort undantaget för.

 2. Klicka på Uppsättningar för e-dataidentifiering.

 3. Klicka på namnet på källan vars undantag som du vill ta bort under källor.

 4. Klicka på Inaktivera undantag.

Överst på sidan

Ta bort ett e-Dataidentifieringsuppsättning från ett ärende

 1. Om ditt ärende inte redan är öppet går du till ett center för e-dataidentifiering, klickar på Ärenden och klickar sedan på det ärende du vill ta bort en e-dataidentifieringsuppsättning från.

 2. Markera e-dataidentifieringsuppsättningen genom att klicka till vänster om den. En bockmarkering visas bredvid namnet.

 3. Klicka på de tre punkterna så öppnas Öppna-menyn.

 4. Klicka på Ta bort objekt.

 5. När du blir tillfrågad om du vill skicka objektet till Papperskorgen klickar du på OK.

Överst på sidan

Mer information om undantag

 • Följande typer av innehåll kan undantas som del av ett fall:

  • Dokument

  • Listor (inklusive bloggar och wikiinnehåll)

  • Sidor (inklusive sidor med bloggar och wikis)

  • I SharePoint Server, innehåll på filresurser som har blivit crawlade i sökningar.

 • När du undantar innehåll i innehållskällor i en eDiscovery-uppsättning visas status för varje källa visas i kolumnen Status för Håll på plats i listan över innehållskällor. Följande lista beskriver statusvärden för undantag.

  • Undantagen   Anger att hela innehållskällan är undantagen. Det här värdet visas när rutan under Filter är tom, och Håll på plats är aktiverat för källor i eDiscovery-uppsättningen. Resultatet är att allt innehåll i den angivna källan undantas.

  • Hålls på plats med filter   Anger att objekt som uppfyller sökvillkoren som angetts i rutan under Filter i innehållskällan är undantaget och att Håll på plats har aktiverats för källor i eDiscovery-uppsättningen. Resultatet är att det innehåll som uppfyller sökvillkoren i den angivna källan undantas.

  • Inte undantagen   Anger att innehållskällan inte är undantagen.

  • Går inte att hålla på plats   Anger att innehållskällan inte går att undanta.

  • Misslyckades   Anger att begäran att undanta källan misslyckades.

  • Bearbetar   Anger att begäran om undantag bearbetas. Denna status visas när du först klickar på Aktivera Hålla på plats och därefter på Spara i en eDiscovery-uppsättning. Efter en liten stund kommer sidan för eDiscovery-uppsättningen att uppdateras och det här värdet ersätts med något av ovan beskrivna värden.

 • När ett undantag är placerad på en SharePoint-webbplats kan du ta bort ett program från webbplatsen.

 • När ett undantag anges på en SharePoint-webbplats skapas ett bibliotek för bevarande av dokument, om ett sådant inte redan finns. Användare kan fortfarande arbeta med innehållet, men det skapas en kopia av innehållet som det såg ut vid tidpunkten för undantaget. Användare med standardbehörighet kan inte se biblioteket för bevarande av dokument. Endast användare med webbprogram-behörigheten, eller användare som har beviljats särskild behörighet, kan se biblioteket för bevarande av dokument.

 • Om en användare försöker ändra eller ta bort innehåll på en undantagen plats utförs först en kontroll i SharePoint av om innehållet har ändrats sedan undantaget aktiverades. Om det här är den första ändringen sedan undantaget aktiverades kopieras innehållet till biblioteket för bevarande av dokument och sedan tillåts användare ändra eller ta bort ursprungsinnehållet.

 • Ett felmeddelande visas om användare försöker ta bort ett bibliotek, en lista eller en webbplatssamling som är undantagen. Användare får även ett felmeddelande om de försöker ta bort en mapp som innehåller en fil som är undantagen. Om en användare vill ta bort en mapp som innehåller en eller flera undantagna filer måste dessa filer raderas innan mappen kan raderas.

 • För att spara alla versioner av innehåll på en webbplats måste du aktivera versionshantering för dokumentbiblioteken på webbplatsen. Om versionshantering är aktiverad och ett dokument tas bort från en webbplats som är undantagen, bevaras alla tidigare versioner av det borttagna dokumentet. Om versionshantering inte är aktiverad sparas bara kopian av innehållet som skapades när undantaget infördes. Även om innehållet förändras flera gånger efter införandet av undantaget sparas av utrymmesskäl bara den senaste versionen. Vanligtvis ändras inte innehåll på en webbplats, och innehåll som inte ändras kopieras inte till biblioteket för bevarande av dokument.

 • Om du tar bort ett undantag från en webbplats, alla filer i konservering håller bibliotek kommer att tas bort (flyttas till Papperskorgen i första stadiet) 7 sju dagar efter ta bort spärren. Det beror på ett tidsinställt jobb för bevarande undantag biblioteket körs var sjunde dag och identifierar objekt som ska ta bort. Filer tas bort nästa gång tidsinställt jobb körs när spärren har tagits bort från webbplatsen.

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Skapa och köra eDiscovery-frågor

Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering

Exportera innehåll från e-dataidentifiering och skapa rapporter

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×