Lägga till funktionen för att öka detaljnivån i ett diagram eller en matris i Power View

Lägg till en granskning uppåt/nedåt i ett diagram eller en matris i Power View för att endast visa en nivå åt gången. Rapportläsare granskar nedåt för att se en detaljerad visning eller granskar uppåt för visning av sammanfattande data. Om du vill kunna granska uppåt/nedåt i en matris eller ett diagram krävs en hierarki, antingen en hierarki i datamodellen eller en hierarki som du skapar i Power View.

Videoklipp om funktionen för ökad detaljnivå

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Den här videon visar hur en hierarki som redan finns i datamodellen används.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Den här videon visar hur du skapar en hierarki i Power View för granskning uppåt/nedåt.

Lägg till granskning uppåt/nedåt med en befintlig hierarki

I det här exemplet förklaras hur du lägger till granskning uppåt/nedåt till en matris. Granskning uppåt/nedåt kan också läggas till i liggande och stående stapeldiagram samt cirkeldiagram.

Det fina med att ha en hierarki som redan finns i datamodellen är att du kan använda den om och om igen i många Power View-blad och -rapporter.

 1. Skapa en visualisering med en befintlig hierarki. Hierarkier i fältlistan har en pil för att visa och dölja hierarkins komponenter. Om du klickar på hierarkin lägger du till alla komponentfält till visualiseringen som en tabell.

  Power View-hierarki i datamodell

 2. Konvertera tabellen till en matris eller ett diagram. Gå till fliken Design > Växla visualisering > Matris.

 3. Om du vill aktivera expandering nedåt döljer du matrisen. Gå till fliken Design> Visa Nivåer > Aktivera Granska nedåt en nivå i taget.

  Power View-granskningsnivåer

 4. Dubbelklicka på ett fält på den översta nivån i hierarkin. I till exempel en Sport-Grenar-Evenemang-hierarki klickar du på sporten Vattensport. På så sätt visas nästa nivå i hierarkin och de fyra vattensportgrenarna: Dykning, Simning, Konstsim och Vattenpolo.

  Power View-granskningspilar

 5. Granska nedåt ytterligare genom att klicka på ett av fälten. Om du klickar på Konstsim granskar du nedåt till nivån Evenemang i hierarkin där tävlingsformerna Par, Singel och Lag visas.

 6. Granska uppåt genom att klicka på uppåtpilen.

Överst på sidan

Skapa en hierarki i Power View och använd den för att granska uppåt/nedåt

I det här exemplet förklaras hur du lägger till granskning uppåt/nedåt till ett liggande stapeldiagram. Granskning uppåt/nedåt kan även läggas till i matriser, stående stapeldiagram och cirkeldiagram.

För granskning uppåt/nedåt behöver du en hierarki. I föregående exempel användes en befintlig hierarki. I det här exemplet kommer du att skapa en ad-hoc-hierarki i Power View. Hierarkin måste inte vara "logisk". Det kan vara valfria fält du vill granska nedåt till.

Skapa en tabell med de fält som du vill kunna dölja och granska uppåt/nedåt till. Mer information om att skapa en tabell finns i Tabeller i Power View.

Du kan manuellt skapa samma hierarki som du använde i föregående exempel.

Välj Sport i tabellen Evenemang.

Obs!:  Fältet Sport visas två gånger i tabellen Evenemang, en gång som fristående och igen som en del av SDE-hierarkin. Du kan markera valfri kryssruta för att lägga till Sport i tabellen.

Välj Gren i tabellen Gren.

Välj Evenemang i tabellen Evenemang.

Lägg till ett värdefält i tabellen. Till exempel Antal medaljer.

Power View-granskningstabell

Konvertera tabellen till ett diagram eller en matris. Gå till fliken Design > Växla visualisering > Liggande stapeldiagram > Staplat liggande stapeldiagram.

I Power View-fältlayoutområdet kontrollerar du att axelfälten är i den ordning du vill ha. T.ex. Sport-Gren-Evenemang i det här fallet.

Axelfält för Power View-granskning nedåt

Dubbelklicka på en stapel. Om du t.ex. klickar på stapeln Vattensport granskar du nedåt till nästa nivå i hierarkin och visar de fyra vattensportgrenarna: Dykning, Simning, Konstsim och Vattenpolo.

Ad-hoc-granskning nedåt i Power View

Granska nedåt ytterligare genom att dubbelklicka på ett av fälten. Om du dubbelklickar på Konstsim granskar du nedåt till nivån Evenemang i hierarkin där tävlingsformerna Par, Singel och Lag visas.

Granska uppåt genom att klicka på pilen längst upp till höger i visualiseringen

Överst på sidan

I en matris

Om du har en matris med flera fält i rader eller kolumner kan du välja att visa nivåer så att matrisen komprimeras och bara visar den översta eller yttersta nivån. Du dubbelklickar på ett värde på den nivån om du vill expandera matrisen och visa värdena under det värdet. Om du till exempel har en hierarki som består av fälten Kontinent > Land/region > Delstat/provins > Ort ser du endast kontinentnamnen i matrisen om du anger att Power View ska visa nivåer. Om du dubbelklickar på en kontinent, t.ex. Asien, visas länderna/regionerna i Asien, med en pil som leder tillbaka till kontinenterna. Om du dubbelklickar på ett land, t.ex. Indien, visas delstaterna/provinserna i Indien, och en pil som leder tillbaka till länderna/regionerna.

Power View-matris med en pil som leder från nivån Delstat/provins till Land/region

Överst på sidan

I ett stapel-, kolumn- eller cirkeldiagram

Stapel-, kolumn- och cirkeldiagram fungerar på samma sätt. Om ett diagram har flera fält i rutan Axel kan du välja att visa nivåer och endast visa en nivå åt gången, med början från den översta nivån. Vi går tillbaka till exemplet med kontinenter och dubbelklickar på fältet Europa i ett stapeldiagram för kontinenter...

Power View-stapeldiagrammet med granskningsfunktion

Du ser bara staplarna för länderna/regionerna i Europa, med en pil som leder dig uppåt.

Power View-stapeldiagrammet på nivån för land/region i Europa

Överst på sidan

Mer information finns i

Hierarkier i Power View

Hierarkier i Power Pivot

Arbeta med en matris i Power View

Hierarkier i Power View

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×