Lägga till funktionen för att öka detaljnivån i ett diagram eller en matris i Power View

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägg till en granskning uppåt/nedåt i ett diagram eller en matris i Power View för att endast visa en nivå åt gången. Rapportläsare öka detaljnivån till se information eller öka detaljnivån för sammanfattningsdata i detalj. Lägga till granskning uppåt/Granska nedåt till en matris eller ett diagram, som behövs för en hierarki – en hierarki i datamodellen eller en hierarki som du skapar i Power View.

Videoklipp om nedåt

Din webbläsare har inte stöd för video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det här videoklippet visas med en hierarki som redan finns i datamodellen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det här videoklippet visar hur du skapar en hierarki i Power View för granskning uppåt/nedåt.

Lägg till granskning uppåt/nedåt som med en befintlig hierarki

Det här exemplet förklarar hur du lägger till granskning uppåt/Granska nedåt till en matris. Detaljgranskning upp/Detaljgranskning ned kan också läggas till i stapel-, kolumn- och cirkeldiagram.

Smart med med en hierarki som redan finns i datamodellen är att du kan använda den om och om igen i många Power View-blad och rapporter.

 1. Skapa visuella effekter med hjälp av en befintlig hierarki. Hierarkier i fältlistan har en pil för Expandera och komprimera hierarki-komponenter. Klicka på hierarki lägger du till alla fälten komponent i visualisering som en tabell.

  Power View-hierarki i datamodell

 2. Konvertera tabellen till en matris eller ett diagram. Från Design med TABB-tangenten > växla visualisering > matris.

 3. Dölja matrisen för att aktivera detaljnivån. Fliken > Visa nivåer > aktivera granskning nedåt en nivå i taget från Design.

  Power View-granskningsnivåer

 4. Dubbelklicka på en webbplats på den högsta hierarki fält. Börja med att klicka på Aquatics sport i en grenar idrottsevenemang hierarki. Då går ned till nästa nivå i min hierarki och visar de fyra händelser som tillsammans bildar Aquatics sport: pekar, simning Synchronized S. och vatten polo.

  Power View-granskningspilar

 5. Granska nedåt ytterligare genom att klicka på ett av fälten. Om du klickar på Synchronized S. går nedåt till händelser nivå i min hierarki och visar duet, solo och team.

 6. Granska uppåt genom att klicka på uppåtpilen.

Överst på sidan

Skapa en hierarki i Power View och använda det för att granska uppåt/nedåt

Det här exemplet förklarar hur du lägger till granskning uppåt/Granska nedåt till ett liggande stapeldiagram. Detaljgranskning upp/Detaljgranskning ned kan också läggas till matriser och stående stapeldiagram cirkeldiagram.

För att kunna granska ned/Detaljgranskning upp du behöver en hierarki. I exemplet ovan används en befintlig hierarki. I det här exemplet ska du skapa en ad hoc-hierarki i Power View. Hierarkin behöver inte vara ”logiska”; Det kan vara något fält som du vill granska nedåt till.

Skapa en tabell med fält som du vill använda för att kunna dölja och Detaljgranskning ned/Detaljgranskning upp. Hjälp med att skapa en tabell, se tabeller i Power View.

Du kan manuellt skapa samma hierarki som du använde i föregående exempel.

Välj Sport i tabellen evenemang.

Obs!:  Fältet Sport visas två gånger i tabellen evenemang – en gång på ett eget och igen som en del av hierarkin SDE. Om du vill lägga till Sport i tabellen kan du markera antingen kryssruta.

Välj greni tabellen .

Välj händelse från tabellen händelser.

Lägga till ett värdefält i tabellen. Till exempel antalet medaljer.

Power View-granskningstabell

Konvertera tabellen till ett diagram eller en matris. Från Design med TABB-tangenten > växla visualisering > liggande diagram > Staplad liggande stapel.

Kontrollera att fälten axel är i den ordning du vill ha i layoutområdet för Power View-fält. I det här fallet Sport gren händelse.

Axelfält för Power View-granskning nedåt

Dubbelklicka på en stapel. Till exempel att klicka på fältet Aquatics går ned till nästa nivå i min hierarki och visar de fyra händelser som tillsammans bildar Aquatics sport: pekar, simning Synchronized S. och vatten polo.

Ad-hoc-granskning nedåt i Power View

Granska nedåt ytterligare genom att dubbelklicka på ett av fälten. Dubbelklicka på Synchronized S. går nedåt till händelser nivå i min hierarki och visar duet, solo och team.

Granska uppåt genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet i visualiseringen

Överst på sidan

I en matris

När du har en matris med flera fält i rader eller kolumner kan du ange att den ska visa nivåer och som komprimeras matrisen till Visa endast den översta eller yttersta, nivån. Dubbelklicka på ett värde i den här nivån utvidgas matris om du vill visa värden under att en i hierarkin. Till exempel i en hierarki som består av fälten kontinent > Land/Region > Delstat/provins > ort, se om du ställer in Power View för att visa nivåer du endast kontinent namnen i matrisen. Dubbelklicka på en kontinent – exempelvis länder i Asien – visar länder i Asien, med en pil som går du tillbaka till kontinenter. Dubbelklicka på ett land – exempelvis Indien – visar delstater/regioner Indien, igen med en pil för att gå tillbaka uppåt till länder/regioner.

Power View-matris med en pil som leder från nivån Delstat/provins till Land/region

Överst på sidan

I ett fält, kolumn eller cirkeldiagram

Stapel- och cirkeldiagram fungerar på samma sätt. Om ett diagram har flera fält i rutan Axel kan du välja att visa nivåer och endast visa en nivå åt gången, med början från den översta nivån. Gå tillbaka till exempel kontinenter om du dubbelklickar på fältet Europa i ett liggande stapeldiagram som kontinenter...

Power View-stapeldiagrammet med granskningsfunktion

Du ser staplarna för länderna/regionerna i Europa, med en pil som leder dig uppåt.

Power View-stapeldiagrammet på nivån för land/region i Europa

Överst på sidan

Mer information finns i

Hierarkier i Power View

Hierarkier i PowerPivot

Arbeta med en matris i Power View

Hierarkier i Power View

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×