Lägga till fotnoter och slutkommentarer i Word för Mac och iOS

Fotnoter och slutkommentarer används för att förklara, kommentera och lägga till referenser för text i ett dokument. Fotnoterna är placerade längst ned på varje sida medan slutkommentarerna är placerade ihop på en sida i slutet av dokumentet. En fotnot eller slutkommentar består av två delar – anteckningsreferensmarkering och motsvarande anteckning. Fotnoter och slutkommentarer skiljer sig från källhänvisningar, som är referenser som placeras inom parentes i den löpande texten. Källinformation som lagras i verktyget Källhänvisningar eller Källhanteraren kan användas för att skapa källhänvisningar, en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning. Du kan däremot inte använda information i verktyget Källhänvisningar eller Källhanteraren för att skapa fotnoter eller slutkommentarer och du kan inte använda fotnoter eller slutkommentarer för att skapa en lista över citerade arbeten eller en litteraturförteckning.

Gör något av följande:

Lägga till en fotnot eller slutkommentar

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga fotnots- eller slutkommentarsreferensen.

 3. Klicka på FotnotInfoga-menyn.

 4. Klicka på Fotnoter eller Slutkommentarer under Plats och klicka sedan på önskad plats på popup-menyn Fotnoter eller Slutkommentarer.

 5. Markera de önskade numreringsalternativen under Format och klicka sedan på Infoga.

  Numret för fotnoten eller slutkommentaren infogas av Word och markören placeras bredvid numret i fotnoten eller slutkommentaren.

 6. Skriv texten för fotnoten eller slutkommentaren.

  Tips: 

  • Om du lägger till, tar bort eller flyttar en fotnot eller slutkommentar i en korsreferens måste du uppdatera korsreferensens nummer. Håll CTRL nedtryckt, klicka på korsreferensens nummer och klicka sedan på Uppdatera fält på snabbmenyn. Korsreferenserna uppdateras automatiskt av Word när du skriver ut.

  • Om du snabbt vill lägga till en fotnot eller slutkommentar klickar du på Fotnot eller Slutkommentar under Källhänvisningar på fliken Dokumentelement.

Redigera texten i en fotnot eller slutkommentar

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på en anteckningsreferensmarkering i dokumentet.

  Nu kommer du automatiskt till motsvarande fotnot eller slutkommentar.

 3. Gör önskade ändringar.

  Tips: Om du lägger till, tar bort eller flyttar en fotnot eller slutkommentar i en korsreferens måste du uppdatera korsreferensens nummer. Håll CTRL nedtryckt, klicka på korsreferensens nummer och klicka sedan på Uppdatera fält på snabbmenyn. Korsreferenserna uppdateras automatiskt av Word när du skriver ut.

Starta om numreringen av fotnoter eller slutkommentarer

Du kan starta om numreringen av fotnoter eller slutkommentarer så att numreringen inleds med 1 på varje sida eller i varje avsnitt.

 1. Klicka på FotnotInfoga-menyn.

 2. Ange 1 i rutan Börja med under Format.

 3. Klicka på önskat alternativ på popup-menyn Numrering och klicka sedan på Använd.

Ändra talformatet för fotnots- eller slutkommentarsreferenser

 1. Klicka på FotnotInfoga-menyn.

 2. Klicka på önskat alternativ på popup-menyn Talformat under Format och klicka sedan på Använd.

  Tips: 

  • Du kan ändra storleken eller typsnittet för referensen, fotnoten eller slutkommentaren, precis som med vilken annan text som helst. Markera referensen, fotnoten eller slutkommentaren och tillämpa sedan de önskade formateringsändringarna under Teckensnitt på fliken Start.

  • Om du lägger till, tar bort eller flyttar en fotnot eller slutkommentar i en korsreferens måste du uppdatera korsreferensens nummer. Håll CTRL nedtryckt, klicka på korsreferensens nummer och klicka sedan på Uppdatera fält på snabbmenyn. Korsreferenserna uppdateras automatiskt av Word när du skriver ut.

Flytta en fotnot eller slutkommentar

Om du vill flytta eller kopiera en fotnot eller slutkommentar ska du arbeta med dess anteckningsreferensmarkering i dokumentfönstret, inte med texten i fotnoten eller slutkommentaren.

 1. Markera fotnots- eller slutkommentarsreferensen.

 2. Dra referensen till den nya platsen.

Kopiera en fotnot eller slutkommentar

 1. Markera fotnots- eller slutkommentarsreferensen.

 2. Håll ALTERNATIV nedtryckt och dra sedan referensen till den nya platsen.

Ta bort en enskild fotnot eller slutkommentar

Om du vill ta bort en fotnot eller slutkommentar måste du ta bort dess anteckningsreferensmarkering i dokumentfönstret, inte texten i fotnoten eller slutkommentaren.

 • Markera referensen för den fotnot eller slutkommentar som du vill ta bort i dokumentet och tryck sedan på DELETE.

  Meddelanden: 

  • När du tar bort en automatiskt numrerad referens numreras de återstående fotnoterna eller slutkommentarerna om.

  • Om du tar bort en fotnot i en korsreferens måste du ta bort korsreferensen manuellt.

Ta bort alla automatiskt numrerade fotnoter eller slutkommentarer

 1. Peka på SökRedigera-menyn och klicka sedan på Avancerad Sök och ersätt.

 2. Klicka på fliken Ersätt och kontrollera att rutan Ersätt med är tom.

 3. Klicka på Slutkommentarstecken eller Fotnotstecken på popup-menyn Special under Sök och klicka sedan på Ersätt alla.

  Obs!: Om popup-menyn Special inte visas klickar du på pilen Pilknapp .

Se även

Konvertera fotnoter till slutkommentarer

Referera till samma fotnot eller slutkommentar flera gånger

Lägga till eller ändra källor, källhänvisningar och litteraturförteckningar

Skapa eller uppdatera en korsreferens

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×