Lägga till fotnoter och slutkommentarer i Word 2016 för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda fotnoter och slutkommentarer i dokument för att förklara, kommentera och lägga till referenser till sådant som du har nämnt i dokumentet. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan, och slutkommentarerna sist i dokumentet eller avsnittet.

Lägga till en fotnot

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till en fotnot.

 2. Klicka på Referenser > Infoga fotnot.

  Knappen Fotnot på fliken Referenser är markerad

  Word infogar ett referenstecken i texten och lägger till fotnotstecknet längst ned på sidan.

 3. Skriv fotnotstexten.

  Tips: Dubbelklicka på fotnotstecknet när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Lägga till en slutkommentar

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till en slutkommentar.

 2. Klicka på Referenser > Infoga slutkommentar.

  Knappen Slutkommentar på fliken Referenser är markerad

  Ett referenstecken infogas i texten och slutkommentarstecknet infogas sist i dokumentet.

 3. Skriv texten för slutkommentaren.

  Tips: Dubbelklicka på slutkommentarstecknet när du vill gå tillbaka till dokumentet.

Anpassa fotnoter och slutkommentarer

När du har lagt till fotnoterna och slutkommentarerna kan du ange hur de ska visas. Du kan till exempel ändra numreringsformatet samt var i dokumentet noterna och kommentarerna visas.

 1. Infoga-menyn klickar du på Fotnot. Då öppnas rutan Fotnoter och slutkommentarer.

  Rutan Fotnoter och slutkommentarer

 2. I rutan Fotnoter och slutkommentarer väljer du de alternativ du vill använda.

  Välj var du vill använda ändringarna: i hela dokumentet eller i endast det aktiva avsnittet. Klicka sedan på Infoga.

  Tips: Om du vill börja om numreringen för fotnoterna eller slutkommentarerna i början av varje avsnitt klickar du på Fotnoter eller Slutkommentarer i rutan Fotnoter och slutkommentarer. Klicka sedan på Börja om vid nytt avsnitt i Numrering.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×