Lägga till fotnoter och slutkommentarer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skribenter använder fotnoter och slutkommentarer för att förklara, kommentera och lägga till referenser till något i ett dokument. Vanligen visas fotnoterna längst ned på sidan, och slutkommentarerna sist i dokumentet eller avsnittet.

Om du är i läsvyn växlar du till redigeringsvyn genom att klicka på Redigera dokument > Redigera i Word Web App.

Bild på kommandot Redigera i Word Online

Lägga till en fotnot

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till fotnoten.

 2. Klicka på Infoga > Infoga fotnot.

  infoga fotnot i Word Online

  Word infogar ett referenstecken i texten och lägger till fotnotstecknet längst ned på sidan.

 3. Skriv fotnotstexten.

Lägga till en slutkommentar

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till slutkommentaren.

 2. Klicka på Infoga > Infoga slutkommentar.

  Infoga slutkommentarsknapp i Word Online

  Ett referenstecken infogas i texten och slutkommentarstecknet infogas sist i dokumentet.

 3. Skriv texten för slutkommentaren.

Anpassa fotnoter och slutkommentarer

Anpassa en fotnot eller slutkommentar:

 1. Klicka på referensnummer eller markera i brödtexten i text eller klicka på Infoga > Visa fotnoter(slutkommentarer, klickar du på Infoga > Visa slutkommentarer).

  FoSidfots- eller slutnotsreferensnummer i ett dokument

  Knappen Visa sidfötter i Word Online

 2. I vyn för fotnoter och slutkommentarer klickar du på Formatera fotnoter eller Formatera slutkommentarer för att visa dialogrutan Alternativ, där du kan ändra storlek, teckensnitt och indrag för en eller alla fotnoter och slutkommentarer.

  Knappen Formatera sidfot i området Redigera sidfot i Word Online

Obs!: Om du vill konvertera fotnoter till slutkommentarer eller tvärtom använder du kommandot Öppna i Word och konvertera dem där. När du sparar dokumentet i Word sparas det där du öppnade den i Word Online.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×