Börja använda Excel

Lägga till formler och referenser

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Formler hjälper dig att extrahera användbar information från dina data. Lägg till cellreferenser och funktioner för att beräkna värden som uppdateras automatiskt när du ändrar dina data.

Vill du veta mer?

Nyheter i Excel 2013

Grundläggande uppgifter i Excel 2013

Jag har lagt till en kolumn för över/under budget i kalkylbladet så att vi kan hålla koll på budgeten när de riktiga kostnaderna börjar komma in.

Men vi behöver en formel om kolumnen ska fungera.

Om du inte har märkt det har Excel redan lagt till några formler här nere i summaraden.

Tabeller kan vara väldigt användbara när det kommer till formler.

Men för att verkligen förstå hur de fungerar ska vi försöka skapa en på egen hand.

Markera den första cellen i kolumnen. Meddela Excel att vi skriver en formel genom att ange ett likhetstecken.

Det finns flera sätt att skriva en formel.

Vi kan ange värdena i vardera kolumn med ett minustecken mellan dem och sedan få rätt resultat.

Men vad händer om ett av talen ändras? Då måste vi skriva om formeln.

Vi kan lösa det problemet genom att använda cellreferenser.

I stället för att ange värdet för vardera cell anger vi helt enkelt celladresserna.

Du kan lätt hålla reda på cellreferenserna i formeln eftersom Excel färgmarkerar cellen.

Tryck på Retur så beräknas formeln och resultaten visas i cellen.

Eftersom vi använde cellreferenser kan vi ändra ett värde och uppdatera summaraden automatiskt i Excel.

Glöm inte att trots att cellen visar resultatet ligger cellens egentliga innehåll kvar i formeln.

Du kan ta reda på om en cell innehåller en formel genom att klicka på cellen och titta i formelfältet.

Vi kan också använda Autofyll. Klicka bara på det lilla gröna handtaget i cellen och dra det nedåt.

Excel fyller sedan de andra cellerna med formeln automatiskt.

Cellreferenserna uppdateras till och med så att de pekar på rätt celler.

Observera att negativa värden visas inom parenteser.

Men ett ännu lättare sätt att ange formler är att använda funktioner.

En funktion tar hand om arbetet så att du slipper skriva formeln själv.

Som du såg tidigare kan du lägga till en funktion i summaraden genom att klicka på den här pilen.

Om du väljer Summa läggs funktionen Delsumma till.

Men du kan lägga till en funktion i vilken cell som helst. Markera en cell.

Gå sedan till fliken Formler i menyfliksområdet. Här har du ett helt bibliotek med funktioner.

Klicka på Autosumma, klicka på Summa och funktionen läggs till i cellen.

Markera sedan de celler du vill lägga till och tryck på Retur.

Klicka på Fler funktioner om du vill visa alla tillgängliga funktioner i Excel.

I nästa avsnitt ska vi arbeta mer med formler och funktioner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×