Lägga till, formatera och ta bort tabeller från en sida

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till en tabell på en sida på en webbplats och sedan konfigurerar tabellen med verktyg som liknar dem i word-processorer, till exempel Microsoft Word 2010.

Vad vill du göra?

Lägga till en tabell på en sida

Formatera en tabell

Ta bort en tabell från en sida

Lägga till en tabell på en sida

 1. Klicka på fliken sida från sidan där du vill lägga till tabellen i menyfliksområdet och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kan det bero på att du inte har behörigheter till sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka på sidan där du vill lägga till en tabell, klicka på fliken Infoga och klicka sedan på tabell.

  Kommandot Tabell

 3. Tabell-menyn klickar du på Infoga tabell och ange antalet kolumner och rader som du vill använda i dialogrutan Infoga tabell.

  Infoga tabell

  alternativt, kan du välja hur många kolumner och rader som du vill använda från rutnätet anvisningarna i på tabell-menyn. Dra musen över rutnätet för att välja antalet rader och kolumner som du vill använda under Infoga tabell.

 4. När du har lagt till en tabell på en sida kan du anpassa tabellens utformning och layout med hjälp av tabellverktygen i menyfliksområdet. När du är nöjd med tabellens utseende klickar du på fliken Sida och sedan på Spara.

Överst på sidan

Formatera en tabell

När du har skapat en tabell kan du formatera hela tabellen med hjälp av Tabellformat. Genom att placera pekaren över ett förformaterat tabellformat kan du förhandsgranska hur tabellen kommer att se ut innan du använder formatet.

Du kan också anpassa tabellens layout genom att dela eller sammanfoga celler, ta bort eller lägga till kolumner eller rader, eller ändra tabellens bredd och höjd.

Använda tabellformat för att formatera en hel tabell

 1. Klicka på den tabell du vill formatera i vyn Redigera.

 2. Klicka på fliken Design under Tabellverktyg.

 3. Placera pekaren över olika tabellformat i gruppen Tabellformat tills du hittar ett format du vill använda.

 4. Klicka på formatet för att använda det i tabellen.

 5. Om du vill visa en särskild formatering för den första eller sista raden eller kolumnen i tabellen markerar du kryssrutan bredvid tabellelementet i gruppen Tabellformatsalternativ.

  • Välj Rubrikrad om du vill använda en särskild formatering för den första raden i tabellen.

  • Välj Första kolumnen om du vill använda en särskild formatering för den första kolumnen i tabellen.

  • Välj Sidfotsrad om du vill använda en särskild formatering för den sista raden i tabellen.

  • Välj Sista kolumnen om du vill använda en särskild formatering för den sista kolumnen i tabellen.

Ändra storlek på tabellen

Du kan ändra höjden eller bredden på tabellen eller en viss rad höjden och bredden för en viss kolumn i tabellen.
Ändra storlek på tabell

 • Klicka på upp- eller nedpilen för Tabellbredd och Tabellhöjd i gruppen Bredd och höjd på fliken Layout under Tabellverktyg tills tabellen får den storlek du vill ha.

 • Om du vill ändra storlek på en kolumn eller rad klickar du i den kolumn eller rad som du vill ändra storlek på och klickar sedan på upp- eller nedpilen för Kolumnbredd eller Radhöjd tills den valda kolumnen eller raden har önskad storlek.

  Obs!: Du kan också ändra bredd och höjd på en tabell, kolumn eller rad genom att skriva % för hur stor procentandel av sidan efter numret eller genom att skriva önskad bredd och höjd i rutan.

Visa eller dölja stödlinjer

Stödlinjer visar cellgränserna i en tabell på skärmen när inga kantlinjer används i tabellen. Till skillnad från kantlinjer visas stödlinjer enbart på skärmen och inte i visningsläget.

 • Klicka på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout om du vill visa stödlinjer.

Lägga till en rad i tabellen

 1. Klicka i en cell som ligger precis nedanför eller ovanför det ställe där du vill lägga till en rad.

 2. Gör något av följande på fliken Layout under Tabellverktyg:

  • Om du vill lägga till en rad ovanför den cell du klickade i klickar du på Infoga ovanför i gruppen Rader och kolumner.

  • Om du vill lägga till en rad nedanför den cell som du klickade på i, i gruppen rader och kolumner    klickar du på Infoga nedanför.

Lägga till en kolumn i tabellen

 1. Klicka i en cell som ligger precis till höger eller till vänster om det ställe där du vill lägga till en kolumn.

 2. Gör något av följande på fliken Layout under Tabellverktyg:

  • Om du vill lägga till en kolumn till vänster om den cell du klickade i klickar du på Infoga vänster i gruppen Rader och kolumner.

  • Om du vill lägga till en kolumn till höger om den cell du klickade i klickar du på Infoga höger i gruppen Rader och kolumner.

Sammanfoga och dela celler

Du kan sammanfoga två celler på samma rad eller kolumn till en cell. Du kan till exempel sammanfoga två celler vågrätt och på så sätt skapa en tabellrubrik som löper över flera kolumner.

 1. Klicka i en av cellerna du vill sammanfoga.

 2. Välj önskat alternativ under Tabellverktyg i i gruppen Sammanfoga på fliken Layout. Du kan välja att sammanfoga cellen som du har klickat på med cellen ovanför, nedanför den, eller till vänster eller till höger om den.

  Obs!: Du kan inte koppla mer än två celler på samma gång.

  Om du vill dela celler klickar du i den cell du vill dela och klickar på Dela celler och sedan på Dela vågrätt eller Dela lodrätt.

Överst på sidan

Ta bort en tabell från en sida

 1. Klicka på menyfliken Sida på den sida där tabellen visas och klicka på kommandot Redigera.

 2. Klicka i den tabell du vill ta bort.

 3. Klicka på fliken Layout under Tabellverktyg i menyfliksområdet.

 4. Klicka på Ta bort i gruppen Rader och kolumner och välj Ta bort tabell i den nedrullningsbara menyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×