Lägga till, flytta eller ta bort ett fält eller en grupp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datakällan, som lagrar alla data som användaren anger på ett formulär består av fälten och grupperna. Fälten innehåller de data som användaren anger i formuläret och grupper innehåller och ordna dessa fält på samma sätt att mappar på din hårddisk innehåller och ordna dina filer. Till exempel datakälla för formuläret innehåller fält för förnamn, mellannamn och efternamn, kan dessa fält kan ingå i en grupp med namnet ”namn”.

I den här artikeln

Innan du börjar

Lägga till ett fält

Lägga till en grupp

Lägga till ett referensfält

Lägga till en referensgrupp

Flytta ett fält eller en grupp till en annan plats i den huvudsakliga datakällan

Ta bort ett fält eller en grupp

Innan du börjar

Du kan lägga till fält eller grupper i en formulärmall huvudsakliga datakälla. Du kan inte lägga till fält eller grupper i en sekundär datakälla eller fält eller grupper som baseras på en databas, webbtjänst, eller befintliga XML-schema eller XML-dokument.

Tips: Om du ser detta låst fält ikonen Icon image eller detta låst grupp ikonen Icon image i åtgärdsfönstret datakälla, du kan inte ändra fältet eller gruppen.

Varje fält eller en grupp i datakällan måste ha ett unikt namn. Om du behöver använda namnet på ett befintligt fält eller en grupp i ett annat fält eller en grupp måste du lägga till en referensfält eller referensgrupp i en formulärmall.

Du kan uppdatera din formulärmall genom att flytta eller ta bort befintliga fält eller grupper från datakällan. Du kan flytta eller ta bort fält eller grupper som har lagts till den huvudsakliga datakällan. Fält eller grupper som baseras på ett XML-Schema, databas eller webbtjänst, eller fält och grupper i en sekundär datakälla inte flyttas eller tas bort.

Obs!: När du tar bort ett fält och en kontroll som är bunden till fältet, kan inte kontrollen lagra data eftersom det fält som lagrar data finns inte längre. Ytterligare, om användarna redan har fyllt i formulär som baseras på din formulärmall, ta bort ett fält kan orsaka dataförlust i formulären slutförda. Om du tar bort ett fält och en kontroll som är bunden till fältet, måste du binda kontrollen till ett annat fält eller ta bort kontrollen. Tar bort en grupp alla fält i gruppen. Alla kontroller som är bundna till fält i gruppen borttagna måste vara bundet till andra fält eller tas bort.

Överst på sidan

Lägga till ett fält

Du kan lägga till ett element eller ett attribut för en grupp i den huvudsakliga datakällan. Du kan också lägga till ett attributfält för till ett befintligt elementfält i den huvudsakliga datakällan. Men du kan inte lägga till ett fält till ett attributfält för.

Lägga till ett fält i en grupp

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på den grupp som du vill lägga till ett fält i åtgärdsfönstret datakälla och klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn.

 4. Ange ett namn för det nya fältet i rutan namn i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp. Namn måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Namn får inte innehålla blanksteg.

  Använda ett namn som beskriver innehållet i fältet. Till exempel om du har ett fält innehåller som en kostnad, namn i fältet kostnad.

 5. Markera fält (element) i listan Filformat eller markera fält (attribut).

 6. Markera den datatyp som du vill använda för fältet i listan datatyp.

  Lista över datatyper för fält

  Datatyp

  När den ska användas

  Text

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller oformaterad text.

  RTF-format

  Använd den här datatypen för ett element som innehåller formaterad text. Du kan inte använda den här datatypen för attributfält.

  Heltal

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller tal utan decimalvärden.

  Decimal

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller valutabelopp eller tal med decimalvärden.

  SANT/FALSKT

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller data som kan vara något av två värden.

  Hyperlänk

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller en identifierare URI (Uniform Resource), till exempel en hyperlänk eller namnområde.

  Datum

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller ett kalenderdatum.

  Tid

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller en 24-timmarstid.

  Datum och tid

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller både ett kalenderdatum och en 24-timmarstid.

  Bild eller bifogad fil

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller binära data, till exempel en bild eller en bild.

  Anpassad

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut med anpassade datatyper som definieras av ett namnområde. Den här typen av används vanligen för ett fält eller en grupp som är bunden till en anpassad kontroll. Rutan Datanamnområde är aktiverat när du väljer den här datatypen.

  Den här tabellen visar bara de vanligaste XML-datatyper som används i en formulärmall. I InfoPath kan använda du valfri XML 1.0-datatyp i World Wide Web Consortium (W3C) rekommendationer. Om du vill använda en datatyp som inte finns med i tabellen, måste du Extrahera formulärfiler för en formulärmall och redigera schemafil (.xsd). Länkar till mer information om att Extrahera formulärfiler för en formulärmall i avsnittet Se även.

 7. Om du vill ange ett värde som fältet ska innehålla när en användare öppnar formuläret, skriver du värdet i rutan Standardvärde. Länkar till mer information om hur du anger standardvärdet för ett fält i avsnittet Se även.

 8. Om du vill konvertera ett elementfält för i ett upprepande fält markerar du kryssrutan upprepande.

 9. Om du vill kräva att fältet innehåller ett värde, markerar du kryssrutan får inte vara tomt. Om du markerar den här kryssrutan kan markeras någon kontroll som är bunden till ett fält som inte har ett värde som anges i den med en röd asterisk eller en streckad röd kantlinje.

Lägga till ett attributfält för i ett element i fältet

Eftersom du kan lägga till endast ett attributfält för i ett element i fältet, inaktiveras listan Filformat i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på det fält som du vill lägga till ett fält i åtgärdsfönstret datakälla och klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn.

 4. Ange ett namn för det nya fältet i rutan namn i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp. Namn måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Namn får inte innehålla blanksteg.

  Använda ett namn som beskriver innehållet i fältet. Till exempel om du har ett fält innehåller som en kostnad, namn i fältet kostnad.

 5. Markera den datatyp som du vill använda för fältet i listan datatyp.

  Lista över datatyper för fält

  Datatyp

  När den ska användas

  Text

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller oformaterad text.

  Heltal

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller tal utan decimalvärden.

  Decimal

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller valutabelopp eller tal med decimalvärden.

  SANT/FALSKT

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller data som kan vara något av två värden.

  Hyperlänk

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller en identifierare URI (Uniform Resource), till exempel en hyperlänk eller namnområde.

  Datum

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller ett kalenderdatum.

  Tid

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller en 24-timmarstid.

  Datum och tid

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller både ett kalenderdatum och en 24-timmarstid.

  Bild eller bifogad fil

  Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller binära data, till exempel en bild eller en bild.

  Den här tabellen visar bara de vanligaste XML-datatyper som används i en formulärmall. I Microsoft Office InfoPath kan använda du valfri XML 1.0-datatyp i W3C rekommendationer. Om du vill använda en datatyp som inte finns med i tabellen, måste du Extrahera formulärfiler för en formulärmall och redigera schemafil (.xsd). Länkar till mer information om att Extrahera formulärfiler för en formulärmall i avsnittet Se även.

 6. Om du vill ange ett värde som fältet ska innehålla när en användare öppnar formuläret, skriver du värdet i rutan Standardvärde. Länkar till mer information om hur du anger standardvärdet för ett fält i avsnittet Se även.

 7. Om du vill konvertera ett elementfält för i ett upprepande fält markerar du kryssrutan upprepande.

 8. Om du vill kräva att fältet innehåller ett värde, markerar du kryssrutan får inte vara tomt. Om du markerar den här kryssrutan kan markeras någon kontroll som är bunden till ett fält som inte har ett värde som anges i den med en röd asterisk eller en streckad röd kantlinje.

Överst på sidan

Lägga till en grupp

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på den grupp som du vill lägga till en grupp i åtgärdsfönstret datakälla och klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn.

 4. Skriv ett namn för den nya gruppen i rutan namn i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp. Namn måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Namn får inte innehålla blanksteg.

  Använda ett namn som beskriver innehållet i gruppen. Till exempel om du har en grupp innehåller som specifika information om utgifter, namn gruppen ItemizedExpense.

 5. Gör något av följande i listan Filformat:

  • Markera gruppen genom att lägga till en grupp som kan innehålla andra grupper eller fält.

  • Om du vill lägga till en grupp som kan innehålla två eller flera grupper av fälten, men endast en av de grupperna med fält visas i en vy i formuläret, Välj Gruppera (alternativ).

 6. Om du vill konvertera gruppen till en upprepande grupp markerar du kryssrutan upprepande.

Överst på sidan

Lägga till ett referensfält

Om du vill använda namnet på ett befintligt fält för ett fält i en annan grupp i formulärmallen kan du skapa ett referensfält. När du skapar ett referensfält skapas ett nytt fält i en formulärmall vars egenskaper är länkade till och matchar egenskaperna i det ursprungliga fältet, inklusive namn och datatyp. Båda fälten blir referensfält och de ändringar som du gör i ett fält uppdateras det andra fältet automatiskt.

Obs!: Två referensfält kan inte ingå i samma grupp. Du kan lägga till ett referensfält till en grupp. Du kan inte lägga till ett referensfält till ett annat fält.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på det fält som du vill basera referensfältet och klicka sedan på referens på snabbmenyn.

 4. Markera den grupp som du vill ska innehålla det nya referensfältet i dialogrutan referensfält eller grupp.

Överst på sidan

Lägga till en referensgrupp

Om du vill använda namnet på en befintlig grupp för en annan grupp i formulärmallen kan du skapa en referensgrupp. När du skapar en referensgrupp skapas en ny grupp i en formulärmall vars egenskaper är länkade till och matchar egenskaperna i den ursprungliga gruppen. Alla fält i den första gruppen dupliceras i referensgruppen. Båda grupperna blir referensgrupper och eventuella ändringar som du gör i en grupp, inklusive ändringar i fälten i gruppen genom att uppdatera den andra gruppen automatiskt.

Obs!: Två referensgrupper kan inte ingå i samma grupp.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på den grupp som du vill basera referensgruppen och klicka sedan på referens på snabbmenyn.

 4. Markera den grupp som du vill ska innehålla den nya referensgruppen för i dialogrutan referensfält eller en grupp.

Överst på sidan

Flytta ett fält eller en grupp till en annan plats i den huvudsakliga datakällan

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på det fält eller en grupp som du vill flytta i åtgärdsfönstret datakälla och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Flytta upp eller Flytta ned om du vill ändra ordning på det fält eller en grupp i dess aktuella grupp på snabbmenyn.

  • Om du vill flytta fältet eller gruppen till ett nytt fält eller en grupp klickar du på Flytta på snabbmenyn och välj sedan en ny plats för fältet eller gruppen i dialogrutan Flytta fält eller en grupp.

Överst på sidan

Ta bort ett fält eller en grupp

Obs!: Tar bort ett fält eller en grupp uppstår ett fel i alla kontroller i en formulärmall som är bunden till fältet eller gruppen. Dessutom om användarna redan har fyllt i formulär som baseras på din formulärmall, kan ta bort ett fält eller en grupp orsaka dataförlust i formulären.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Om formulärmallen använder fler än en datakälla, markera primära i listan datakälla.

 3. Högerklicka på det fält eller en grupp som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×